Projekt Old Maps Online

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Maňásek

Datum: 4. 4. 2012

Oldmapsonline-logo.jpg [1]

Old Maps Online http://oldmapsonline.org


Klokantech-logo.JPG [2]

Klokan Technologies http://www.klokantech.com/


Klíčová slova: Mapy, Staré mapy, Čechy, Morava, Slezsko, David Rumsey, Mollova mapová sbírka, National Library of Scotland, British Library

Synonyma:


Související pojmy:

nadřazené - Mapy, Mapové podklady
podřazené -


Projekt Old Maps Online - základní myšlenka

V knihovnách a repozitářích existuje ohromné množství map a mapových podkladů, které zachycují stejné oblasti tak jak vznikaly v průběhu století. K těmto mapám se buď nedalo dostat vůbec, nebo bylo nutné navštívit konkrétní knihovnu, nebo archiv a na místě s těmito mapami pracovat. Na základě této úvahy vznikl projekt Staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska na které přímo navazuje a rozšiřuje ho projekt Old Maps online.[3]

Autor projektu - kdo je „Klokan“

Autorem projektu je Petr „Klokan“ Přidal, který vystudoval Fakultu informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. Problematiku dostupnosti starých mapových podkladů si vybral jako téma své diplomové práce, ve které se zabýval řešením digitálního zpracování a zpřístupňování historických dokumentů. Diplomová práce byla řešena v rámci výzkumného záměru MK00009494301 - Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně.[4] Cílem celého projektu bylo zjednodušení přístupu k digitálním sbírkám starých mapových podkladů v knihovnách. Uživatelé tak dostali možnost přes jedno rozhraní vyhledávat a prohlížet si staré mapy. Projekt staré mapy byl ukončen v roce 2011 a na něj plynule navázal další neméně zajímavý projekt Old Maps online, díky kterému bude možné zpřístupnit staré mapové podklady ze všech míst na světě. Petr „Klokan“ Přidal je i zakladatelem společnosti Klokan Technologies, která stojí i za projektem Old Maps online a sídlící ve Švýcarsku. A proč „Klokan“...?! Tento nick provází Petra Přidala takřka celý život. Od dob, kdy jako mladý navštěvoval skautský oddíl a toto jméno mu už od té doby zůstalo.[5]

Zapojené instituce

Do celého projektu je v současné době zapojeno 5 institucí, které poskytují metadata svých zdigitalizovaný mapových sbírek:[6]

Možnost spolupráce

Poskytovatelem dat se může stát kdokoliv, pokud splňuje následující podmínky:[7]

 • je nutné vlastnit naskenované mapové podklady ve vysokém rozlišení. Minimální rozlišení těchto podkladů by mělo být 300dpi. Na formátu naskenovaných obrázků nezáleží, protože interpretace obrazové informace probíhá na serveru poskytovatele dat
 • naskenované mapy musí být přístupné online, bez nároku na odměnu
 • každá z map musí mít jednoznačnou URL adresu, u níž je zaručena její stálost a trvanlivost
 • je nutné mít reálné zeměpisné souřadnice ke každému rohu poskytované mapy. Tuto podmínku lze splnit za pomocí dalšího nástroje GeoReferencer, který je také produktem Klokan Technologies a slouží k „sesouhlasení“ starých mapových podkladů se skutečnými mapami. Na starých mapách se identifikují společné body, které se objevují i na aktuálních mapách a na základě tohoto zarovnání lze určit skutečné zeměpisné souřadnice starých map.

Pokud jsou všechny takto nastavené podmínky splněny, pak už jen stačí kontaktovat správce serveru Old Maps online na emailové adrese info@oldmapsonline.org a zapojit se do tohoto zajímavého projektu. Stačí, aby metadata poskytované subjektem pro server Old Maps Online, byla dodávána v požadovaném formátu. Preferovanou aplikací pro zasílání dat je Microsoft Excel, nebo některý příbuzný tabulkový editor.

Ovládání

Ovládání a vyhledávání je velice jednoduché. Po otevření internetové stránky Old Maps online se v hlavní části zobrazí mapa Google. Na této mapě lze vybrat oblast, která uživatele zajímá. Další možnost upřesnění výběru spočívá ve vymezení časového období, ve kterém by měla ležet požadovaná mapa. Pokud se v takto vymezených parametrech nachází nějaká mapa, je v pravém sloupci zobrazena jako náhled. Po kliknutí na tento náhled se otevře okno, kde jsou zobrazeny informace o mapě, která instituce ji má ve sbírce a odkaz na plné zobrazení mapy.

Shrnutí

Projekt Old Maps Online je pro všechny, kdo se zabývají historií, ale nejenom pro ně, svým zaměřením a jednoduchostí získání přístupu ke starým mapám, velice zajímavou alternativou, jak jednoduše, rychle a pohodlně získat přístup k takto vzácným starým tiskům. Nezbývá než doufat, že se projekt bude i nadále rozvíjet a že budou přibývat další zajímavé a vzácné mapy různých oblastí.

Použité zdroje

 1. About. Old Maps Online [online]. © 2012 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://project.oldmapsonline.org/about
 2. Klokan Technologies. Klokan Technologies [online]. © 2011 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.klokantech.com/
 3. Projekt Staré Mapy: Rozcestník pro historickou kartografii a geoinformatiku. Staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska [online]. © 2006 [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://www.staremapy.cz/
 4. Diplomová práce - Klokan Petr Přidal. Staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska [online]. © 2006 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.staremapy.cz/projekt-diplomka-klokan
 5. Rozhovor s Petrem „Klokanem“ Přidalem. GISportal.cz [online]. 2011 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.gisportal.cz/2011/06/rozhovor-s-petrem-klokanem-pridalem/
 6. Collections. Old Maps Online [online]. © 2012 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://project.oldmapsonline.org/collections
 7. Contribute. Old Maps Online [online]. 21. 5. 2012 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://project.oldmapsonline.org/contribute