Projekt Georeferencer

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Fukarová

Klíčová slova: Georeferencer, georeferencování, staré mapy

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - GIS (Geografický informační systém)
podřazené - ---


Co je Georeferencer

Georeferencer je online nástroj, který umožňuje vytvořit digitální rastrovou mapu z online přístupné naskenované mapy, a to přímo v prostředí webového prohlížeče, bez nutnosti instalovat jakýkoliv software.[1] Jde o proces ztotožnění místa na staré mapě se současnými lokalitami.[2] Projekt Georeferencer tak přispívá k lepšímu vyžití potenciálu mapových sbírek.


Jak Georeferencer funguje

GeoReferencer je založený na technologii Google App Engine a OpenLayers, je volně dostupný a pracuje na principu wiki. To vše umožňuje, aby kdokoliv mohl pomocí několika kliknutí myši georeferencovat naskenované mapy, publikované online kdekoli na Internetu. Jediným omezením je povinnost registrace, aby tak byla zajištěna kontrola kvality výstupů.[3]

Proces georeference využívá techniky vlícovacích bodů (ground control points). Na levé straně obrazovky se uživateli zobrazuje zoomovatelný scan a na pravé straně moderní mapa nebo satelitní snímek. Uživateli pak stačí označit kliknutím myši tři stejná místa pro určení transformace. Výsledkem je nejen 3D vizualizace mapy ve virtuálním prostředí Google Earth, ale také nově vytvořená geomatadata, která lze doplnit do záznamu v knihovním systému. To umožňuje geografické hledání, klíčové pro rozsáhlé mapové kolekce.[4]


O projektu

Za vznikem projektu GeoReferencer stojí Petr Přidal (Klokan Technologies). Vznik projektu byl motivován zejména potřebou přiřadit zeměpisnou polohu tisícovkám naskenovaných map dostupných online na webech různých paměťových institucí.[5]

Tato potřeba vyplývá z požadavku paměťových institucí efektivním způsobem zpracovat a zpřístupnit dosud převážně nedostatečně evidované a prezentované mapové sbírky, jak to vyplývá z popisu projektu TEMAP.cz.[6]

Ve formě funkčního prototypu byl program vytvořen v rámci výzkumného projektu OldMapsOnline.org v Moravské zemské knihovně v Brně (dále jen MZK). Nástroj byl použit v několika pilotních projektech. Georeferencování mapové sbírky MZK skupinou studentů, práce důchodců na mapách holandského Národního archívu a plně otevřený pilot ve Skotsku.[7]

V ostrém provozu funguje jako jádro softwarových řešení výzkumného projektu TEMAP.cz.

Sociální aspekt projektu

Velmi významným prvkem projektu GeoReferencer je také jeho sociální aspekt. Jednoduchost používání tohoto nástroje umožňuje jednotlivým institucím využívat při georeferencování mapových sbírek tzv. crowdsourcingu. To znamená, že se na zpracování naskenovaných map mohou podílet také dobrovolníci z řad veřejnosti a tím výrazně ulehčit práci katalogizátorům, kurátorům či badatelům. Užitek přináší i laickým zájemcům prostřednictvím propojení s aplikacemi Google Maps nebo Google Earth. Nelze opomenout ani fakt, že tento nástroj představuje také přínos pro zvyšování technické a kulturní gramotnosti svých uživatelů.[8] Proto se tvůrci snaží o další zatraktivnění tohoto nástroje. Například integrací se sociání sítí Facebook a službou Twitter, nebo uplatněním procesu v angličtině nazývaném „gamification“.[9]

Poznámky

  1. Rozhovor s Petrem „Klokanem“ Přidalem. GISportal.cz [online]. 2011 [cit. 2012-05-27]. Dostupné z: http://www.gisportal.cz/2011/06/rozhovor-s-petrem-klokanem-pridalem
  2. DUFKA, Jiří. Projekt Georeferencer a MapRank Search. Duha [online]. 30.06.2011 [cit. 23.05.2012]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/projekt-georeferencer-maprank-search>. ISSN 1804-4255.
  3. Žabička, Petr. Volně dostupné nástroje z produkce projektu Staré mapy online. Knihovna [online]. 2010, roč. 21, č. 1, s. 15-22 [cit. 2012-05-28]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna101/10115.htm>. ISSN 1801-3252.
  4. Rozhovor s Petrem „Klokanem“ Přidalem. GISportal.cz [online]. 2011 [cit. 2012-05-27]. Dostupné z: http://www.gisportal.cz/2011/06/rozhovor-s-petrem-klokanem-pridalem/
  5. Rozhovor s Petrem „Klokanem“ Přidalem. GISportal.cz [online]. 2011 [cit. 2012-05-27]. Dostupné z: http://www.gisportal.cz/2011/06/rozhovor-s-petrem-klokanem-pridalem/
  6. http://www.temap.cz/o-projektu
  7. Rozhovor s Petrem „Klokanem“ Přidalem. GISportal.cz [online]. 2011 [cit. 2012-05-27]. Dostupné z: http://www.gisportal.cz/2011/06/rozhovor-s-petrem-klokanem-pridalem
  8. DUFKA, Jiří. Projekt Georeferencer a MapRank Search. Duha [online]. 30.06.2011 [cit. 23.05.2012]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/projekt-georeferencer-maprank-search>. ISSN 1804-4255.
  9. Rozhovor s Petrem „Klokanem“ Přidalem. GISportal.cz [online]. 2011 [cit. 2012-05-27]. Dostupné z: http://www.gisportal.cz/2011/06/rozhovor-s-petrem-klokanem-pridalem