Product placement

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Filip Kocián

Klíčová slova: Product placement

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené: reklama, televizní reklama, skrytá reklama :
podřazené: ---

Definice 

Product placement můžeme volně přeložit jako umístění produktu. Používá se zejména v audiovizuálních dílech, výjimečně v knihách nebo audio nahrávkách. Je to technika, kterou používají marketingový pracovníci na zviditelnění určitého produktu bez primárního reklamního zpracování.[1]Jeho používání je regulováno zákonem. V mnoha zemích je zcela zakázán. Definovat kdy se jedná o product placement a kdy ne, je obtížné. Jsou případy, kdy scénárista zahrne konkrétní produkt do svého díla zcela úmyslně, avšak pouze z uměleckého hlediska. V tomto případě se nejedná o product placement. Ale pokud je vytvořena smlouva mezi výrobcem (dodavatelem) produktu a producentem díla o umístění produktu za určitých podmínek, jedná se o product placement. Uzavřením smlouvy se může vyřešit nedostatek financí na vznikající dílo. Za umístění produktu se například v kinematografii platí horentní sumy.[2]

Druhy

Pasivní použití je produkt pouze součástí dekorace.

Aktivní, kde je produkt přímo zahrnut do děje, jak vizuálně nebo verbálně.[3]

Historie 

Product placement se začal rozvíjet s rozvojem mass medií. Pravděpodobně prvním filmem, kde se objevil product placement, byl film režiséra Williama A. Wellmana Wings. Product placementem ve filmu má byla čokoláda značky Hershey's. Dalším příkladem použití product placementu je film z roku 1932 Horse Featherse, kde Thelma Todd vypadne z kanoe do řeky. Volá o pomoc a Groucho Marx jí hodí sladkosti Life Savers. Ve filmu E. T Mimozemšťan, kde byla propagována sladkost Reese po odvysílání filmu vzrostl prodej výrobku o 65%.[4] Mezi nejznámější patří také série James Bond a jeho vozu Aston Martin. Film Forsest Gump obsahoval několik konkrétních reklam, například na společnost Apple. V českém prostředí patří mezi nejdiskutovanější seriál Ordinace v růžové zahradě a jeho propagace nábytku od firmy Jamall viz video.

Zákonná úprava 

EU

V zemích evropské unie se názor na product placement diametrálně liší. V Rakousko je product placement zakázán s výjimkou sportovních a chartitaivních pořadů, které nejsou zaměřeny na děti. Ve Francii, Velké Británii, Španělsku a v Německu je povolen pouze pro použití v kinech, při vysílání filmu v televizním vysílání musí být dílo upraveno a zbaveno product placementu. Dánsko, Estounsko, Polsko, Slovensko, Švédsko  a Bulharsko product placement zcela zakazují. Naopak Portugalsko, Rumunsko, Holandsko, Belgie product placement zcela zakazují.[5]

Česká republika

Zákon upravuje používání product placementu takto: Dle § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. (účinného od 1. června 2010) musejí být pořady obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů.[6]

Doporučení rady pro rozhlasové a televizní vysílání


„provozovatelům se doporučuje, aby každý pořad obsahující umístění produktu, byl označen piktogramem sestávajícím z písmenné zkratky PP, a to v provedení bílých písmen na černém podkladu. Piktogram PP bude na obrazovce při každém svém uvedení umístěn po dobu minimálně 5 sekund u pravého dolního rohu obrazovky. Piktogram bude zabírat minimálně 15 % obrazovky, aby byl pro diváka dostatečně zřetelný''[7]

Před uvedením pořadu se musí použít titulekTento pořad obsahuje komerční sdělení ve formě umístění produktu za účelem propagace zboží či služeb.[8]

Poznámky 

  1. GUIDO, Gianluigi. Acceptance of Product Placement in Italy: Effects of Personality and Product/Consumer Interactions. International journal of marketing studies. 2010, roč. 2, č. 2, s. 34-46. ISSN 1918719X.
  2. The hidden history of product placement. Journal of broadcasting & electronic media. 2006, roč. 50, č. 4, s. 575. ISSN 08838151.
  3. Mediaguru. Mediální slovník: Product placement [online]. 2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/product-placement/
  4. The hidden history of product placement. Journal of broadcasting & electronic media. 2006, roč. 50, č. 4, s. 575. ISSN 08838151.
  5. Epravo.cz. Product placement v zemích EU [online]. 2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/product-placement-v-zemich-eu-55412.html
  6. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Často kladené dotazy. Rrtv.cz [online]. 2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/casto-kladene-dotazy/obchod.htm
  7. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rrtv.cz [online]. 2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: www.rrtv.cz/cz/files/zpravy/VZ2011.pdf
  8. Asociace televizních organizací. ATO [online]. 2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.ato.cz/aktuality/aktuality/tiskova-zprava-ato-ze-dne-862010

Použité zdroje 

1. GUIDO, Gianluigi. Acceptance of Product Placement in Italy: Effects of Personality and Product/Consumer Interactions. International journal of marketing studies. 2010, roč. 2, č. 2, s. 34-46. ISSN 1918719X.

2. Mediaguru. Mediální slovník: Product placement [online]. 2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/product-placement/

3. The hidden history of product placement. Journal of broadcasting & electronic media. 2006, roč. 50, č. 4, s. 575. ISSN 08838151.

4. Epravo.cz. Product placement v zemích EU [online]. 2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/product-placement-v-zemich-eu-55412.html

5. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rrtv.cz [online]. 2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: www.rrtv.cz/cz/files/zpravy/VZ2011.pdf

6. Product placement čtvrt roku poté. In: KŮTA, Petr. Ihned.cz [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-46611760-product-placementctvrt-roku-pote