Proces se "zelenou internacionálou"

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Markéta Homolová

Klíčová slova: procesy se spisovateli, procesy v padesátých letech, katoličtí spisovatelé

Synonyma: Proces proti spiklenecké a diversantské činnosti agentů Vatikánu v rámci Američany organizované Zelené internacionály, Václav Prokůpek a spol.

Související pojmy:

nadřazené: česká literatura ve 20. století, katoličtí spisovatelé, procesy v padesátých letech

podřazené: Josef Knap, Jan Zahradníček, František Křelina, Václav Prokůpek, Zdeněk Kalista, Bedřich Fučík, Václav Renč, Vlastimil Klíma, Antonín Chloupek, František Topol, Vilém Knebort, Josef Kepka, Josef Kostohryz, Otakar Čapek.


Politické procesy v padesátých letech

Jedním z nejznámějších symbolů padesátých let jsou politické procesy, které nesly řadu charakteristických znaků: byly formálně vedené podle práva, ale založené na velmi obecné formulaci trestných činů. Ty byly pak prokazovány výpověďmi obžalovaných a nikoliv věcnými důkazy. Výpovědi byly spontánní a ideologicky nepřirozeně dokonalé, neboť byly dlouhodobě připravovány a vynucovány ve vazbě Státní bezpečnosti za použití řady rafinovaných nástrojů. [1]

V období komunistické totality po únoru 1948 se agresivita komunistické ideologie a její netolerance vůči všemu odlišnému tragicky promítla nejen do literárněvývojového procesu, ale také i poznamenala životní osudy mnoha tvůrců literatury. Velké množství spisovatelů bylo po komunistickém převratu zbaveno jakýchkoli publikačních činností a také byla řada spisovatelů, především spisovatelů katolické orientace, vnímána jako nepřátelé nových společenských pořádků a jako nepřátelé měli být zlikvidováni i fyzicky. Perzekuce vůči křesťansky orientovaným autorům započaly ještě před únorem roku 1848. Prvním zatčeným spisovatelem byl už v roce 1848 básník a kněz F. D. Merth. V roce 1949 byli uvězněni J. Palivec, Z. Rotrekl, J. Suchý a A. Opasek. V prvním velkém procesu s dr. Miladou Horákovou a spol. je odsouzen k trestu smrti významný historik a představitel meziválečné avantgardy Z. Kalandra. [2, s. 9 - 13]

Tyto procesy se spisovateli vyvrcholily na přelomu čtyřicátých a padesátých let, konkrétně v letech 1951 a 1952, kdy proběhly vykonstruované procesy v Praze a v Brně. Důvodem perzekuce mohl být také boj o moc, ke kterému docházelo ve vedení KSČ i ve vedení SČSS. [3, s. 12]

Odsouzeni byli převážně katoličtí spisovatelé. Mezi zatčenými byli například Václav Prokůpek, Zdeněk Rotrekl, Václav Renč, Jan Zahradníček, František Křelina a další. [4, s. 131 - 133]


Procesy se spisovateli

Dvěma procesy proti spisovatelům a představitelům nekomunistické inteligence vyvrcholil teror v padesátých letech. KSČ chtěla ovládnout kulturní a vědeckou oblast a zabezpečit vládu socialistického realismu v umění. První proces, který se konal v Praze v dubnu 1952, byl oficiálně označen jako „Proces proti spiklenecké a diversantské činnosti agentů Vatikánu v rámci Američany organizované Zelené internacionály“. Tento proces probíhal ve dnech 23. až 26. dubna 1952. Pokračováním tohoto procesu byl pak druhý proces se stejnými politickými a právními ždanovskými třídními rekvizitami, který se konal začátkem července 1952 (2. až 4. července 1952), tentokrát v Brně. [5, s. 15 - 22]


Pražský proces

V pražském procesu byl k trestu smrti odsouzen profesor Josef Kepka, Josef Kostohryz dostal doživotí a Václav Renč byl odsouzen na dvacet pět let vězení. Kromě nich bylo v tomto procesu odsouzeno dalších pět představitelů inteligence: dr. ing. Otakar Čapek, dr. Vlastimil Klíma, poslanec Antonín Chloupek, ing. František Topol a poslanec Vilém Knebort (všichni na doživotí). Tresty byly tak vysoké z důvodu, že byli politicky činní. Prostředkem psychického nátlaku bylo neustálé prodlužování vyšetřovací vazby. [6, s. 15 - 22]


Brněnský proces

V brněnském procesu, který nesl V obžalovacím spise název „Václav Prokůpek a spol.“, bylo odsouzeno celkem 15 intelektuálů, prý také členů Zelené internacionály. 13 z odsouzených patřilo k představitelům moderní české literatury a literární kritiky. K odsouzeným patřil např.: Josef Knap (odsouzen na 11 let vězení), František Křelina (odsouzen na 12 let vězení), Jan Zahradníček (odsouzen na 13 let vězení), Václav Prokůpek (odsouzen na 22 let vězení), Zdeněk Kalista (odsouzen na 15 let vězení), Bedřich Fučík (odsouzen na 15 let vězení) a další. [7, s. 15 - 22]


"Souzení spisovatelé a kulturní pracovníci byli obviněni z přispívání do „fašistických“ časopisů Akord, Obnova a Řád, v nichž se hlásili k vatikánské fašistické ideologii. V období Mnichova a tzv. druhé republiky pak vyjadřovali odpor ke komunistům a Sovětskému svazu." [8, s. 132]


Použité zdroje

1. TOMEK, Prokop. Totalita.cz [online]. c1999-2010 [cit. 2010-05-08]. 50. léta, politické procesy. Dostupné z WWW: <http://www.totalita.cz/50/50_01_016.php>.

2. MED, Jaroslav. Procesy a poetika nenávisti. In NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura určená k likvidaci : sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26.-27. listopadu 2002 k padesátému výročí politických procesů se spisovateli. Brno : Obec spisovatelů, 2004, ISBN 8023932985.

3. BAUER, Michal: 50. léta jako období intenzivního mocenského tlaku. In VÁLEK, Vlastimil. Literatura určená k likvidaci III : sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 7. - 8. listopadu 2006. Praha : Obec spisovatelů, 2006, ISBN 80-239-8500-0.

4. ZEJDA, Radovan. Byl básníkem! : život a dílo Jana Zahradníčka. 1. vyd. Tišnov : Sursum, 2004. 423 s, ISBN 8073230771

5. KRATOCHVÍL, Antonín. Půlstoletí od procesů s českými spisovateli. In NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura určená k likvidaci : sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26.-27. listopadu 2002 k padesátému výročí politických procesů se spisovateli. Brno : Obec spisovatelů, 2004, ISBN 8023932985.

6. KRATOCHVÍL, Antonín. Půlstoletí od procesů s českými spisovateli. In NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura určená k likvidaci : sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26.-27. listopadu 2002 k padesátému výročí politických procesů se spisovateli. Brno : Obec spisovatelů, 2004, ISBN 8023932985.

7. KRATOCHVÍL, Antonín. Půlstoletí od procesů s českými spisovateli. In NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura určená k likvidaci : sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26.-27. listopadu 2002 k padesátému výročí politických procesů se spisovateli. Brno : Obec spisovatelů, 2004, ISBN 8023932985.

8. ZEJDA, Radovan. Byl básníkem! : život a dílo Jana Zahradníčka. 1. vyd. Tišnov : Sursum, 2004. 423 s, ISBN 8073230771.