Použitelnost

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jitka Šiborová

Klíčová slova: webdesign

Synonyma: --

Související pojmy:

nadřazené - webdesign
podřazené - analýza použitelnosti, uživatelské testování


Definice

obecná definice použitelnosti

Svým způsobem je použitelný každý předmět, který je k používání určen. Čím více je předmět použitelný, tím méně musí uživatel přemýšlet o jeho používání a více se tak soustředí na jeho účel. To znamená, že cílem každého předmětu je to, aby byl použitelný.[1]

definice použitelnosti webových stránek (web usability)

Jsou to pravidla, která zlepšují interakci mezi uživatelem a webovou stránkou. Použitelnost znamená jednoduchou a rychlou orientaci uživatele na konkrétním webu. Použitelnost zaručuje, že se uživateli podaří najít, co potřebuje za relativně krátkou dobu a bez problémů a potíží. Uživatel nemusí moc přemýšlet, kde hledat, ale měl by přemýšlet nad tím, co chce hledat. Zde se uplatňuje známé webdesignérské pravidlo: „nenuťte uživatele přemýšlet“. Špatná použitelnost znamená zdlouhavé proklikávání stránek či dokonce nenalezení toho, co uživatel potřebuje, a tak většinou např. potenciální zákazník opouští web a jde ke konkurenci.

Přístupnost (accesibility)

S použitelností webových stránek také souvisí pojem přístupnost. Přístupnost jsou pravidla, které zaručují bezbariérovost. Přístupnost také zaručuje, že nezáleží na tom, jaké zobrazovací zařízení a webový prohlížeč právě uživatel používá a jaká další (např. fyzická) omezení má. Přístupné webové stránky jsou takové, kde lze měnit velikost písma, jsou přístupné bez nutnosti zobrazení obrázků (a stylů) a bez podpory JavaScriptu a Flash. Web by také měl být přístupný pouze s pomocí klávesnice.

Špatně a dobře použitelný web

Špatně použitelný web, chyby

Na začátek je nutné si říct, kterých nejčastějších chyb se při tvorbě použitelného webu vyvarovat. Web by neměl být příliš originální, protože použitelnost vychází ze zkušenosti – zákazník bude to, co hledá, hledat tam, jako obvykle, takže pokud bude špatná navigace či informační architektura (nesmyslné uspořádání či struktura), pro zákazníka to bude nepřehledné a bude zmaten. Dalším problémem jsou odkazy. V textu by měla být podtržena pouze taková slova, která obsahují odkaz, ne jiná.

Pár rad pro dobře použitelný web

Jak už bylo výše zmíněno, dobře použitelný web by neměl být příliš originální, měl by být jednoduchý. Uživatel by si měl vystačit se znalostí standartního ovládání běžného u většiny webů. Při prvním pohledu na stránky by měl uživatel vidět logo (většinou vlevo nahoře) a vedle něj krátký slogan, a tak zjistit o čem web je. Rozložení stránky by mělo být kompaktní. Menu (navigace) by mělo vystihovat důležité body webové prezentace. Pro uživatele je dobré vidět tzv.drobečkovou navigaci, má tak přehled o tom, kde se nachází. Užitečné je políčko vyhledávání, které obvykle bývá vpravo nahoře. Hlavní obsah by měl být strukturován do odstavců a řádky by neměly být moc dlouhé a text by měl být čitelný. Pouze odkazy by měly být podtržené, pokud budou i jiná slova podtržena, uživatel nebude chtít přemýšlet o tom jestli je to odkaz nebo ne, a tak odejde.

Proč je důležité mít použitelný web, výhody

Použitelný web posiluje a pomáhá budovat firemní image a značku. Dobře použitelný web pomůže získat více zákazníků, kteří budou spokojeni, s tím, že na webu vše a rychle najdou. Tito zákazníci se budou na web rádi také vracet.

Jak se použitelnost ověřuje

Použitelnost lze ověřit několika způsoby:

  • Heuristická analýza použitelnosti – testování použitelnosti webu provádí odborník na použitelnost. Využívá při tom své znalosti o použitelnosti a dosavadní zkušenosti. Postup zpracování analýzy použitelnosti je následující [2]:


  1. Získání základních informací o webu
  2. Vlastní zpracování analýzy
  3. Zaslání analýzy a následná osobní konzultace


  • Analýza využívající statistiky návštěvnosti


  • Testování použitelnosti na uživatelích - testování probíhá tak, že běžný uživatel má zadané konkrétní úkoly, odborníci přitom sledují jak si počíná, mohou se i ptát. Vše může být zaznamenáno na kameru, umožňuje to pozdější podrobný rozbor. Tento způsob ověřování použitelnosti je nejnáročnější, ale odhalí chyby, které nebyly u předchozích metod zjištěny.

Poznámky

  1. Použitelnost [online]. 2010 [cit. 2011-12-19]. Definice použitelnosti. Dostupné z WWW: <http://hci-pouzitelnost.webnode.cz/definice-pouzitelnosti>.
  2. Dobrý web [online]. 2011 [cit. 2011-12-19]. Analýza použitelnosti. Dostupné z WWW: <http://www.dobryweb.cz/analyza-pouzitelnosti>.


Další použitá literatura: