Portál

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jaroslav Bednář

Klíčová slova: internetová portál, vyhledávání, centralizace informací, prezentace informací

Synonyma: rozcestník, brána

Související pojmy:

         nadřazené- internet, webová aplikace, 
         podřazené- vortál, horizontální portál, osobní portál, zpravodajský portál, ...


Charakteristika

Internetový portál je obecně charakterizován jako webová aplikace, která centralizuje velké množství informací na jedné webové stránce. Původně vznikaly jako jeden z vyhledávacích nástrojů usnadňující orientaci na webu, ale postupně se nabídka služeb internetových portálů značně rozrostla. V současnosti zde obvykle nalezneme fulltextové vyhledávání, zpravodajství, e-mailové služby, mapy, adresáře firem nebo například zábavu (hry, horoskopy,...). Portály jsou obecně nejnavštěvovanější webové stránky a většina uživatelů má jeden z nich nastaven jako svou domovskou stránku. Mezi nejznámější světové portály patří například Google a Yahoo. V českých poměrech jsou nejužívanější portály jako Seznam, Centrum nebo Atlas. Nejedná-li se o portál obecného zaměření (horizontální portál) jako výše zmíněné, ale o portál oborový, tak je označován pojmem vortál (vertikální portál). Především velké internetové portály jsou financovány nejčastěji reklamou, proto je valná většina poskytovaných služeb bezplatná. [1] [2] [3] [5] [6] [7]

Vortál

Vortál (vertikální portál) je specializovaný - oborový portál menších nebo středních rozměrů, který je zpravidla zaměřen na určitou skupinu uživatelů, která je vymezena většinou oborově nebo geograficky. Charakteristickým znakem vortálu je zaměření do hloubky dané problematiky, kterou se zabývá. Kvalita informací bývá vyšší než u horizontálních portálů, ale návštěvnost nižší, jelikož je navštěvován jen uživateli se zájmem o danou problematiku. Typickým příkladem vortálu může být například server Sprace.cz . [4] [6]

Některé typy webových portálů

Osobní portál: Jedná se o typ portálu, který je určen k použití distribuovaných aplikací. Spojuje například všechny sociální sítě (Facebook, Twitter, ...), na kterých je daný uživatel zaregistrovaný na jednu webovou stránku. Usnadňuje uživateli práci se službami, které každý den využívá nebo například ulehčuje spolupráci na pracovišti.

Zpravodajský portál: Tyto portály se snaží nabízet rychlejší cestou aktuální zpravodajství než prostřednictvím tištěných médií. Příkladem může být například český portál idnes.cz

Vládní portál: Po roce 1990 se mnoho vlád zavázalo, že vytvoří portály pro občany svých států, aby měli přístup k informacím týkajícím se politické situace dané země. Českým příkladem může být vládní web vlada.cz .

Kulturní portál: Jedná se zpravidla o portály zaměřené na digitalizaci různých kulturních sbírek knihoven (knihovní portál), galerií, muzeí nebo archivů. Tyto portály jsou založeny většinou na základě nějakých regionálních nebo národních seskupení. Digitalizovaným obsahem mohou být například knihy, časopisy, noviny, fotografie, videa, zvukové záznamy, mapy, obrazy atd. Pěkným příkladem kulturního portálů je web europeana.eu .

Firemní portál: Tento druh portálu nabízí zaměstnancům a zákazníkům dané firmy samoobslužné možnosti.

Akciový portál: Portály usnadňující orientaci na akciovém trhu - nákup a prodej akcií.

Vyhledávací portál: Tyto portály poskytují souhrnné výsledky z více vyhledávačů na jedné stránce.

Tendrový portál: Jedná se o portály zabývající se elektronickým zpracováním výběrového řízení na nějakou zakázku.

[5] [6]

Použité zdroje

1. Definice portálu. IS/STAG Helpcentrum [online]. © 2009 [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: [1]

2. Portál. CELBOVÁ, Ludmila. Vydavatelství [online]. [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: [2]

3. Portál. Adaptic – webdesign, tvorba webu [online]. © 2005 - 2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: [3]

4. Vertikální portál. CELBOVÁ, Ludmila. Vydavatelství [online]. [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: [4]

5. Webové portály. TKAČÍKOVÁ, Daniela. Knihovna VŠB-TUO [online]. © 1998–2012, 5.8. 2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: [5]

6. TATNALL, Arthur. Web portals: the new gateways to Internet information and services. Hershey, PA: Idea Group, c2005, xii, 364 p. ISBN 15-914-0440-1. Dostupné z: [6]

7. What is a Portal?. Enterprise Content Management [online]. © 2000 - 2011 [cit. 2012-12-18]. Dostupné z: [7]