Pomodoro

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Miroslava Sudová

Klíčová slova: time management, organizace času, multitasking

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - time management
podřazené - ---


Metoda nebo také technika zvaná Pomodoro souvisí s organizací času a práce. Spočívá v krátkodobé, ale intenzivní činnosti zaměřené na jeden jediný úkol. Díky tomu pomáhá zabránit neefektivnímu multitaskingu. Pomodoro technika je způsob, jak dostat co nejvíce z time managementu [5].

Popis

Slovo Pomodoro je nejen názvem, ale také základní jednotkou této metody. Ta trvá přesně 25 minut, které by měly být vyplněny intenzivní prací na jednom úkolu. Délka jednotky je stanovena podle doby, po kterou je dospělý člověk schopen projevovat plné soustředění. Po každé jednotce Pomodoro přichází krátká, tří- až pětiminutová, přestávka, během které je žádoucí se rozptýlit, projít se, protáhnout se [2]. Po čtyřech jednotkách Pomodoro by měla následovat delší, přibližně třicetiminutová pauza.

Základem je mít před sebou připravené výchozí materiály. Patří sem seznam úkolů, které je potřeba vyřídit a ty na základě pečlivého rozvážení přepsat do denního to-do listu podle jejich důležitosti [1]. Je možné (nikoli nutné) si k jednotlivým úkolům přidat předpokládaný počet Pomodoro jednotek. Výhodou je mít činnosti rozplánované do minimálních kroků. Na seznamu by se tedy neměl nacházet úkol Vytvořit článek do WIKIKISK, ale například úkoly Provést rešerši a najít zdroje informací o metodě Pomodoro, Sestavit koncept a obalit kostru informacemi, Korektura a stylistické vypilování textu a Tvorba citací.

Pro budoucí vývoj schopností člověka a pro lepší používání metody je žádoucí vytvářet si zpětné vazby a evidence přerušení, splněných úkolů a jednotek strávených nad jednotlivými činnostmi. Při pokročilejším užívání se dá metoda Pomodoro použít jako základní jednotka plánování všech denních činností (po odečtení času na spánek a činnosti, které se pod Pomodoro naplánovat prostě nedají – nákupy, návštěva lékaře apod.).

Historie

Tuto metodu vytvořil v roce 1992 [5] Francesco Cirillo poté, co se snažil najít způsob, jakým se během vysokoškolského studia informatiky připravovat ke zkouškám. Uvědomil si, že příliš mnoho vyrušení a nedostatek koncentrace zabraňují úspěchu. Během vyvíjení a testování metody sám na sobě, používal kuchyňskou minutku ve tvaru rajčete – odtud pochází název metody [1].

Nástroje

Ačkoli na oficiálních stránkách metody uvádějí, že k jejímu úspěšnému provedení postačí stopky či kuchyňská minutka, papír a tužka, existuje mnoho dalších elektronických nástrojů, které usnadňují používání této metody. Některé z nich jsou pouhými elektronickými stopkami, ať už v režimu online či jako software nainstalovaný do počítače, jiné umožňují evidenci vyrušení, přidávání jednotek Pomodoro k jednotlivým úkolům, synchronizaci s kalendářem apod. Jako zástupce bychom mohli uvést například software Focus Booster a Pomodairo, online aplikace Tomatoi a Chromodoro, pro Windows Doing! a PomoTime a pro Mac OS Pomodori a Pomodoro. Existuje i aplikace pro iPhone PomodoroPro [3].

Nevýhody a kritika

Velkým nepřítelem této metody jsou přerušení. Pokud se dá otázka nebo žádost vyřídit do 15 vteřin, jedná se ještě o celkem zanedbatelný čas, delší přerušení už významně ovlivňuje výsledek činnosti. Vypořádat se s tímto problémem v dnešní době, kdy z okolí přichází velké množství podnětů (e-maily, telefonáty, open space) je obtížné. S tím souvisí určitý zákon schválnosti – nikdy nikdo nepřijde se svým problémem během přestávky, ale vždy chvíli poté, co započnete další jednotku. Důležité je také být přísný sám na sebe, jednotlivá Pomodora dodržovat a nepřerušovat sám sebe nesoustředěností a odbíháním k jiným úkolům.

Při práci podle metody Pomodoro působí na pracujícího velký tlak. Stává se, že se člověk zbytečně dlouhou dobu věnuje tomu, aby vymyslel způsob, jakým svoji práci stihnout za jednu Pomodoro jednotku. V následnosti na to se práce většinou pouze prodlouží, výhodnější je soustředit se přímo na danou činnost.

K velkým rizikům patří nedostatek disciplinovanosti. I přesto, že jsou při práci dodržovány dané přestávky, člověk po určité době nemá dost sebekázně a čas věnovaný práci na úkolu posouvá, mění a nedodržuje [4]. Bývá kritizováno, že tento způsob time managementu je příliš striktní, příliš svazující. Na toto se nedá namítnout nic jiného, než že každá používaná metoda je pouhý návrh a záleží na tom, jak si ji ten který uživatel přizpůsobí nebo jestli ji vůbec bude používat.


Použitá literatura

  1. CIRILLO, Francesco. The Pomodoro Technique [online]. 1. ed. Řím : Pomodoro Press, 2006-10-19 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: <http://www.scribd.com/doc/36672142/The-Pomodoro-Technique>. ISBN 978-1-4452-1994-3.
  2. GREGOR, Lukáš. Mít vše hotovo [online]. 2010-02-16 [cit. 2011-01-02]. Dát si pětadvacet. Dostupné z WWW: <http://www.mitvsehotovo.cz/2010/02/16/dat-si-petadvacet/>.
  3. GREGOR, Lukáš. Mít vše hotovo [online]. 2010-04-16 [cit. 2011-01-02]. Pomodoro – který nástroj je ten pravý?. Dostupné z WWW: <http://www.mitvsehotovo.cz/2010/04/16/pomodoro-ktery-nastroj-je-ten-pravy/>.
  4. KNESL, Jiří. Školím Zend Framework, programuju a píšu o tom [online]. 2010 [cit. 2011-01-02]. Pomodoro Technique. Dostupné z WWW: <http://www.knesl.com/articles/view/pomodoro-technique>.
  5. The Pomodoro Technique [online]. b.r. [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: <http://www.pomodorotechnique.com/>.