Poken

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Gabriela Tšponová
Klíčová slova: Poken, PokenTAG, Mobilní zařízení
Související pojmy:
Nadřazené: Virtuální vizitka, sociální sítě
Podřazené:

Charakteristika

Poken je kombinace USB flash disku, RFID čipu a webové databáze uživatelských profilů.[1] Jedná se flash-kartu o velikosti 1GB, která má tvar asi 3,5 cm velké postavičky s čtyřprstou rukou, vycházející z její pravé strany. Zároveň však jde o jakousi hru a virtuální vizitku.

Využití

Po zapojení pokenu do USB počítače, vás ve většině případů sám nasměruje na webové stránky www.doyoupoken.com, kde si můžete vytvořit vlastní profil - vizitku. Na tento profil můžete dle vlastního uvážení vkládat svůj e-mail, telefon nebo jiné kontakty, jakými jsou například profily na sociálních sítích (facebook, twitter, myspace, skype, icq atd.). Poté už stačí jen potkat nějakého jiného majitele pokenu a "plácnout" si s ním - tzn. zmáčknout tlačítko a přiložit ruce svých pokenů k sobě, bliknou-li dlaně pokenů zeleně, kontakt byl vyměněn, bliknou-li červeně, došlo při výměně kontaktů k chybě. Takto vyměněný kontakt si pak můžete snadno najít na svém profilu na www.doyoupken.com v sekci přátelé.
Další možností, jak využít poken je shromažďování obsahu prostřednictvím generických kódů nebo pokenTAGů. To může ušetřit spoustu nákladů na velké množství propagačních materiálů, které by jinak bylo nutné tisknout. Tento způsob získávání informací přináší výhody pro obě zúčastněné strany, příjemce takto offline získá potřebné informace, které bude mít dostupné online odkudkoli. A pro poskytovatele přináší tento způsob nabízení informací nejen ušetření nákladů za tisk, ale také možnost sledovat zájem o jím nabízené informace a díky tomu i snadněji zefektivňovat své služby.

Poken a mobilní zařízení

K dispozici je již i aplikace Poken pro mobilní zařízení, které umožňují užití těchto aplikací podobným způsobem, jako pokeny. Uživatel tak může potřebné informace získávat nejen z generických kódů, ale také z pokenTAGŮ a pro pokeny upravených generických kódů. Výhodou oproti obyčejnému pokenu, je to, že uživatel nemusí nic připojovat k počítači, ale k informacím má přístup okamžitě, právě prostřednictvím mobilního zařízení a to i v offline prostředí. Všechny takto shromážděné informace jsou uložené na časové ose. Další nespornou výhodou této technologie je synchronizace mezi jednotlivými nosiči, což znamená, že nasbírané informace budou stejné jak při prohlížení prostřednictvím mobilního zařízení, tak při prohlížení prostřednictvím počítače.

Soukromí

V případě, že uživatel chce rozlišit, kdo bude mít přístup k některým jeho údajům, má na výběr ze dvou řešení. Prvním z nich, je nastavení dvou módů přímo na svém profilu. Jedná se o mód Normal a mód Discrete. Nastavení tedy může vypadat následovně: v módu Dicrete může uživatel poskytovat pouze nezákladnější kontakty jako e-mail, telefonní číslo atp. V módu Normal pak může zpřístupnit všechny ostatní kontakty, které uzná za vhodné. Při „plácnutí“ se pak tyto módy rozlišují snadno. Pro mód Normal platí klasické zmáčknutí tlačítka na straně pokenu. Pro mód Discrete pak dvojitým zmáčknutím tohoto tlačítka. Předání této diskrétní vizitky je pak možné po dobu 30 vteřin od dvojitého zmáčknutí tlačítka.[2]
Druhou možností, jak oddělit přístup k informacím, je zakoupit více pokenů.

Poznámky

  1. Poken.Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 02/12/2012, [cit. 16-01-2013]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Poken>
  2. ŠTOGR,Jakub. Rady a návody. [online]. 24/04/2009, [cit. 16-01-2013]. Dostupné z: <http://www.pokeni.cz/poken_rady_a_navody>

Zdroje

Free Apps.Welcome to Poken: Collect people, places and things with a touch. [online]. [cit.13-12-2012]. Dostupné z: Poken.com
JANÍKOVÁ, Adéla. Poken - hit pro záviskáky na sociálních sítích. [online]. [cit.11-12-2012]. Dostupné z: Vše o reklamě
ŠTOGR, Jakub. Co je to poken?.[online].24/04/2009, [cit.11-12-2012]. Dostupné z: Pokeni.cz
ŠTOGR,Jakub. Rady a návody.[online].24/04/2009, [cit. 16-01-2013]. Dostupné z: Rady a návody