Plagiátorství: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (25 revizí: IMPORT P: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
Řádek 61: Řádek 61:
 
* NĚMEČKOVÁ, Lenka. ''Ústřední knihovna : Vysoké učení technické v Praze'' [online]. 2009 [cit. 2011-05-20]. Plagiátorství. Dostupné z WWW: <http://platan.vc.cvut.cz/studium/vskp/plagiat.html>.
 
* NĚMEČKOVÁ, Lenka. ''Ústřední knihovna : Vysoké učení technické v Praze'' [online]. 2009 [cit. 2011-05-20]. Plagiátorství. Dostupné z WWW: <http://platan.vc.cvut.cz/studium/vskp/plagiat.html>.
 
* SÝKOROVÁ, Petra. ''IForum'' [online]. 9.12.2010 [cit. 2011-06-09]. PLAGIÁTOŘI, spol. sr.o. . Dostupné z WWW: <http://ips.fsv.cuni.cz/IFORUM-10162.html>.
 
* SÝKOROVÁ, Petra. ''IForum'' [online]. 9.12.2010 [cit. 2011-06-09]. PLAGIÁTOŘI, spol. sr.o. . Dostupné z WWW: <http://ips.fsv.cuni.cz/IFORUM-10162.html>.
 +
 +
[[Kategorie:Ochrana duševního vlastnictví]]

Aktuální verze z 28. 2. 2012, 17:10

Autor: Simona Chudobová

Klíčová slova: plagiát, autorství

Synonyma: kopírování, opisování

Související pojmy:

Nadřazené: duševní vlastnictví, autorství
Podřazené: komerční plagiátorství, antiplagiátorské programy


Definice

Pojem plagiátorství můžeme zjednodušeně chápat jako přebírání cizích myšlenek bez uvedení zdroje. Podle TDKIV je plagiátorství definováno jako „vydávání cizího literárního nebo jiného uměleckého nebo vědeckého díla za vlastní, popř. převzetí části cizí práce, bez uvedení použitých zdrojů.“[1]

Norma ČSN ISO 5127-2003 zase plagiátorství vymezuje jako „představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního“.[2] Abychom se plagiátorství vyhnuli, je třeba všechny přejaté části řádně citovat podle platných norem.


Co není plagiátorství

 • Citace – je doslovné uvedení cizí části textu v našem díle. Plagiátem není v případě, pokud je řádně označena, nelépe podle normy. Aby ale bylo dílo považované za originál a ne pouze za kompilaci, neměly by citace převažovat nad vlastními poznatky.
 • Parafráze – umožňuje obsah díla vyjádřit jiným způsobem, např. v textu použitím jiných slov. I v takovém případě se ale musí na původní zdroj odkazovat.
 • Kompilace - je dílo vzniklé složením myšlenek z vícera jiných původních děl. Kompilace sice většinou neobsahuje žádný nový tvůrčí poznatek, ale i tak není kompilace pouhým doslovným kopírováním částí přejatých děl. Měla by být uceleným dílem zabývajícím se určitou problematikou. Kompilace není považována za originál, ale pouze za kompilaci.
 • Všeobecně známá fakta - se nemusí vůbec citovat. Jedná se o obecně známé informace, které se dají velmi snadno ověřit, např. ve všeobecných publikacích. Patří mezi ně kupříkladu geografické či historické údaje nebo základní matematické definice. Pokud existují pochybnosti, zda se má údaj citovat, je lepší zdroj uvést.[3]


Plagiátorství a autorské právo

Podle autorského práva se nelze autorství zřeknout, nelze ho nikomu darovat a ani ho prodat. Plagiátorství se tedy dopouštíme i v případě, kdy vydáváme cizí dílo za své, i když k tomu máme výslovný souhlas pravého autora. Navzdory tomuto faktu se poslední dobou začalo rozmáhat tzv. „komerční plagiátorství“. Jedná se o případy, kdy si zájemce u někoho za úplatu objedná vytvoření díla, které pak vydává za své vlastní. Na tento druh podnikání se už dokonce specializují celé firmy. Tento typ plagiátorství je velmi špatně odhalitelný, protože se většinou jedná o úplně nová díla, která antiplagiátorské programy nedetekují jako okopírovaná.


Odhalování plagiátorství

Pro odhalování plagiátů se používají antiplagiátorské programy, které jsou schopny totožnost či podobnost jednotlivých dokumentů detekovat. V současné době jsou nejvíce využívané na vysokých školách, kde je plagiátorství velmi aktuální problematikou. I přes jejich relativní úspěšnost se na ně ale nelze stoprocentně spoléhat. Mezi nejznámější antiplagiátorské programy patří:

 • Theses.cz – umožňuje porovnávat závěrečné práce studentů vysokých škol (nejen českých). Systém je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Dokáže nejen odhalovat plagiáty, ale slouží zúčastněným školám i jako registr a úložiště závěrečných prací.
 • Odevzdej.cz – zde se ověřuje originalita seminárních prací studentů. Tento projekt je také vyvíjen Masarykovou univerzitou a je propojen se systémem Theses.cz, čili se tu kontroluje i podobnost se závěrečnými pracemi studentů a s texty na Internetu. Text ke kontrole sem může vložit kdokoliv, kupříkladu student si může preventivně zkontrolovat podobnost své práce s jinými texty, než práci odevzdá.
 • Scan My Essay – je bezplatný systém, který porovnává totožnost textů.
 • Copyscape - slouží k vyhledávání duplicitních textů. Jednoduše sem zkopírujeme část textu a pak spustíme vyhledávání. Rozšířenější vyhledávání je tu ale možné pouze v placené verzi.
 • TinEye – dokáže odhalovat přesné kopie obrázků i jejich upravené verze. Tento systém můžeme využít, pokud například chceme zjistit, zda někdo nepoužívá obrázky z našeho vlastního webu.
 • JPlag - program porovnávající strukturu zdrojových kódů.


Poznámky

 1. HAVLOVÁ, Jaroslava. Plagiátorství. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-05-19]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014609&local_base=KTD>.
 2. Infogram.cz [online]. c2011 [cit. 2011-05-19]. SectionId=1115&categoryId=1161. Dostupné z WWW: <http://www.infogram.cz/findInSection.do;jsessionid=CC450645A254394A12F37CDFA28712F4?sectionId=1115&categoryId=1161>.
 3. NĚMEČKOVÁ, Lenka. Ústřední knihovna : Vysoké učení technické v Praze [online]. 2009 [cit. 2011-05-20]. Plagiátorství. Dostupné z WWW: <http://platan.vc.cvut.cz/studium/vskp/plagiat.html>.


Použitá literatura