Phreaking

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Edita Hečová

Phreaking: je činnost, která vede k využívání telefonních linek, bez zaplacení za tyto služby jejich provozovateli. Do češtiny bývá někdy překládán jako telefandovství.


Historie

Phreaking má dlouhou a bohatou historii. Vždy byl úzce spojován s počítačovým undegroudem a hackingem. vznikl asi v 70.letech 20.století. Většina dřívějších průniků se děla pomocí telefoní linky. Není dost dobře možné činit tak ze své telefonní linky nýbrž je třeba telefonní linku ukrást. Původně phreakeři považovali tuto činnost za jistou formu zábavy. Bavili se na úkor telefonních společností s ostatními třeba i na druhém konci světa. Postupem času tato forma zábavy přestala být módou a phreakeři začali pronikat do počítačových systémů. Phreaking byl využíván především v době, kdy připojení k internetu bylo přes analogové modemy.[1]

Dnešní forma phreakingu spočívá již v něčem jiném. Jedná se především o studenty elektrotechniky, kteří své znalosti “zúročují” výrobou tzv. věčných čipových karet. Jinak v dnešní době rychlého internetového připojení phreaking již téměř vymizel. Dnešní phreakeři ke své činnosti používají software, který jim vygeneruje seznamy servisních kódů, které jsou zneužitelné pro dálkové telefonní hovory zdarma. Telefonní společnosti přešly na digitální systém a tak nabourávání do jejich systémů dnes spadá spíše pod hacking.

Velice aktuálním a zároveň nebezpečným, se stává odposlouchávání soukromých pevných přenosných stanic, prostřednictvím frekvenčního skeneru, pracujícího na bázi odchytávání určitého rozpětí frekvenčních pásem. Možný, i když technologicky velmi náročný, je odposlech některých státních složek používajících tuto bezdrátovou [2]


Lidé

Mezi první phreakery by se dal zařadit veterán vietnamské války John Draper. Ten proslul v roce 1971 kauzou Crap ‘n’ crunch. Kauza je pojmenována podle cereálií, ve kterých byla jako dárek píšťalka. Právě tato píšťalka vydávala zvuk o stejné frekvenci (2600 Hz) jako zvuk jenž umožňoval hovory zdarma. Na tento způsob přišel náhodou, když si “jen tak” pískal do telefonu. Zjistil, že najednou byl hovor ukončen. Vydal zvuk o dané frekvenci, jenž značil ukončení hovoru. Později přišel na trik s píšťalkou. Tento trik i mnohé další triky jak obelstít telefonní linku začali být postupně zveřejňovány a tak tyto nelegální “finty” dostaly název phreaking. Mnohé z osobností dnešního počítačového businessu mají svoji phreakerskou minulost. Mezi phreakery patřil i magnát Applu Steve Jobs.


Trestní postihy

Dle českého trestního zákoníku je phreaking postižitelný dle par. § 182 TrZ poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení[3], který nám v prvním odstavci v písmeně a) stanoví, že pokud někdo úmyslně ohrozí provoz veřejného telekomunikačního zařízení bude za toto jednání potrestán až na tři roky nebo peněžitým trestem. Pod tento trestný čin bychom tedy mohli zařadit jednání, kdy dochází k napíchnutí telefonních veřejných automatů popřípadě ústředen, přičemž může neodborným zásahem dojít k ohrožení provozu nebo popřípadě i k poškození takového zařízení. Dojde-li při páchání této činnosti i k poškození majetku třetích osob, tak lze brát v úvahu i § 257 TrZ, poškození cizí věci, případně § 257a TrZ poškození či zneužití záznamu na nosiči informací[4]. Dojde-li při této činnosti k porušení telekomunikačního tajemství, připadá pak v úvahu i trestný čin porušování tajemství dopravovaných zpráv podle ustanovení § 239 trestního zákona.


Zdroje:

  1. MATĚJKA, Michal. Počítačová kriminalita. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2002. 106 s. ISBN 80-7226-419-2.
  2. JANGL, Michal. Počítačová kriminalita [online]. 2007 [cit. 2012-04-11]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Marek Fryšták. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/81532/pravf_m/.
  3. BusinessCenter.cz [online].©1998-2012 [cit.2012-04-11]. Zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon. Dostupné z: < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_zakon/cast2h9.aspx>
  4. BusinessCenter.cz [online].©1998-2012 [cit.2012-04-11]. Zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon. Dostupné z: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_zakon/cast2h4.aspx>
  • KUHAJDÍK, Miloš. Trestněprávní úprava počítačové kriminality [online]. 2006 [cit. 2012-04-11]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Josef Kuchta. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/108628/pravf_b/.
  • SMEJKAL, Vladimír. Internet a §§§. Praha: Grada, 2001. 284 s. ISBN 80-247-0058-1.