Peter G. B. Enser

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Peter G. B. Enser je informační vědec.

Život

Peter Enser prošel dlouhou kariérou ve vysokoškolském vzdělávání. Má velké zkušenosti s vyučovacími a akademickými manažerskými kompetencemi v univerzitách v Plymouthu,

Aberystwythu a Brightonu. Tyto zkušenosti doprovázejí jeho výzkumné zájmy, zejména v sémantickém vyhledávání obrázků. O tomto posledním oboru publikoval rozsáhle, poskytoval široké spektrum prezentací mezinárodním divákům v rámci knihovnické a informační vědy, kulturního dědictví a komunit informatiky. Dále také řídil řadu financovaných výzkumných projektů.

Enser na svých sociálních sítích uvádí, že vystudoval střední školu v Eastbourne, odkud zároveň pochází. Nadále studoval vysoké školy The University of Sheffield a Brunel University London.

Později byl prezidentem Institutu pro informační vědce a v této době spolupracuje s dalšími profesními organizacemi, včetně Chartered Institute of Library & Information Professionals, British Computer Society, the Arts & Humanities Research Council a the UK Higher Education Quality Assurance Agency.

 = Najít o těch institucích

V roce 1999 mu byla udělena osobní katedra informatiky na univerzitě v Brightonu a po odchodu do důchodu mu byl udělen titul profesora Emerita.

Tento titul znamená, že nebyl zbaven všech svých předešlých pracovních práv a povinností, když odešel do penze. Právě naopak.  Jako emeritní profesor (latinsky professor emeritus) může mít nadále svoji pracovnu, může příležitostně přednášet, vypracovávat posudky, konzultovat apod. [1], [2]

Jeho fascinace vyvíjejícím se sociálním dopadem informačních a komunikačních technologií mu poskytuje bohatý zdroj podkladů pro jeho informativní, zábavné a ilustrované prezentace, v nichž se nachází způsob, jakým žijeme dnes, v kontrastu. s našimi praktikami z dávných dob.

Enserovy prezentace jsou doplňovány o výrazné vizuálně orientované kvízy. Ty velmi výrazně napomohly programům k obohacování firem v průběhu několika let. Hlavním tématem těchto prezentací je komunikace. Prvních několik přednášek oslavuje způsob přizpůsobení se technologiím, které nás posunuly kupředu. Od vytesávání zpráv na kameni, po naše nejnovější nadšení pro blogování a tweetování na sociálních médiích.

Následující přednášky se zabývají komunikací z hlediska dopravy a vše s ní spojeným. Ať už se jedná o nepříjemnosti při cestování, nepohodlí nebo nebezpečí.

Dochází k výzkumu a porovnávání našich měnících se zážitků z minulosti spolu s dnešní dobou. Ty se totiž značně liší. [3]

 

Přednášky

1. Značky, symboly a smysly

Úvodní přednáška se věnovala způsobu, jakým spolu lidstvo komunikuje. Například pomocí značek pro odesílání zpráv, které adresují pohled, sluch a jiné smysly příjemce anebo podle symbolů pro reprezentaci složitějších komunikací.

2. Propojenost

Zde se Enser věnoval způsobům, kterými jsme se od telegrafů na bázi drátů vysílají zprávy, dostali k telefonům, které nás zavedly k téměř okamžité komunikaci bez ohledu na velkou vzdálenost.

3. Bezdrátové připojení

Tato přednáška pojednává o tom, jak signály zprvu přenášené rádiovými vlnami a později mikrovlnami a světelnými vlnami, přinesly rozhlasové vysílání a později i televizi do našich domovů. To vše proběhlo ještě před revolucí v komunikačním chování.

4. Inteligentní stroj

Enser zde poukazuje na to, jak v dnešní době dochází k rychlému vývoji počítačů. Jsou stále menší, avšak jejich funkčnost i kapacita stále rostou. Doprovázejí tak zrod internetu a pojetí World Wide Webu.

5. Na obrázku

V této přednášce se věnuje vývoji komunikace prostřednictvím vizuálního média. Od dob paleolitických jeskynních kreseb až po dnešní smajlíky. Klade zde otázku, zda můžeme trénovat počítače, aby viděly, co vidíme na obrázku.

6. Virálnost

Enser dále uvádí, že vznik sociálního webu a naše závislost na sociálních sítích v každodenním životě nám poskytuje zázemí pro zkoumání nových příležitostí a různých výzev, kterým dennodenně čelíme. Je to způsobeno tím, že se přizpůsobujeme novému sociálnímu styku vedenému technologiemi.

7. Slow motion

Zde jde o srovnání veřejné dopravy a poštovní služby s minulostí.

8. Pokrok vpřed

Díky přínosu parní energie, která nepochybně přispěla k revoluci v dopravě, došlo k podstatnému snížení doby trvání cest.  Změnily se tak aspekty lidského žití.

9. Nový druh mobility

V první polovině 20. století dochází k transformaci parní dopravy na spalovací motor a začíná se vytvářet komplexnější síť silnice.

10. Masové hnutí

Díky poválečným pokrokům v technologiích a mnohem lepší cenové dostupnosti se výrazně zvyšují možnosti cestování. Na základě poptávky na řadu různých dopravních prostředků došlo k následné expanzi infrastruktury. Dopadem pak bylo zhoršení situace životního prostředí. Vystává tak otázka proč, když nyní můžeme tak snadno komunikovat (i na dlouhé vzdálenosti) bez pohybu, máme potřebu tolik cestovat?

  1. „Snail mail to e-mail“

V této prezentaci došlo ke zkoumání způsobu, jakým se přenášení našich písemných a tištěných zpráv vyvinulo díky pokroku v dopravních technologiích před příchodem elektronické pošty. Ta značně urychlila přenos našich zpráv, změnila leteckou poštu a poštovní zásilky a navždy změnila naše komunikační chování. [4]

 

Dílo

Článek v Journal of Information Science: The evolution of visual information retrieval(2008)

Tento příspěvek popisuje přehled vývoje digitálního věku, který převzal teorii a praxi získávání obrazu a videa. Rozsáhlá literatura poskytuje kontext, který získává vizuální informace, úvahy o koncepci a praxi. V něm dochází k prezentaci a obnově vizuálního materiálu na základě jeho obsahu. Hlavní myšlenkou je historický popis výzkumu v obsahovém vyhledávání, který se zaměřuje na automatizaci digitálního obrazu. Multimediální vyhledávání obsahu získává široký kontext informací.

 

Článek v Journal of Documentation: Facing the reality of semantic image retrieval (2007)

Facing the reality of semantic image retrieval

Na tomto článku spolupracoval s autory: Jonathon S. Hare, Christine J. Sandom, Paul H. Lewis.

 

 

 

Účelem tohoto článku je poskytnout lépe informovaný pohled na sémantické mezery při zisku obrazu a  

 

Účel – Poskytnout lépe informovaný pohled na rozsah sémantické mezery v získávání obrazu a omezený potenciál pro překlenutí, který nabízejí současné techniky sémantického vyhledávání obrázků. Návrh / metodika / přístup – V rámci probíhajícího projektu bylo provedeno šetření širokého spektra operativních činností při získávání obrazových dat a z řady spolupracujících institucí byla sestavena zkušební sbírka, která obsahuje požadavky uživatelů, obrázky vybrané v reakci na tyto požadavky, a jejich přidružená metadata. To poskytlo důkazy, na jejichž základě bylo možné provádět informovaná pozorování o účinnosti nejmodernějších technik automatických anotací, jejichž cílem je integrovat textová a obsahová paradigmata pro vyhledávání obrázků. Zjištění - Důkazy z praxe v reálném světě získávání obrazů zdůrazňují existenci generického specifického kontinua identifikace objektů a výskyt aspektů časových, prostorových, významových a abstraktních pojmů, které se projevují v textových indexech a scénářích reálných dotazů, ale často nemá v obraze žádnou viditelnou přítomnost. Tyto faktory omezují funkčnost současných technik sémantického vyhledávání obrázků, které interpretují pouze viditelné znaky na generickém konci generického specifického kontinua. Omezení / implikace výzkumu - Projekt se zabývá tradičním prostředím pro získávání obrázků, ve kterém jsou transakce vyhledávání prováděny na statických snímcích, které jsou součástí spravovaných sbírek. Jsou zvažovány možnosti, které nabízí ontologická podpora pro přidávání funkcí do automatických anotačních technik. Originalita / hodnota - Příspěvek nabízí nové pohledy na výzvu migrace získávání obsahu na základě obsahu z laboratoře do operačního prostředí, informovaného o nově sestavených, komplexních, živých datech.

Citace

[1] Peter Enser: Biography. In: Cruise Ship Speaker Portal [online]. USA [cit. 2019-05-02]. Dostupné z: https://www.cruiseshipspeakers.com/talent/view/peter-enser/

[2] Emeritura. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2019, 5. 10. 2017 [cit. 2019-05-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Emeritura

[3] Peter Enser: Biography. In: Cruise Ship Speaker Portal [online]. USA [cit. 2019-05-02]. Dostupné z: https://www.cruiseshipspeakers.com/talent/view/peter-enser/

[4] Peter Enser: Talks. In: Cruise Ship Speaker Portal [online]. USA [cit. 2019-05-02]. Dostupné z: https://www.cruiseshipspeakers.com/talent/view/peter-enser/