Pay per click

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Helena Selucká

Klíčová slova: Internet, Reklama, Marketing PPC systémy, PPC, pay per click, CPM, CTR

Synonyma: Platba za klik

Související pojmy:

nadřazené - Kontextová reklama, Výkonový marketing
podřazené - ---


Charakteristika

PPC je zkratka pro anglický výraz pay-per-click, česky: plaťte za klik. Jedná se o formu internetové reklamy, která se zobrazuje lidem, kteří při prohledávání webu pomocí vyhledavačů kliknou na reklamní odkaz, který souvisí s vyhledávanou oblastí. PPC je jednou z forem výkonového marketingu. [2] PPC reklama je kontextovou reklamou a patří mezi velmi účinné způsoby marketingové reklamy na internetu. Mezi její hlavní výhody patří zacílenost na zákazníky (provázanost s konkrétními klíčovými slovy) – konkrétní nabídka, zvýšení povědomí o firmě, nízké náklady, které je možné často nastavit dle možností zákazníka ( např. předplací se částka, ze které je odečítáno vždy po kliknutí uživatelem, můžete si také zaplatit čelní pozici odkazu), kontrolovatelnost kampaní (okamžitý start / zastavení kampaně, sledování úspěšnosti a další). Můžeme se s ní setkat na ve vyhledavačích, kde se ukazuje jako součást „relevantních odpovědích“ uživatelům na zadání konkrétního dotazu, klíčového slova, v tom případě se jedná o reklamu ve vyhledávacích sítích nebo se může zobrazovat při prohledávání webu, v tom případě se jedná o reklamu na obsahových sítích. [1, s. 165] Tato reklama nemusí být vhodná pro všechny firmy. Vytváření PPC reklam se věnuje řada marketingových firem. Mezi nejznámější nositele PPC systémů patří Google AdWords, v českých podmínkách je to Seznam Sklik. [3]

Druhy a tipy PPC reklamy

Podle zacílenosti reklamy je možné rozdělit PPC reklamy do tří skupin:
1) Kampaně pro budování značky (brandové reklamy) – realizují se na obsahových sítích, často se platí za CPM (cost-per-mille), tedy za tisíc klinutí na danou reklamu, cílem je vysoký počet návštěv a zobrazení, v rámci kampaně se také sleduje CTR (click-through-rate), míra kliků (počet kliků / počet zobrazení * 100)
2) Kampaně pro zvyšování návštěvnosti – realizují se také na obsahových sítích, nejčastěji na webech, kde je klíčová návštěvnost. Sleduje se, jak dlouho lidé na stránkách zůstávají, kolik stránek si prohlédli, jaká je míra opouštění a zda se na stránky vracejí.
3) Výkonové kampaně – jsou zaměřené na prodej produktů. Sleduje se CTR, celkový počet kliků, cena za klik, počet konverzí (tj. kolik zákazníku po kliku provedlo objednávku, nákup, popř. jinou akci) [1, s. 168]
Může jít nejen o textovou reklamu, ale i bannery placené za proklik. Existují tři typy textové PPC reklamy – ve vyhledávačích (placené vyhledávání), katalozích a v obsahových stránkách (kontextová reklama). [2]

Jednotlivé kroky tvorby PPC kampaně:

1. Stanovení cílů, rozpočet, doba trvání
2. Volba klíčových slov
3. Tvorba vstupní stránky
4. Tvorba kampaní, sestava a inzerátů
5. Spuštění kampaně
6. Průběžné sledování a vyhodnocování [1, s. 172]

PPC reklama – struktura

Vlastní text reklamy má doporučenou strukturu, obsah a použité prostředky jsou závislé na podmínkách jednotlivých PPC systémů.
· Nadpis (max. 25 znaků) – produkt, motivace, výhody, hodnota
· 1. řádek (max. 35 znaků) – rozvedení nabídky
· 2. řádek (max. 23 znaků) – výzva k akci
· URL adresa (max 35 znaků) [1, 176]


Použitá literatura

[1] Janouch, V. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2010. 1. vyd. ISBN 9788025127957
[2] Krutiš, M.: Internetový marketing: Platba za proklik (PPC) [on-line]. 8. 7. 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupné na www: <http://www.lupa.cz/clanky/internetovy-marketing-platba-za-proklik-ppc>
[3] Kopta, M.: České portály nestojí o peníze z PPC. [on-line]. 27. 10. 2004 [cit. 2011-01-02]. Dostupné na www: < http://www.lupa.cz/clanky/ceske-portaly-nestoji-o-penize-z-ppc>
[4] Němec, R. PPC – otázky a odpovědi, výhody PPC. [on-line]. 2001 – 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupné na www: < http://www.robertnemec.com/ppc-otazky-odpovedi/>
[5] Poslední novinky v roce 2010. [on-line]. c2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupné na www:< http://sklik.cz.sblog.cz/>