Patrick Wilson

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
Patrick Wilson


[1]

Datum a
místo narození
29. prosince 1927
Santa Cruz, Kalifornie, USA
Datum a
místo úmrtí
12. září 2003
San Francisco, Kalifornie, USA
Příčina úmrtí infarkt
Rodinný stav byl svobodný
Bydliště -
Občanství americké
Vzdělání University of California, Berkeley
Pracoviště University of California, Berkeley
University of California, Los Angeles
Ocenění Award of Merit, 2001
Známý pro Prohloubení konceptu relevance, přinesl nový zájem k oblastem jako design bibliografií, katalogy a indexace, významné pedagogické působení


Patrick Wilson (29. prosinec 1927 – 12. září 2003) byl knihovník, informační vědec a filozof, který působil jako profesor na University of California, Berkeley a děkan na School of Library and Information Studies. Během té doby zmodernizoval a zobecnil školní osnovy a pět let vyučoval filozofii na University of California, Los Angeles. V roce 2001 mu Americká společnost udělila nejvyšší cenu Award of Merit. Zemřel ve věku 75 let na selhání srdce.

Život a vzdělání

Patrick neměl snadné dětství, vyrůstal během velké hospodářské krize v dělnické třídě. Pracoval jako kostelní varhaník, jako poslíček v místní veřejné knihovně a příležitostně i doručoval telegramy a zametáním obchodů. O tom, že by šel na vysokou školu původně ani neuvažoval. Nakonec v roce 1949 získal titul A.B. z oboru filozofie, roku 1960 si ve stejném oboru dodělal doktorský titul. Než získat titul doktora, v roce 1953 dokončil ještě bakalářský titul v oboru knihovnictví. Všechna tři studia uskutečnil na University of California, Berkeley[2].

Zaměstnání

Poté co získal titul z knihovnictví, pracoval v UC Berkeley’s Doe Library v oddělení všeobecné referenční službě a jako knihovník a bibliograf pro South Asian Studies od roku 1954 do roku 1959.
V roce 1960 začal učit filozofii na University of California, Los Angeles (UCLA), ale o pět let později se během studentských protestů (Free Speech Movement) vrátil do Berkeley jako odborný asistent profesora na fakultě School of Librarianship. To ho uvedlo do těžké situace, neboť univerzitní předpisy vyžadovaly, aby se jeho 4,5leté asistenství profesora filozofie, kterou absolvoval na UCLA, započítalo do jeho funkčního období, a proto si musel rok a půl nahradit v jiné oblasti v jiném areálu. Jeho úspěšnou reakcí bylo napsání pronikavé diskurzivní analýzy s povahou bibliografie, která se odehrála ve dvou odlišných základních odlišných rolích: sestavování enumerativních, popisných seznamů a poradní role týkající se nejlepších dokumentárních prostředků. V roce 1968 byla publikována v University of California Press pod názvem Two Kinds of Power: An Essay on Bibliographical Control[3] a stala se klasikou, která je široce čtená pro její pečlivý výklad ústředních pojmů jako „text“ a „relevance“. V červenci 1976 se stal řádným profesorem a fakulta byla přejmenována na School of Library and Information Studies.

V letech 1970 – 1975, a poté od roku 1986, až do svého odchodu do důchodu v roce 1991, působil jako děkan. Stále se ale aktivně věnoval čtení, psaní a občas docházel na semináře. V této době byla škola znepokojena s výpočetní technikou, automatizací knihovny a online vyhledáváním. Velkou měrou podílel na modernizaci a zobecnění školních osnov během přeměny fakulty ze School of Librarianship na School of Library and Information Studies a základem pro současnou School of Information Management and Systems.[4]


Publikace

 • 1956 - Government and politics of India and Pakistan, 1885-1955, a bibliography of works in Western languages, jedna z prací které publikoval při své práci na pozici knihovníka-bibliografa pro South Asian Studies[5]
 • 1965-1991 - Philosopher of Information: An Eclectric Imprint on Berkleys School of Librarianship (an oral history)
 • 1960 - On Interpratation and Understanding, dizertační práce
 • 1968 - Two Kinds of Power: An Essay on Bibliographical Control, kniha ovlivnila učivo v informační vědě a to zejména v oblasti organizace znalostí, dodnes z ní vychází jiní autoři [6]
 • 1977 - Public Knowledge, Private Ignorance: Toward a Library and Information Policy[7]
 • 1983 - Second-Hand Knowledge: An Inquiry into Cognitive Authority [8]

Jeho tři knihy reprezentují nejhlubší a dosud nepřekonaný soubor základních nápadů v informační vědě. Knihy znamenaly obrat na poli vyhledávání a zaujaly mnoho mladých rešeršérů.[9]

 • 1973 - Situational Relevance, jeden z jeho nejvýznamnějších článků, zabývá se problematikou relevance, podle Wilsona nezáleží jen na tazatelově otázce a informacích, které jsou k ní dostupné, ani na vztazích se sémantikou či syntaxemi a dostupnými výsledky, ale nejdůležitější jsou zejména tazatelovy vlastní osobní preference, zájmy a znalosti.[10]
 • 1992 - For information specialists: interperatitions of reference and bibliographic work
 • 1998 - Patrick Wilson: A Bibliographer Among the Catalogers[11]

Přínos

Prohloubil porozumění konceptu relevance a přinesl nový zájem k oblastem jako design bibliografií, katalogy a indexace. Zejména za tyto zásluhy obdržel cenu Award of Merit, při jejím přebírání upozorňoval, že v této oblasti je stále velký prostor pro výzkum.[12] Byl také výborný pedagog a zasloužil se o například zobecnění školních osnov pro School of Library and Information Studies.[13]


Ocenění

V roce 1991 byla jeho práci věnovaná konference, která se konala ve Švédsku.
Roku 2001 mu Americká společnost informační vědy a technologie udělila svou nejvyšší čest Cenu za zásluhy (Award of Merit). Cenu obdržel mimo jiné i protože dovedl, díky svému vzdělání, propojit filosofii a knihovnictví. Jeho práce je stále užitečná pro vyučující v oblasti knihovnictví a informační vědy. [14]

Závěr života

Krátce před svou smrtní dokončil živou orální historii s názvem Philosopher of Information: An Eclectic Imprint on Berkeley's School of Librarianship, 1965-1991, která je dostupná v The Bancroft Library na UC Berkeley a online.
Krátce před smrtí odešel do pečovatelského domova. Několik měsíců se potýkal se špatným zdraví až nakonec zemřel v pátek 12. září 2003 ve věku 75 let na srdeční selhání. Mezi pozůstalé patří jeho doposud žijící bratr Thomas D. Wilson, dvě neteře a dva synovci. Na jeho počest se v kampusu konala 29. října 2003 vzpomínková bohoslužba.

Použitá literatura a zdroje

 1. Patrick Wilson: Professor in the School of Information Management and Systems, Emeritus Berkeley. University of California: Academic Senate [online]. 2003 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://senate.universityofcalifornia.edu/_files/inmemoriam/html/patrickwilson.htm
 2. Professor emeritus Patrick Wilson, librarian and philosopher, dies at 75. UC Berkeley News [online]. 2003 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2003/09/24_wilson.shtml
 3. SMIRAGLIA, Richard. Two Kinds of Power: Insight Into The Legacy Of Patrick Wilson [online]. Brookville New York: Palmer School of Library and Information Science, College of Information and Computer Sciences, Long Island University, 2007, , 1-13 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://journals.library.ualberta.ca/ojs.cais-acsi.ca/index.php/cais-asci/article/view/246/208
 4. Patrick Wilson: Professor in the School of Information Management and Systems, Emeritus Berkeley. University of California: Academic Senate [online]. 2003 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://senate.universityofcalifornia.edu/_files/inmemoriam/html/patrickwilson.htm
 5. Government and politics of India and Pakistan: 1885-1955, a bibliography of works in Western languages. Haiti Trust: Digital Library [online]. Berkeley: South Asia Studies, Institute of East Asiatic Studies, University of California, 1956 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://catalog.hathitrust.org/Record/001170534
 6. SMIRAGLIA, Richard. Two Kinds of Power: Insight Into The Legacy Of Patrick Wilson [online]. Brookville New York: Palmer School of Library and Information Science, College of Information and Computer Sciences, Long Island University, 2007, , 1-13 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://journals.library.ualberta.ca/ojs.cais-acsi.ca/index.php/cais-asci/article/view/246/208
 7. WILSON, Patrick. Public knowledge, private ignorance: toward a library and information policy [online]. Westport, Conn: Greenwood Press, 1977, 156 s. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/47739610/FA40FC063331484BPQ/15?accountid=16531
 8. WILSON, Patrick. Second-hand knowledge: an inquiry into cognitive authority [online]. Westport, Conn: Greenwood Press, 1983, 210 s. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/48575624/FA40FC063331484BPQ/19?accountid=16531
 9. ASIST Award of Merit: Bestowed Upon Patrick G. Wilson. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2002, 28(2), 10 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bult.227/pdf
 10. WILSON, Patrick. : Situational Relevance. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology [online]. 1973, , 457-471 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://eric.ed.gov/?id=EJ084928
 11. Dr. Patrick Wilson. Prezi [online]. 2015 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://prezi.com/fealg26ftnoe/dr-patrick-wilson/
 12. WILSON, Patrick. On accepting the ASIST Award of Merit. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology: Silver Spring [online]. 2002, 28(2), 10-11 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/195311638/FA40FC063331484BPQ/13?accountid=16531
 13. ASIST Award of Merit: Bestowed Upon Patrick G. Wilson. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2002, 28(2), 9 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bult.227/pdf
 14. ASIST Award of Merit: Bestowed Upon Patrick G. Wilson. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2002, 28(2), 9 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bult.227/pdf

Externí zdroje

Philosopher of Information: an Eclectic Imprint on Berkeley's School of Librarianship. Calisphere: University of California [online]. 2000 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://calisphere.org/item/ark:/13030/kt958006vr/

KEARNS, Jodi. Patrick Wilson reference: practice rooted in theory. Reference Reviews [online]. Harlow, 2015, 2(29), 2-5 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/1662769888/abstract/782D64F18D674E1CPQ/1?accountid=16531