Papyrus

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Katarína Hečková

Kľúčové slová: papyrus, starovek, zvitok, materiál na písanie
Synonymá:---
Súvysejúce pojmy: pergamen, papier, hlinené tabuľky
Nadradené : zvitok, písomníctvo
POdradené : ---

Charakteristika

Papyrus je materiál, slúžiaci v staroveku na písanie. Bol vyrábaný z rastliny nazývanej papyrus (česky šáchor papírodární, lat. Cyperus papyrus).

História

Papyrus sa začal využívať v Egypte pravdepodobne koncom štvrtého, začiatkom tretieho tisícročia pred naším letopočtom. Neskôr bol hojne využívaný aj v Grécku a Ríme. V druhom storočí pred naším letopočtom bol vynájdený pergamen, ktorý postupne začal papyrus nahradzovať a v siedmom storočí našeho letopočtu, po obsadení Egypta Arabmi, pergamen definitívne vytlačil papyrus. Názov papyrus pochádza zo starej egyptštiny (alebo koptštiny), kde pomenovanie pre tento materiál znel pa-p-uro, čo v preklade znamená patriace kráľovi, čo určite súvysí aj s tým, že v Egypte mal mal na výrobu papyru monopol kráľ a zároveň bol jedným zo symbolov pre Dolný Egypt.

Výroba a využite papyru

Papyrus sa vyrábal z druhu rastliny papyru, ktorý kedysi rástol vo veľkom množstve na brehoch nílskej delty. V súčastnosti sa, bohužiaľ, kvôli klimatickým zmenám v egyptskej voľnej prírode takmer vôbec nevyskytuje. Stonky papyru, ktoré majú v priereze tvar trojuholníka, sa najprv olúpali a potom rozrezali na tenké prúžky. Tie sa ukladali na pevnú podložku, pričom okraje prúžkov sa mali prekrývať. Po dokončení spodnej vrstvy uložili výrobcovia druhú vrstvu prúžkov, otočenú o 90 stupňov. (Čiže ak bola prvá vrstva položená horizontálne, druhá smerovala vertikálne). Následne sa pomocou lisovania a búchania vytlačila z prúžkov lepkavá šťava, ktorá slúžila ako spojivo medzi nimi. Po vysušení a vyhladení vznikol list papyru. Podľa farebných obrazových dokladov boli novovyrobené papyrusy biele, časom však zožltli. Líce papyrusu (lat. recto) tvorila strana listu, kde boli prúžky uložené vodorovne. Pisári zvyčajne písali na lícnu stranu papyru, ale kvôli šetreniu materiálu, keďže bol pomerne drahý, sa text písal tiež na opačnú stranu, čiže rub (lat. verso). Keďže listy papyru neboli dostatočne dlhé, boli spájané do dlhších pásov. Okraje listov sa prekrývali asi jedem až dva centimetre a lepili sa vedľa seba. Táto podoba materiálu na písanie sa nazývy zvitok. Výrobu papyru popisuje vo svojej knihe Naturalis historia aj Plinius starší (23-79n.l.). Od Novej ríše (16.-11. st. p.n.l.) pozostával bežný zvitok z dvadsiatich takýchto listov. Stáčal sa lícnou stranou dovnútra a odvíjal sa v smere písma – zvyčajne sprava doľava. Rozmery papyrusov sa rôznili. Literárne papyrusy mali za Strednej ríše (21-18. St. p.n.l.) zaužívanú výšku 16 cm a počas Novej ríše okolo 20 cm. Na papyrus sa písalo atramentom,ktorý bol vyrábaný zo sadzí a zo šťavy získanej z rastliny papyru. Keďže bol papyrus drahý, v prípade potreby sa text zmyl vodou a napísal sa sem nový text (tvz. palimpset).

Výhody a nevýhody papyru

Výhodnosťou papyru je určite jeho trvanlivosť, pri vhodných podmienkach (suchu a teple) vydrží aj niekoľko storočí až tisícročí. Pre Egypťanov určite bolo výhodou aj vhodnosť podmienok k jeho pestovaniu na ich území. Jeho nevýhodou určite je jeho menšie ohybnosť oproti papieru a pergamu a taktiež potreba špecifických podmienok na pestovanie rastliny z ktorej sa vyrába.

Použité zdroje

1. SVOBODA, Ludvík , et al. Encyklopedie antiky. Vydání 1. Praha : Academia, 1973. 744 s.
2. HÁJEK, Martin. Papír a jeho předchůdce, aneb u Egypťanů v kuchyni. Grafika Publishing [online]. 2006, 11.8.2006, [cit. 2010-05-16]. Dostupný z www: <http://www.grafika.cz/art/reportaze/Paper-history-egypt-tec.html>.
3. Papyrus In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 27.1.2005, 10.5.2010 [cit. 2010-05-16]. Dostupné z www: <http://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus>.
4. ODLER, M. Egyptica.sk [online]. 2006 [cit. 2010-05-16]. Materiály na písanie a pisárske tecniky. Dostupné z WWW: <http://www.egyptica.sk/pisomnictvo/m_odler-materialy.php>.
5. Reshafim.org [online]. c2004 [cit. 2010-05-16]. Papyrus. Dostupné z WWW: <http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/trades/papyrus.htm>.