Pamela J. McKenzie

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
Pamela J. McKenzie
Pamela J. McKenzie
[1]

Datum a
místo narození
-
-
Datum a
místo úmrtí
-
-
Příčina úmrtí -
Rodinný stav -
Bydliště Ontario, Canada
Občanství kanadské
Vzdělání University of Western Ontario
Pracoviště fakulta informačních a mediálních studií ( Faculty of Information and Media Studies)
Ocenění -
Známý pro Informační chování, šíření informací v mezilidských vztazích, subjektivní vnímání zdroje informací


Pamela J. McKenzie je kanadská informační vědkyně, která se ve svých pracech zabývá informačním chováním lidí v každodenním životě. Například v práci Purls of wisdom - A collectivist study of human information behaviour in a public library knitting group pozorovala, jak se účastnice kroužku pletení mimoděčně zapojují do informačního chování - jak mezi sebou sdílejí informace. V současnosti pracuje na Study of everyday recordkeeping - výzkumu, o tom jak si lidé zaznamenávají věci ve všedním životě. Kromě výzkumům se věnuje i výuce na University of Western Ontario, kde také vede studenty při psaní diplomových pracích.

JMÉNO

Pamela J McKenzie, ale dohledatelná také pod "Pam McKenzie"

ŽIVOT

Za svůj život se zúčastnila studia na různých vysokých školách:

1982-1983 University of New Brunswick

1983-1986 University of Toronto, BA, International relations

1986-1988 University of New Brunswick, MA, History

1988-1989 The University of Western Ontario, MLIS

1989-2001 The University of Western Ontario, PhD, Library and Information Science [2]


V současnosti pracuje na kanadské Univerzitě - University of Western Ontario a to na fakultě informačních a mediálních studií ( Faculty of Information and Media Studies). Na škole působí na pozici proděkanky. Kromě administrativní funkce na fakultě i vyučuje. V poslední době vedla kurzy Výzkumné metody a statistika (9004 Research methods and statistics) a Vedení a práce v informačních společnostech (9005 Managing and Working in Information Organizations). Dříve učila kurzy Základy knihovnictví a informační vědy (9001 Foundations of library and information science) a Informační zdroje a služby (9003 Information Sources and Services). V postgraduálním studiu vedla kurz Pokročilých výzkumných metod a vědomostních cvičení ve školských a profesních komunitách (Advanced Research Methods and Knowledge Practices in Scholarly and Professional Communities). Mimo jiné se věnuje i výzkumu a v současnosti má dva aktivní projekty. Studii každodenního zaznamenávání (jak lidé udržují přehled o věcech ve svých životech) a studii doktorského dohledu v interdisciplinárním prostředí. [3]

AKTIVITY

Vyučuje na Fakultě informačních a mediálních studiích na University of Western Ontario v Londýně (Ontario, Kanada)

Náplň výuky:

- výzkumné metody a statistiky

- správa a práce v informačních organizacích

- základy knihovnictví a informační vědy

- informační zdroje a služby

VÝZNAM PRO INFORMAČNÍ VĚDU/KNIHOVNICTVÍ

Pořádání kurzy a projekty zaměřených na rozvoj informačního chování

- Metody výzkumu a statistik

- Pohledy na knihovnické a informační vědy

- Pokročilé výzkumné metody

- Analýza bariér u dětí od 7 do 11 let při používání veřejných knihoven


OKRUHY PŮSOBENÍ

- Knihovnictví a informační vědy

- Mediální studia

- Genderová studia a feministické výzkumy

- Zdravotnická informatika

- Všeobecné vzdělávání

VÝZKUM

Ve svých výzkumech se zaměřuje především na rozvoj mladistvých v oblasti informační gramotnosti a všeobecné snahy o zkvalitnění služeb informačních center.

PUBLIKOVÁNÍ

Práce Pamely McKenzie pravidelně vycházejí v univezitním časopisu Western FIMS.

Další příklady:

-Canadian Journal of Information and Library Science

-Public Library Quarterly

-Journal of Documentation

-Canadian children's literature


VÝZNAMNÉ ČLÁNKY

2003 - User perspectives on staff cooperation during the reference transaction.

2007 - Editors' introduction. Special issue on discursive approaches to information seeking in context.

2009 - Informing Choice: The Organization of Institutional Interaction in Clinical Midwifery Care

2010 - Informing Relationships: Small Talk, Informing and Relationship Building in Midwife-woman Interaction

2013 - Global Mobility Handbook (2010, 2011, 2013)

NEJČASTĚJI CITOVANÉ PRÁCE

Seznam nejčastěji citovaných článků na kterých pracovala Pamela J. McKenzie podle stránek Web of Science.

- Purls of wisdom - A collectivist study of human information behaviour in a public library knitting group Kromě McKenzie na článku pracovala i Elena Prigoda. Zabývá se užitečností volnočasových aktivit v knihovnách.

- Editors' introduction: Special issue on discursive approaches to information seeking in context

- Putting the pieces together: endometriosis blogs, cognitive authority, and collaborative information behavior

Dalším autorem je i Diane M. Neal. Analýza blogů, které psali pacientky trpící Endometriózou. Snaha porozumět, jak blogeři představují informační zdroje a z toho plynoucí klady a zápory.

- Informing choice: The organization of institutional interaction in clinical midwifery care Práce zkoumá tok informací mezi porodními asistentkami a rodičkami. Jak sdílejí informace a jak se podílí na rozhodování.

[4]

CITACE

  1. Pam McKenzie's Profile : Foto [online]. Ontario, Canada: University of Western Ontario [cit. 2016-05-19]. Dostupné z:http://www.fims.uwo.ca/people/profiles/pam_mckenzie.html/
  2. LikedIn:Pam McKenzie [online]. LinkedIn[cit. 2016-05-20]. Dostupné z:https://www.linkedin.com/in/pam-mckenzie-40b21913/?ppe=1
  3. Pam McKenzie's Profile. Ontario, Canada: Western University [cit. 2016-05-19]. Dostupné z:http://www.fims.uwo.ca/people/profiles/pam_mckenzie.html/
  4. Web of Science. [online]. [Cit. 20.5.2017]. Dostupné z: http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.muni.cz/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=Z2Pnp6tOhFxjGcWKRig&page=1&cr_pqid=9&viewType=summary&colName=WOS

EXTERNÍ ZDROJE

Oficiální profil na stránkách University of Western Ontario

Stránky spravované Pamelou J. McKenzie

Profil Pamely J. McKenzie na LinkedInu