Paměťový disk

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kristýna Klímková

Klíčová slova: paměťová média, paměťové disky

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - hardware
podřazené - ---


Paměťový disk je médium, které slouží k uchování a zálohování dat a přenosu mezi počítači. Paměti se v zásadě dají rozlišit na primární, se kterými procesor bezprostředně pracuje (především operační paměť), a sekundární, kam si procesor odkládá programy, které momentálně nepotřebuje (hlavně disky). [1]

Disk RAM

Je virtuální pevný disk v operační paměti, na který se přechodně ukládají soubory. Tento virtuální disk poskytuje prakticky stejnou průchodnost jako použitá operační paměť, čímž se stává rychlejší než každý pevný disk. Existuje však reálná hrozba ztráty dat z RAM disku v případě zhroucení nebo restartování počítače. [2]

HDD (Hard Disk Drive, pevný disk)

Pevný disk je paměťové médium založené na magnetickém principu. Umožňuje volitelné ukládání digitálních dat. V pouzdře pevného disku se na jedné hřídeli nachází většinou několik kotoučů opatřených na obou stranách magnetizovatelnou vrstvou a čtecí hlavy určené pro zápis a načítání dat. Tyto hlavy jsou umístěny několik zlomků milimetru nad povrchem disků. Nesou je ramena, která mohou vykonávat otočení kolem své osy, díky čemuž (společně s otáčením disků) je možné dostat se k jakémukoli bodu na disku. Pro připojení k počítači je používáno několik rozhraní. Staršími standardy jsou převážně EIDE a SCSI, novějším SATA. Pro externí paměťová média se v dnešní době používá eSATA. [2]

SSD (Solid State Disc)

Představuje paměťové medium založené na paměti flash. Na rozdíl od pevného disku neobsahuje žádné pohyblivé části, a je proto teoreticky rychlejší a má nižší spotřebu. U pevných disků se při čtení či zápisu dat musí nejprve vystavit hlavičky do příslušné pozice nad povrchem magnetického disku, u disků SSD se pouze elektricky spojí jednotlivé vodiče. [2] SSD disky bývají lehčí a nejsou tak náchylné na otřesy. Životnost je dána maximálním počtem zápisů a uvádí se, že je nižší než u HDD. Podle některých zdrojů je však reálná životnost SSD disků naopak vyšší a to díky zapisování dat rovnoměrně po celé ploše disku. [3] Nevýhodou je vyšší pořizovací cena v porovnání s HDD a v poměru cena/kapacita.

Další paměťová média

Disketa (Floppy)

Je vyměnitelné médium tvořené plochým diskem, jehož oba povrchy jsou pokryty magnetickou vrstvou. Nejrozšířenějším formátem byl 3,5“ o kapacitě 1,44 MB (označení DD; double density), formát 2,88 MB (označení HD; high density)se vůči němu neprosadil. Existovaly i diskety 5,25“ o kapacitě 1, MB. Tento formát však nemá budoucnost uplatnění jako vyhledávané paměťové médium. [2]

 

Optická média

CD (Compact Disc)

Disky CD obsahují digitalizovaná data, která jsou snímána laserem. Ačkoliv formát CD stále patří mezi nejrozšířenější média, je pomalu ale jistě vytlačován modernějšími formáty.


CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory)
Byl představený v roce 1985 firmami Philips a Sony. Typická je kapacita uložených dat 650 – 700 MB. Vyrábí se lisováním. [2]


CD-R (Compact Disc - Recordable)
Umožňují jednorázový zápis, který lze doplňovat, ale již není možné přepisovat, ani vymazávat. Disk se skládá ze dvou vrstev – vrchní, plně odrazivé, která má nejčastěji zlatou nebo stříbrnou barvu a je pokryta ochranným lakem, a spodní (většinou zelené) polykarbonátové vrstvy, která pohlcuje světlo laseru. Na ní je již ve výrobě vytvořena spirálová drážka, sloužící jako vodítko pro lasery mechanik. Při vypalování dochází k zahřátí barviva přes 300°C, čímž dochází k vytvoření vroubků – pitů. Ty snižují odrazivost od podkladu. [1]


CD-RW (Compact Disc - ReWritable)
Opakovaně zapisovatelné médium (dříve uložená data jdou smazat či přepsat novými).
Na rozdíl od CD-R dochází při zápisu ke změně struktury materiálu z krystalické (vysoce odrazivé) do amorfní (málo odrazivé) formy. [2]


DVD (Digital Versatile Disc)

Nástupnický formát disků CD. Disky DVD mají vyšší kapacitu při stejných rozměrech.  Disk DVD nabízí maximálně 25násobnou kapacitu disku (mezi 4,7 a 17GB). [2]

Na média DVD se data ukládají taktéž lisováním a vypalováním. Pro zápis dat v počítači existuje několik standardů, které nejsou navzájem kompatibilní:

1.       DVD-RAM
2.       DVD-R, DVD-RW
3.       DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL

S neslučitelností technologií si dokáží poradit DVD mechaniky, které jsou kompatibilní s více standardy (podpora DVD-RAM ale častá není). [1]


DVD-R (Digital Versatile Disc-Recordable)
Na disku je možné provést záznam pouze jednou. Kapacita odpovídá 4,7 GB na jednu stranu disku. Tento formát je podporován firmami Panasonic, Toshiba, Apple Computer, Hitachi, Pioneer, Samsung, Sharp a fórem DVD. [2]
Výhody:
-vysoká kompatibilita a nízká cena
-rychlost zápisu (8x,12x,16x)
Nevýhody:
-méně vhodné pro častější zálohování dat [1]


DVD-RW (Digital Versatile Disc- ReWritable)
Kapacita přepisovatelných médií je 4,7GB a lze je přepsat až tisíckrát.


DVD+R (Digital Versatile Disc+Recordable)
Na tento formát lze zápis provést jen jednou. Kapacita odpovídá 4,7 GB.
Formát je mimo jiné podporován firmami Philips, Sony, Hewlett-Packard, Dell, Ricoh, Yamaha, ale ne DVD fórem. [2]
Výhody:
-vysoká kompatibilita a dostupnost, nízká cena
-běžná rychlost zápisu-8x,12x,16x


DVD+RW (Digital Versatile Disc+ ReWritable)
Přepisovatelná verze DVD+R. Lze na něj zapsat až tisíckrát.
Výhody:
-ideální pro práci s daty na PC
-vysoká rychlost přepisu
-dobrá dostupnost
Nevýhody:
-starší mechaniky mohou mít problém s nižší odrazivostí


DVD-RAM (Digital Versatile Disc- Random Access Memory)
Formát, který může být opakovaně přepisován a mazán. Je krytý ochranným pouzdrem. Jeho kapacita je 4,7 GB.
Výhody:
-lze jej až 100 000 x přepsat
-chová se jako pevný disk, což je výhoda při práci s počítačovými daty
Nevýhody:
-malá podpora výrobců
-nižší rychlost zápisu a čtení a vyšší cena [1]


DVD+R DL
Možný vícevrstvý zápis

BD (Blu-ray Disc)

Nástupnický formát DVD. Disk pojme až 27 GB v jedné vrstvě, resp. 50 GB ve dvou vrstvách. Jako u disků DVD A CD existují i u BD formáty pro jednorázový zápis a opakovatelně přepisovatelné formáty. [2]

BD-ROM –  pouze pro čtení
BD-R – disk k jednorázovému zápisu
BD-RE – přepisovatelný disk
BD-XL – disk se zvýšenou paměťovou kapacitou
BD 3D –  3D obsah
Mini-BD – disk pro použití v přenosných zařízeních

Flash disky a paměťové karty

Flash disk

Je paměťové medium, které tvoří paměť typu flash zakončená konektorem umožňujícím připojení k USB. Pojme až několik GB dat, které uchová i po odpojení od napájení. [2]

Paměťová karta

Je malé kompaktní zařízení, které stejně jako flash disk tvoří paměť typu flash. Existuje v několika velikostech, které se dále liší kapacitou a rychlostí a nejsou vzájemně nahraditelné. Rozlišují se karty SD (Security Digital), jejich novější provedení SDHC, dále MMC (MultiMedia Card), CF (Compact Flash), MS (Memory Stick). [4]

Použité zdroje

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 HORÁK, Jaroslav. Hardware: učebnice pro pokročilé. 4., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2007, 360 s.
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 WINKLER, Peter. Velký počítačový lexikon: co je co ve světě počítačů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 520 s.
  3. Lesk a bída polovodičových SSD disků [online]. 2008 [cit. 2012-06-12]. Dostupné z WWW: <http://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/148112-lesk-a-bida-polovodicovych-ssd-disku.html>.
  4. Paměťová média [online]. [cit.2012-06-12]. Dostupný z WWW: <http://www.barts.cz/index.php/pocitace/hardware/79-media?start=2>