PaaS

Z WikiKnihovna
Verze z 11. 5. 2013, 13:44, kterou vytvořil KristynaKl (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kristýna Klímková

Klíčová slova: Paas, Platform as a service, Platforma jako servis, Cloud computing

Synonyma: cloudware

Související pojmy:

nadřazené - Cloud computing
podřazené - ---

Cloud computing

Cloud computing umožňuje sdílení hardwarových a softwarových prostředků pomocí internetové sítě uživateli a poskytovateli. Cloud computing umožňuje přístup ke zdrojům přes internet odkudkoliv využitím různých klientských zařízení (PC, mobilní telefon,…). Charakteristické je sdílení zdrojů nezávislé na lokalitě. Díky sdílení hardwarových prostředků, dochází k lepšímu rozdělování výkonu mezi jednotlivými klienty. Datové centrum může nabídnout vyšší výkon pro každého klienta lépe než běžný počítač a to díky tomu, že využije možnost horizontálního škálování, které umožní zvyšovat výkon přidáním dalších výpočetních zdrojů. V případě, že takový výkon není potřeba, naopak dokáže tento systém šetřit prostředky. Přístup Cloud computingu je založen na principu, že uživatel platí jen za to, co spotřebuje.[1] [2]

Modely nasazení

Modely Cloud computing jsou k dispozici jako veřejné, privátní nebo hybridní služby. Veřejný cloud poskytuje výpočetní kapacitu pro širokou veřejnost. Privátní cloud je provozovaný pro firmy nebo organizace často tak, že IT oddělení ji poskytuje pro ostatní oddělení firmy, nebo ji poskytuje třetí strana. Hybridní cloud je kombinace propojených privátních a veřejných cloudů.

Čím privátnější služby zákazník vyžaduje, tím víc infrastruktury musí spravovat. [1]

PaaS

Paas (Platform as a service – Platforma jako služba) je jedním ze tří servisních modelů cloudu. Dalšími modely jsou infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Service – IaaS) a software jako služba (Software as a Service – SaaS). Paas je v porovnání s ostatními segmenty cloud computingových služeb, zejména se Saas, zatím ještě nejméně rozvinutým modelem.[3]

Tento servisní model nabízí komplexní hardwarovou a softwarovou platformu, označuje se proto někdy také jako cloudware. Služba Paas obvykle usnadňuje vytváření uživatelských rozhraní, patří k ní zařízení a služby pro vývoj aplikací s možností návrhu, vývoje, testování, implementace a hostování. Uživatelé této služby se nemusí starat o investice ani budování infrastruktury pro vývoj a následný provoz svých aplikací. Paas je založena na jazyku HTML nebo JavaScript. Platforma jako služba bývá často využívána současně mnohými uživateli, proto je důraz kladen na vytvoření prostředí, které poskytuje automatickou správu souběžného přístupu, odolnost proti selhání, zabezpečení a škálovatelnost.

Nevýhodou koncepce PaaS je snížená schopnost přenosu mezi různými poskytovateli a chybějící interoperabilita. To znamená, že není vždy možné přejít k jinému poskytovateli, pokud ano, je to často velmi finančně náročné. Další nevýhodou je ztráta veškerých dat a vytvořených aplikací v případě, že poskytovatel ukončí svůj provoz.

Na přijetí této koncepce mají vliv faktory jako možnost slučování služeb na webu z více zdrojů, finanční úspory při používání infrastruktury (díky integrovaným službám zabezpečení, škálovatelnosti, odolnosti proti selhání), možnost spolupráce několika vývojových týmů z různých geografických míst. [2]

Použité zdroje

  1. 1,0 1,1 LACKO, Ľuboslav. Osobní cloud pro domácí podnikání a malé firmy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012, 270 s. ISBN 978-80-251-3744-4. Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Lacko“ použit vícekrát s různým obsahem
  2. 2,0 2,1 VELTE, Anthony T, Toby J VELTE a Robert C ELSENPETER. Cloud Computing: praktický průvodce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 344 s. ISBN 978-80-251-3333-0. Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Velte“ použit vícekrát s různým obsahem
  3. NOVÁK, Jiří. Gartner: Platforma jako služba získává na atraktivitě. [online]. 2011 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.ictmanazer.cz/2011/10/gartner-platforma-jako-sluzba-ziskava-na-atraktivite/.