PR agentura

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Iva Michálková

Klíčová slova: PR agentura, Public relations, reklamní agentura

Synonyma: vztahy s veřejností, ovlivňování mínění

Související pojmy:

nadřazené - marketing
podřazené -


Charakteristika PR

Public Relations (PR) znamená v doslovném překladu z angličtiny vztahy s veřejností a představuje soubor technik a aktivit k ovlivňování mínění. Do značné míry také určuje, jak je firma, úřad, instituce nebo veřejně činná a známá osoba vnímána veřejností nebo některou zájmovou skupinou. Do PR spadají veškeré kulturuní výstupy zejména masmediální produkce jako jsou film, zpravodajství, žurnalistika, reklama, propagace, ale také její vojenská odnož - psychologická operace.[1]

PR agentura

První PR agentury začaly vznikat v USA a západní Evropě počátkem 20. století a historicky první agenturou byla americká společnost Publicity Bureau of Boston, která byla založena v roce 1900 skupinou novinářů. PR agenturu můžeme definovat jako organizaci, která je zaměřena na public relations a ovlivňování mínění. Zabývá se především návrhem a realizací PR kampaní, které jsou navrženy tak, aby podporovaly zájmy a dobrou image svých klientů. Klíčovými aktivitami jsou lobbing, politické nebo PR poradenství. V České republice od roku 1995 funguje dobrovolné sdružení PR agentur APRA, které si klade za cíl reprezentaci oboru a budování jeho dobrého jména. V současné době sdružuje 22 členských agentur, které opakovaně prochází certifikací. APRA je členem mezinárodní organizace ICCO (International Communications Consultancy Organisation) sdružující národní PR asociace po celém světě. Na svých webových stránkách ponechává prostor diskuzi mezi odborníky v oboru a zaměřuje se též na vzdělávání[2]

Hlavní činnosti PR agentury

Služby, které nabízí PR agentury mohou být rozmanité, ale zde je několik základních oblastí, na které se společnosti zabývající se PR zaměřují:

 • Budování vztahů s médii - sem může spadat pořádání tiskových konferencí, nebo jiných speciálních akcí pro média, tvoření tiskových zpráv, prohlášení, podkladových materiálů pro novináře a PR článků. Výběr vhodných periodik k publikování, zajišťování press tripů, monitorování a analýzu publicity, atd...
 • Poradenství v krizové komunikaci - poradenství a podpora v krizových situacích, vypracování krizového manuálu, krizový komunikační trénink, monitoring krizových témat, mediatrénink.
 • Vytváření marketingových strategií - do tohoto oddílů mohou náležet činnosti jako audit stávajících činností, implementace marketingové strategie a její další rozpracování, zajištění a vyhodnocení kvalitativních i kvantitativních výzkumů (dotazníkové šetření, omnibus, focus group atd.), mystery shopping nebo tvorba věrnostních programů.
 • Marketingová a produktová komunikace - budování značky, propagace produktu nebo služby, tvorba kampaní pro podporu prodeje.
 • Designové a kreativní služby - sem můžeme zařadit například tvorbu firemního loga, plakátů, grafik a dalších propagačních materiálů.[3]

Zaměstnanci PR agentury

Ideálním uchazečem o práci v oblasti Public Relations je dle několika serverů s nabídkami práce člověk, který je komunikativní, má dobré prezentační a organizační dovednosti, zná alespoň jeden světový jazyk, je schopný tvořit texty, dokáže pracovat v týmu, je spolehlivý a dodržuje termíny. Také se ve většině případů oceňuje praxe v oboru a orientace v aktuálním a společenském dění. Někdy jsou požadovány i hlubší znalosti o oblasti, na kterou se agentura zaměřuje, např. informační technologie. Existuje nespočet variant pro názvy pozic v PR. Je možné se setkat s pojmy jako Junior Media Consultant, Public Relations Specialist, Marketing Team Assistant, Junior Sales Manager, Koordinátor reklamy a propagace atd. Zde jsou uvedeny pouze čtyři základní odvětví pro tohle povolání, jak jsou uvedeny v knize WetFeet Insider Guide to Careers in Advertising and Public Relations.[4]

 • Advertising Account Manager - funguje jako prostředník mezi agenturou a klientem a je zodpovědný za reklamní strategii a její tvorbu.
 • Advertising Media Planner - vytváří mediální plány na individuální žádost klienta. Vyhledává cílovou skupinu a cílové médium pro zprávu o produktu či klientovi. Rozhoduje o tom, jaký druh média je vhodný pro reklamu a také má zodpovědnost za výber reklamního prostoru v tisku a zároveň vyjednává o jeho ceně.
 • Senior Advertising Copywriter - vytváří a zároveň dohlíží na produkci tisku a vysílání reklamy.
 • Senior PR Account Executive - zaměstnanec na této pozici se zaměřuje převážně na technologickou stránku produktu. Jeho prací je držet krok s novými technologiemi na trhu a neustále se seznamovat s průmyslem. Píše tiskové zprávy, udržuje kontakt s médii a vytváří kampaň o klientovi a jeho produktu.

Poznámky

 1. FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1903-0.
 2. http://www.apra.cz/cs/o_apra.html
 3. Služby. ASPEN.PR. Aspen.PR: Public Relations & consulting [online]. Praha, 2010 [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://www.aspen.pr/cs/sluzby/
 4. WETFEET. WetFeet Insider Guide to Careers in Advertising and Public Relations [online]. San Francisco: WetFeet, Incorporated, 2003 [cit. 2013-05-06]. ISBN 9781582072579. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/masaryk/docDetail.action?docID=10048777&p00=public%20relations%20agency

Externí odkazy

Použitá literatura