PDF

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Fiala

Klíčová slova: PDF

Synonyma: Portable Document Format

Související pojmy: PostScript, Adobe, Acrobat Reader

nadřazené - ---
podřazené - ---


Charakteristika

PDF neboli Portable Document Format (přenositelný formát dokumentů) je formát souborů vytvořený firmou Adobe (Johnem Warnockem). Je to nativní formát produktů rodiny Acrobat. Hlavním cílem tohoto formátu je umožnit uživatelům snadnou a spolehlivou výměnu a zobrazování elektronických dokumentů, bez ohledu na prostředí, ve kterém byly vytvořeny (tj. nezávisle na softwaru i hardwaru).

K popisu obsahu – textu i grafických prvků - PDF využívá zobrazovacího modelu jazyka PostScript. Využívá však více strukturovaný formát a obsahuje i objekty, které nejsou obsahem samotného dokumentu, ale rozšiřují jeho interaktivní možnosti prohlížení a výměny (anotace, odkazy, záložky, interaktivní formuláře, elektronický podpis…).

Formát PDF představuje oficiální otevřený standard s označením ISO 32000-1:2008 (vycházející z PDF 1.7). [1][2]

Historie

První verze formátu PDF (1.0) byla představena v roce 1993 společně s první verzí prohlížeče tohoto formátu - Adobe Acrobat Reader. S přidáváním nových funkcí a změnami specifikace byly zveřejňovány postupně nové verze formátu PDF i programu Acrobat. Vývoj verzí byl následující:

 • 1993 – PDF 1.0 / Acrobat 1.0
 • 1994 – PDF 1.1 / Acrobat 2.0 – přidána podpora hesel a šifrování (MD5, RC4 40bit)
 • 1996 – PDF 1.2 / Acrobat 3.0 – přidána podpora interaktivních elementů (doplňovací formuláře, zaškrtávací políčka), export a import formulářových dat
 • 1999 – PDF 1.3 / Acrobat 4.0 – přidána podpora digitálních podpisů a embedovaných (vložených) souborů
 • 2001 – PDF 1.4 / Acrobat 5.0 – přidána podpora průhlednosti, vylepšené šifrování (RC4 128bit), podpora XML formulářů, Unicode, tiskových značek, podpora přístupnosti pro handicapované
 • 2003 – PDF 1.5 / Acrobat 6.0 – přidána podpora JPEG 2000, vylepšená podpora embedovaných souborů a streamování multimédií, vylepšené šifrování (SHA-1, RSA), multijazyková podpora
 • 2004 – PDF 4.6 / Acrobat 7.0 – podpora 3D grafiky, vylepšené šifrování (AES, SHA256, DSA 4096bit)
 • 2006 – PDF 1.7 / Acrobat 8.0 – podpora vícenásobných příloh, vylepšené šifrování (SHA384, SHA512, RIPEMD160)
 • 2008 – PDF 1.7, Adobe Extension Level 3 / Acrobat 9.0
 • 2009 – PDF 1.7, Adobe Extension Level 5 / Acrobat 9.1
 • 2011 – PDF 1.7, Adobe Extension Level 7 / Acrobat X (10)

(Tip: součtem dvou číslic z čísla verze formátu PDF dostaneme odpovídající číslo verze programu Acrobat.)

PDF verze 1.7 se v roce 2008 stala oficiálním standardem ISO. Norma ISO 32000 spravovaná Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO se nadále vyvíjí s cílem zajistit ochranu integrity a dlouhodobé platnosti formátu PDF jako otevřeného standardu pro více než miliardu PDF souborů, které v současné době existují.[1][2][3]

Struktura

Soubor:PDF structure.jpg
Vnitřní struktura souboru PDF. Zdroj: [3]


Základní struktura dokumentu je tvořena z následujících částí: hlava (header), tělo (body), tabulka křížových odkazů (cross-reference table), pata (trailer) – viz obrázek.

Hlava (header) obshuje jen jeden řádek, ve kterém je uvedena použitá verze PDF (např. %PDF-1.5).

Tělo (body) popisuje veškeré objektové informace – použité fonty, obrázky, slova, záložky, pole formulářů atd.

Tabulka křížových odkazů (cross-reference table) obsahuje ukazatele na všechny objekty použité v dokumentu. Definuje, kolik objektů v tabulce je, kde který objekt začíná (jeho offset) a jaká je jeho velikost v bytech.

V patě dokumentu (trailer) jsou obsaženy ukazatele na tabulku křížových odkazů a klíčových objektů použitých ze slovníku patičky. Pata končí řetězcem znaků %%EOF, který definuje konec souboru.[3]
Odkazy

Domovská stránka firmy Adobe(česká verze)

Prohlížeč Adobe Reader ke stažení

Specifikace formátu PDF

Specifikace normy ISO 32000-1:2008

Použitá literatura

 1. PDF Reference, sixth edition : Adobe Portable Document Format version 1.7. [Mountain View, CA] : Adobe Systems Incorporated, November 2006. 1310 s. Dostupné z WWW: <http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/pdf/pdfs/pdf_reference_1-7.pdf>
 2. Adobe.com [online]. c2011, 14.3.2009 [cit. 2011-05-14]. Historie formátu PDF společnosti Adobe. Dostupné z WWW: <http://www.adobe.com/cz/products/acrobat/adobepdf.html>
 3. Adobe.com : Developer Resources [online]. c2009, 07-14-2009 [cit. 2011-05-14]. Adobe PDF 101 — Quick overview of PDF file format. Dostupné z WWW: <http://partners.adobe.com/public/developer/tips/topic_tip31.html>