Přístupnost z hlediska webdesignu

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jonáš Kopp

Klíčová slova: webdesign, webová přístupnost, přístupnost

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - webdesign

podřazené - ---

Definice

Definice: “Accessibility in the context of a Web site is the degree to which that Web site is usable by people with disabilities.” [1]

Tedy volně přeloženo: “Přístupnost z hlediska webových stránek je míra možnosti použití webu lidmi s hendikepy.”

Charakteristika a základní pravidla

Přístupnost z hlediska webdesignu (dále jen “přístupnost”) je tedy soubor pravidel, které by měl web z co největší míry splňovat, aby lidé s hendikepy mohli bez problémů web využívat. Mezi tyto základní pravidla patří napříkad:

 • všechny netextové prvky, které mají informační význam pro uživatele, musí být opatřeny textovou alternativou (alt, title, label,…). Tedy například položky menu složené z obrázku, ve kterém je obsažen popisek
 • stránky, musí obsahovat technologické prvky, kdy informace jsou zobrazitelné bez jakýchkoliv přídavných komponent či rozšíření, tedy například flash player
 • stránky musí být zobrazitelné všemi prohlížeči, které jsou běžně používané
 • barevné schéma stránky musí být čitelné a kontrastní, barvy by měly zohledňovat možné zrakové vady
 • text by měl být svojí velikostí čitelný a jeho velikost zadávána relativně

Hendikepy

Nejčastější zraková vada je krátkozrakost/dalekozrakost (je tedy třeba umožnit zvětšení písma nebo celé stránky). Déle jsou v populaci velmi časté poruchy barvocitu (8,5% populace[2]), hlavně u mužů (8%[2]). Nejtěžším zrakovým postižením je slepota, tito lidé při přístupu na web využívají předčítače textu - z tohoto důvodu je nutné doplňovat alternativní popisky k netextovým prvkům.

Hendikepem při používání webových stránek ale nemusí být nutně zdravotní postižení, může to být i absence myši či toupadu, kdy uživatel není schopen ovládat kursor. Technicky je tedy nutné stránky zajistit tak, aby bylo možné se například formulářem pohybovat pomocí klávesy tabulátor.

Dalším možným hendikepem uživatele může být základní neznalost pohybu na internetu obecně. Stránky tedy musí být koncipovány tak, aby u každého odkazu/tlačítlo bylo i laikovi jasné, k jaké akci kliknutí vede, kde nalézt menu a jak se po webu pohybovat.


Vymezení v české legislativě

Česká legislativa řeší webovou přístupnost pro portály veřejné správy novelou zákona č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb, a také vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)[3], kde se v úvodu píše:

Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) zavádí povinnost orgánů veřejné správy postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách) tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením...[3]

Vyhláška o přístupnosti jasně definuje pravidla přístupného webu[3], z nejdůležitějších to jsou:

 1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou alternativu.
 2. Multimediální prvky nesoucí významové sdělení musí být doplněny textovými titulky, jestliže nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu. Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto informace jiným způsobem.
 3. Informace sdělované barvou musí být dostupné i bez barevného rozlišení
 4. a další, těchto pravidel je celkem 33.

Poznámky

 1. Accessibility. Webdesign.about.com[online]. 2011 [cit. 2012-06-02]. Dostupné z: http://webdesign.about.com/od/accessibility/g/bldefaccessibil.htm
 2. 2,0 2,1 Barvoslepost. Vidění.cz [online]. 2010 [cit. 2012-06-02]. Dostupné z: http://www.videni.cz/nemoci-oci/barvoslepost
 3. 3,0 3,1 3,2 Česká republika. O formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením: Vyhláška o přístupnosti. In: 2008 Sb. 2008, č. 64. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaska-c-64-2008-sb-o-forme-uverejnovani-informaci-souvisejicich-s-vykonem-verejne-spravy-prostrednictvim-webovych-stranek-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-vyhlaska-o-pristupnosti-10.aspx

Pravidla přístupnosti. Pravidla přístupnosti [online]. 2010 [cit. 2012-06-02]. Dostupné z: http://www.pravidla-pristupnosti.cz/

Proč "přístupný web"?. Bezbariérový web a přístupnost [online]. 2011 [cit. 2012-06-02]. Dostupné z: http://pristupnost.inspirative.cz/index.html