Outsourcing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Marie Indráková

Klíčová slova: outosurcing, offshoring, offshore outsourcing

Synonyma:

Související pojmy:

nadřazené: multisourcing
podzařené: crowdsourcing


Charakteristika:

Outsourcing neboli Outside Resource Using v doslovném překladu znamená používání vnějších zdrojů." Při otsourcingu se tedy jedná o přemístění (převedení, vytěsnění) jedné nebo více aktivit, které doposud organizace realizovala výhradně ve vlastní režii, na externí organizace, od které výsledky těchto aktivit (výrobky, služby) nakupuje." [1]. Ze strany organizace tedy dochází k opouštění některé činnosti, kterou pro ni zabezpečuje třetí strana a to proto, že to dělá levněji, rychleji a lépe.

Offshoring pojem, který se často s outsourcingem zaměňuje, znamená přenesení celého procesu výroby do zahraničí (např. do zemí jako je Číny, Indie…). Důvodem je levnější pracovní síla, nižší daně, levnější pozemky, dotovaná energie a větší produktivita zaměstnanců. Pro přemístění výroby do zahraničí se také někdy používá pojem offshore outsourcing.

V posledních letech se mluví o multisourcingu, kdy dodavatel outsourcingu není jedna společnost, ale více společností , které se dělí o náklady, zisk, odpovědnost atd.

Opakem outsourcingu je insourcing, kdy externí dodávky jsou nahrazovány vlastní produkcí.

Vývoj outsourcingu

Outsourcing se začal rozšiřovat na přelomu 80. a 90. let ve Spojených státech. První vytěsňovanou oblastí byly informační technologie. Poté se začala přidávat oblast financí, lidských zdrojů, marketingu, výzkumu a vývoje, logistiky atd. Devadesátá léta jsou pak typická outsourcingem za hranicemi regionu či země, což bylo zapříčiněno rychlým rozvojem informačních a komunikačních technologií. „Řízení jednodušších výrob odchází do méně vyspělých teritori, zatímco vývoj a inovace se stávají zdrojem rychlého pokroku.“[2] Státům, které dnes poskytují outsourcing vévodí Indie, Kanada, Velká Británie, Irsko, Filipíny a jihovýchodní Asie. Organizace v České republice jsou ve většině případů nuceni hledat poskytovatele outsourcingu přímo ve své vlasti, je to dáno kulturními a hlavně jazykovými odlišnostmi.

Důvody využívání outsourcingu:

 1. Procesní
  • získávání nových nápadů, zkušeností, dovedností
  • snadnější soustředění se na hlavní činnost organizace tzv. core business
  • budování image při spolupráci s předními společnostmi
 2. Organizační
  • zvýšení pružnosti
  • podpora restrukturalizace a transformace organizace
 3. Finanční
  • ušetření peněz, které se mohou dále investovat, tam kde je potřeba
 4. Zaměstnanecké
  • poskytnutí kariérního růstu zaměstnanců
  • snížení počtu zaměstnanců
 5. Výnosové
  • přístup k novému trhu a novým obchodním příležitostem
 6. Nákladové
  • lepší kontrola nad náklady
  • snížení nákladů


Rizika outsourcingu:

 • možná ztráta kontroly poskytovatele nad některou ze základních činností organizace
 • partner nerespektuje dohodnuté závazky
 • nekvalitní služby, nedodávání výrobků ze strany poskytovatele či dodavatele.
 • problém s ochranou osobních údajů (např. když poskytovatel řídí více navzájem si konkurujících firem)
 • transfer znalostí od poskytovatel ke klientské firmě (Může nastav v situaci, kdy vývoj v oblastí technologií či služeb jde rychle dopředu a klientská firma postrádá v dané oblasti specialisty, kteří by byly schopni na tento vývoj pružně reagovat. Poskytovatel musí vynaložit finanční náklady navíc).


Poznámky

 1. DVOŘÁČEK, Jiří; TYLL, Ladislav. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010. ISBN 9788074000102. S.2.
 2. STÝBLO, Jiří. Outsourcing a outplacement : (vyčleňování činností a uvolňování zaměstnanců) : praxe a právní souvislosti. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2005. ISBN 8073570947. S.12.


Použitá literatura

 • DVOŘÁČEK, Jiří; TYLL, Ladislav. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010. 183 s. ISBN 9788074000102.
 • FRIEDMAN, Thomas L; VEIS, Jaroslav; KOUBSKÝ, Petr. Svět je plochý : stručné dějiny jedenadvacátého století. Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. 559 s. ISBN 9788020015303.
 • KOČÍ, Martin. Outsourcing jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku. Brno, 2010. 53 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita.
 • STÝBLO, Jiří. Outsourcing a outplacement : (vyčleňování činností a uvolňování zaměstnanců) : praxe a právní souvislosti. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2005. 114 s. ISBN 8073570947.
 • TOMEČKOVÁ, Jana. Outsourcing v konkrétním podniku. Brno, 2010. 73 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita.