Osobni wiki

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jitka Petrlová


Klíčová slova: on-line nástroj, wiki systém, organizace, hypertextové odkazy, osobní potřeba


Související pojmy:

nadřazené - wiki systém, osobní znalostní management, poznámky, hypertext
podřazené - TiddlyWiki, Zim, Moin Moin


Charakteristika

Wiki je označení webů (nebo obecněji hypertextových dokumentů), které umožňují uživatelům přidávat obsah a umožňují měnit stávající obsah. Přidáváním dalších stránek s novými termíny, tak neustále narůstají informace.[1] Osobní wiki (personal wiki) je nástroj pro správu poznámek fungující na principu těchto wiki systémů. Osobní wiki spadá pod pojem Osobní znalostní management. Procesu, jehož primárním cílem je tvorba, správa a organizace poznámek a možností pro jejich co nejlepšího a nejefektivnějšího využití. Zároveň je osobní wiki on-line nástroj pro metodickou evidenci nejdůležitějších poznámek, informací a myšlenek.

Jak pracovat s osobní wiki

Stejně jako všechny wiki systémy i osobní wiki umožňuje vyhledávání informací díky propojení jednotlivých poznámek (klíčových slov) hypertextovými odkazy, které nám umožňují rychlé nalezení dříve uložených hesel. S wiki systémy má osobní wiki další společné znaky, např. stejný nebo velmi podobný značkovací jazyk a strukturu zaznamenaných informací, existující jmenné prostory, možnost sledování zpětných odkazů, mapy provázanosti, používají se stejné styly pro nadpisy, zpracování textu, existují dialogová okna pro vkládání odkazů a obrázků.
Zásadní rozdíl mezi osobní wiki a např. Wikipedií je, že poznámky jsou určeny pro svoji osobní potřebu, maximálně slouží ke sdílení pro malou skupinku uživatelů. Wikipedie je naopak otevřená na Internetu všem.
Pro práci v této vytvořené databázi musíme dbát na správné začleňování textu, pravidelné doplňování zápisků a tagů. K takto vytvořeným poznámkám lze přikládat další obrázky, grafy, tabulky, soubory a odkazy na webové adresy.[2]

Možnosti využití osobního wiki

 • databáze - možný prostor pro zaznamenávání poznámek, hesel, definic. Může sloužit i jako čtenářský deník nebo databáze zhlédnutých filmů, cestovatelský deník
 • odkazy - sbírka odkazů, které můžeme třídit, komentovat
 • skupinový projekt - využití ve škole nebo v práci pro specifickou skupinu lidí. Sdílení společných textů, odkazů, pro možnou komunikaci mezi uživateli

Nástroje pro osobní wiki

TiddlyWiki

první verze byla spuštěna Jeremy Rustonem v roce 2004. Obsah TiddlyWiky je rozdělen do několika komponent tzv. tiddlers. V programu se pracuje ve formátu HTML, JavaScript a CSS. Práce s wiki je řešena primárně off-line a data je možné přenášet např. na flash disku, prípadně pro synchronizaci souborů na více zařízeních používat Dropbox, Google Drive.[3]

ZIM

desktopová wiki, která vznikla v roce 2007. Používá vlastního klienta, který je k dispozici pro Windows, Linux i OS X. Program umožňuje vkládat další funkce (LaTex rovnic a vzorců, tvorba schémat...)

Moin Moin

aplikace je zaměřená více na týmovou spolupráci a náročnější uživatele. V programu poskytuje bohaté možnosti konfigurace, práci s doplňky, různé možnosti editace stránek v řadě jazyků (DocBook, Creole...)

WoaS - Wiki on a Stick

je jednoduchý nástroj na tvorbu osobní wiki přímo v okně prohlížeče. Pro svůj běh potřebuje Javu a je určený spíše pro zkušenější uživatele. Wiki se píše jako jeden dlouhý soubor, který je vzájemně prolinkován. Chybí mu podpora mobilních zařízení.[4]

Poznámky

 1. ŠIMEK, Jiří. Open source systémy pro správu obsahu. Kunovice, 2008. Bakalářská. Evropský polytechnický institut, s.r.o. Vedoucí práce Tomáš Benna.
 2. KLAJBAN, Michal. Projekty na principu wiki [online]. 2012 [cit. 2014-07-25]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Petr Škyřík. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/215827/ff_b_b1/>.
 3. ČERNÝ, Michal. Osobní wiki a personální znalostní management. Metodický portál RVP [online]. 2013 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/17703/osobni-wiki-a-personalni-znalostni-management.html/
 4. ČERNÝ, Michal. Osobní wiki a personální znalostní management. Metodický portál RVP [online]. 2013 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/17703/osobni-wiki-a-personalni-znalostni-management.html/

Použitá literatura

 • ČERNÝ, Michal. Osobní wiki a personální znalostní management. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], 2013. ISSN 1802-4785.
 • ČERNÝ, Michal. Osobní wiki: jak organizovat informace, abychom se v nich neztratili. Lupa [online]. 2013 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/osobni-wiki-jak-organizovat-informace-abychom-se-v-nich-neztratili/
 • ČERNÝ, Michal. Kam si píšete poznámky?: Zkuste Zim. Room [online]. 2010 [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/kam-si-pisete-poznamky-zkuste-zim/
 • KLAJBAN, Michal. Projekty na principu wiki [online]. 2012 [cit. 2014-05-30]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Petr Škyřík. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/215827/ff_b_b1/>.
 • ŠIMEK, Jiří. Open source systémy pro správu obsahu. Kunovice, 2008. Bakalářská. Evropský polytechnický institut, s.r.o. Vedoucí práce Tomáš Benna.