Opencard

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Daniel Novák

Klíčová slova: Opencard, čipová karta, služby

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - doprava, knihovny
podřazené - slevy, parkování, dopravní přestupky


Charakteristika

Opencard je multifunkční chytrá čipová karta, která slouží jako náhrada průkazek některých městských institucí a služeb provozovaných hlavním městem Praha.[1] O vydání první karty můžete požádat na kontaktních místech. Obvyklá lhůta pro vydání bezkontaktní verze karty je 14 dnů, u opencard s kontaktním čipem 30 dnů. Expresní vydání karty na počkání je možné pouze v Zákaznických centrech.[2]

Komu je karta určena

 • Pražanům
 • Cestujícím využívajících služeb Pražské integrované dopravy
 • Cizincům

Je-li žadatel mladší 15 let, musí za něj žádost podepsat a podat jeho zákonný zástupce. Stejné ustanovení platí i pro osoby svěřené do péče zákonného zástupce. [3]

K čemu karta slouží

Průkazka Pražské integrované dopravy

Opencard slouží jako elektronická časová jízdenka pro cestující v pražské MHD a také ve všech tarifních pásmech Pražské integrované dopravy a jako doklad prokazující nárok na zlevněné jízdné, či bezplatnou přepravu.

Elektronické časové jízdenky

Elektronické časové jízdenky nahrávané na opencard mají volitelný začátek doby platnosti. Začátek platnosti libovolné časové jízdenky si vždy volí cestující, ať již při prodeji na kontaktním místě nebo v e-shopu. Zakoupení je možné 60 dnů dopředu. Kromě jízdenek pro hl. m. Prahu jsou v prodeji také elektronické časové jízdenky pro vnější pásma Pražské integrované dopravy.[4]

Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let

Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let

Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let

Průkaz dítě od 6 do 15 let

Průkaz senior od 60 do 70 let

Za aplikaci registrovaný uživatel zaplatí 0-120 Kč. nahrát se dají na kontaktních místech DPP nebo pomocí validátorů.[5]

Čtenářský průkaz Městské knihovny v Praze a Národní technické knihovny

Knihovnice převedou váš čtenářský průkaz ze stávající legitimace na kartu opencard. S kartou nelze hradit knihovní poplatky (za rezervace, roční čtenářské poplatky či pokuty z prodlení). [6]

Platba za parkování

Kartu lze použít k placení v parkovacích automatech v zónách placeného stání na území Prahy 1, 2, 3 a 7. Opencard v tomto případě slouží jako nosič elektronických předplatních parkovacích kupónů. Dobití na kartu za vás provede obsluha kontaktního místa. Parkovací automaty, které jsou připraveny vaši opencard přijmout, jsou označeny logem opencard. Platba se řídí aktuálními tarifními podmínkami příslušné zóny placeného stání. Tato služba je poskytována dle Obchodních podmínek poskytování kartové služby parkování.[7]

Aplikace Vím, jak řídím

Aplikace umožňuje registrovaným uživatelům zobrazit jejich nevyřešené dopravní přestupky spáchané na území Prahy. Služba je dostupná pro fyzické i právnické osoby, které jsou uvedeny jako provozovatel v osvědčení o registraci vozidla. Po předložení malého technického a občanského průkazu na kontaktním místě v budově Magistrátu hl. m. Prahy obdržíte zalepenou obálku s uživatelským jménem a heslem k této aplikaci. dozvím se informace týkající se dopravních přestupků spáchaných pouze na území hl. m. Prahy, které vstupují do správního řízení např.: překročení povolené rychlosti, jízda na červenou a další.[8]

Slevy

Opencard nabízí nejrůznější slevy. Na vstupné do kulturních a zábavních organizací, na vybrané zboží a služby. K čerpání slev potřebujete pouze svou vlastní opencard při placení či na pokladně. Slevu na vstupném nabízejí: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Botanická zahrada Praha, Trojský zámek, Národní galerie, Muzeum hl. m. Prahy, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK Pražské věže, Staroměstská radnice, Štefánikova hvězdárna, Planetárium Praha, Divadlo Minor, Zámek Ctěnice .Díky opencard je možné získat slevy i na zboží a služby u řady obchodních partnerů z různých oblastí. Do programu se postupně zapojují firmy působící v gastronomii, volnočasových aktivitách, kultuře i sportu, cestování, auto-moto nebo wellness.[9]

Druhy karet

S bezkontaktním čipem

Obsahuje pouze bezkontaktní čip, který je uvnitř karty. Standardně je opencard vydávána v tomto provedení.

Osobní karta Opencard

Obsahuje bezkontaktní čip. Karta je evidována na konkrétního držitele karty, na potisku karty je uvedeno jméno a příjmení držitele karty, fotografie, na čipu karty je uloženo datum narození.

Anonymní karta Opencard

Obsahuje pouze bezkontaktní čip, který je uvnitř karty. Karta není evidována na konkrétního držitele, neobsahuje žádné osobní údaje o držiteli karty, může ji tedy využívat více osob.

Osobní karta Opencard bez evidence

Obsahuje pouze bezkontaktní čip, který je uvnitř karty. Karta je evidována na konkrétního držitele karty, na potisku karty je uvedeno jméno a příjmení držitele karty a fotografie. Osobní údaje o žadateli nejsou evidovány.

S kontaktním čipem

Obsahuje jak bezkontaktní, tak i kontaktní čip. Karta je evidována na konkrétního držitele karty, na potisku karty je uvedeno jméno a příjmení držitele karty, fotografie, na čipu karty je uloženo datum narození.[10]

Bezpečnost a osobní údaje

Opencard je zabezpečená stejně jako běžně používané platební karty. Má vždy jedinečné číslo přidělené vydavatelem karet, které je spojené s osobou držitele. U karty s kontaktním čipem jsou navíc informace uložené na čipu zabezpečené PIN kódem a karta obsahuje technický certifikát pro bezpečnou komunikaci ve vybraných on-line systémech.
Provozovatel opencard eviduje o držiteli tyto údaje:

 • jméno, příjmení a datum narození jsou spolu s kontaktními údaji uchovávány v informační databázi provozovatele opencard
 • fotografie držitelů jsou dlouhodobě uchovávány pouze v případě, že žadatel označí v žádosti souhlas s uchováním fotografie, v opačném případě fotografie slouží pouze pro vlastní potisk karty a následně jsou zničeny
 • kontaktní údaje slouží jen k běžné komunikaci s držiteli karet
 • držitel karty může provozovatele karty požádat o vymazání svých osobních údajů z evidence, přičemž tento úkon zároveň znamená zrušení karty; žádost musí být podána písemně na kontaktním místě.[11]

Kauza Opencard

Opencard provází od jejího vzniku problémy a různé kauzy související s korupcí. Více na:
Kauza Opencard na serveru Týden.cz
Kauza Opencard na serveru lidovky.cz
Kauza Opencard na serveru idnes.cz

Poznámky a zdroje

 1. O kartě [online]. Dostupný z WWW: <http://opencard.praha.eu/jnp/cz/o_karte/index.html>.
 2. Získání karty [online]. Dostupný z WWW: <http://opencard.praha.eu/jnp/cz/otazky_a_odpovedi/ziskani_karty/index.html>.
 3. Komu je karta určena [online]. Dostupný z WWW: <http://opencard.praha.eu/jnp/cz/vyuziti/vjr/index.html>.
 4. Opencard jako průkazka PID [online]. Dostupný z WWW: <http://opencard.praha.eu/jnp/cz/vyuziti/pid_prukazka/index.html>.
 5. Přehled aplikací [online]. Dostupný z WWW: <http://opencard.praha.eu/jnp/cz/vyuziti/pid_prukazka/prehled_aplikaci/index.html>.
 6. Městská knihovna v Praze a Národní technická knihovna [online]. Dostupný z WWW: <http://opencard.praha.eu/jnp/cz/vyuziti/mkp/index.html>.
 7. Platba za parkování [online]. Dostupný z WWW: <http://opencard.praha.eu/jnp/cz/vyuziti/parkovani/index.html>.
 8. Vím, jak řídím [online]. Dostupný z WWW: <http://opencard.praha.eu/jnp/cz/vyuziti/vjr/index.html>.
 9. Slevy [online]. Dostupný z WWW: <http://opencard.praha.eu/jnp/cz/vyuziti/slevy/index.html>.
 10. Jaké druhy karet existují [online]. Dostupný z WWW: <http://opencard.praha.eu/jnp/cz/o_karte/druhy_karet.html>.
 11. Bezpečnost a osobní údaje [online]. Dostupný z WWW: <http://opencard.praha.eu/jnp/cz/o_karte/bezpecnost/index.html>.