One Laptop per Child

Z WikiKnihovna
Verze z 17. 7. 2014, 11:23, kterou vytvořil Michaela Sedlová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Michaela Sedlová

Klíčová slova: laptop, tablet, vzdělání,

Synonyma: vzdělání v rozvojových zemích

Související pojmy:

nadřazené: poskytnutí vzdělání
podřazené: XO Laptop, XO Tablet

Charakteristika

One Laptop per Child je neziskový projekt, který má za úkol vytvořit možné vzdělávací příležitosti pro děti z chudých a rozvojových zemí. Tento projekt nabízí možnost poskytnout nízkonákladové laptopy a tablety, které mají umožnit vzdělávaní, sdílení a spolupracování dětí. Projekt má dát význam vzdělání, sebevyjádření, objevování nových věcí a rozvoji až pro 2 billiony dětí z rozvojových zemích, které mají malý nebo žádný přístup ke vzdělání. Tento projekt není počítačový,to znamená, že není zaměřen na rozšíření počítačů a tabletů, ale je zaměřen na poskytnutí vzdělání pro co nejvíce lidí.[1] [2]

Založení asociace

K založení asociace One Laptop per Child a vytvoření XO laptopu a tabletu vedla otázka amerického profesora Nicholase Negroponteho, který poukázal na to, jaký potenciál dětí by byl, kdyby měli přístup k počítači a jaké problémy by tím byly vyřešeny. Tak vznikla nevýdělečná asociace One Laptop per Child.[3]

Základní principy One Laptop per Child

 1.  Vlastnictví – vytvořený laptop je nízkonákladový, výkonný, robustný a odolný. Byl vytvořen pro cílovou skupinu – tedy pro děti školního věku. Dále je důležité uvést, že laptop může použít student nejen ve škole nebo knihovně, ale i doma a s ním i jeho celá rodina. Díky tomu se prodlouží doba vzdělání. Vlastnictví laptopu je ale omezeno povinnostmi – a to tím, že se o něj student musí starat a musí na něj dávat pozor.
 2. Věkové zacílení – XO je zacílen na děti ve věkovém rozmezí 6 – 12 let, což pokrývá základní školní vzdělání. Na to, aby mohli vlastnit a užívat si tablet děti nepotřebují umět číst a psát. Tento tablet jim pomůže nabyt tyto dovednosti během hraní. Avšak věkové rozmezí nezamezuje používání XO tabletu dříve nebo později v životě.
 3. Saturace – k dosažení cíle poskytnutí vzdělání v rozvojových zemích, se snaží dosáhnout díky „digitální saturaci“ v populaci. To znamená, že chtějí, aby každé dítě i učitel v dané zemi, kraji i obci měli přístup k připojenému laptopu. Díky této saturaci zaměřené na sdílené vzdělávání, dostávají děti i učitelé podporu od mnoha institucí, skupin i jednotlivců v okolí. Takto pomáhá konektivita ke společnému růstu těchto komunit, při čemž se vytváří vzdělávací síť bez digitální propasti.
 4. Propojení – XO byl navržen tak, aby poskytoval připojení do bezdrátové sítě. Laptop se automaticky připojí k okolním laptopům, to znamená, že děti žijící v sousedství jsou permanentně připojené ke sdílení informací, chatování atd. V neposlední řadě zajišťuje propojení mezi generacemi, národy i zeměmi.
 5. Free a Open Source – tento princip poukazuje na to, že všechny děti jsou žáci a učitel zároveň, je to navíc umocněno i volnými a open source nástroji, které by měli růst zároveň s růstem vědomostí dětí a to stejné by měl umět i software a obsah. Globální povaha navíc vyžaduje místně řízený růst, díky tomuto se mohou děti učit navzájem, sdílet nápady a podporovat svůj růst. [4]

Poskytovaná zařízení

Laptop

XO laptop byl navrhnut a vytvořen spojením nových technologií a vzdělání. Laptop je nízkonákladový, odolný, úsporný, zábavný a výkonný. Patří mezi nejbezpečnější laptopy. V současné době se vyrábí laptop XO-4 Touch. Díky svému designu se dá využít i jako čtečka nebo jako herní konzole. Svou velikostí připomíná sešit, je vytvořen tak akorát do dětských rukou, je lehký a odolný vůči nepříznivým vlivům jako například prach, vlhkost apod. Výhodou laptopu je i to, že se na něm skvěle čte, i když na displej svítí slunce. Předpokládaná životnost laptopu jsou 4 roky.[5]

Tablet

XO tablet obsahuje přes 150 předinstalovaných aplikací, několik videí a přes 100 knih. Obsah je věkově zacílen dětem od 3 do 12 let, dále je rozdělen na aplikace související s různými potencionálními profesemi a v neposlední řadě i do kategorií podle obtížnosti, od začátečníka až po pokročilé dovednosti. Navíc tablet nabízí i rodičovskou kontrolu s možností omezení aktivity dítěte.[6]

Poznámky

 1. Mission: OLPC's mission is to empower the world's poorest children through education. In: One Laptop per Child [online]. [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://one.laptop.org/about/mission
 2. One Laptop per Child (OLPC): Mission. In: One Laptop per Child [online]. [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://laptop.org/en/vision/mission/index.shtml
 3. One Laptop per Child (OLPC): Mission. In: One Laptop per Child [online]. [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://laptop.org/en/vision/mission/index.shtml
 4. OLPC's Five Principles. In: OLPC [online]. 6.2.2013 [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://wiki.laptop.org/go/Core_principles/lang-en
 5. About the laptop: Hardware. In: One Laptop per Child [online]. [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://one.laptop.org/about/hardware
 6. About the tablet: Introducing the XO Tablet. In: One Laptop per Child [online]. [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://one.laptop.org/about/xo-tablet

Zdroje