On-line banking

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jakub Ruprecht

Klíčová slova: Internet, Bankovnictví, Webový prohlížeč

Synonyma: Internet banking, e-banking, virtual banking

Související pojmy:

                              Nadřazené: Bankovnictví

                              Podřazené: Home banking, mobile banking

Charakteristika

Jedná se o automatizovanou internetovou službu, díky které má klient banky možnost se kdykoli během 24 hodin podívat na svůj účet a následně s ním operovat, případně komunikovat přímo s bankou. Jedinou podmínkou je připojení k internetu a webový prohlížeč. Přístup je prováděn prostřednictvím zabezpečených webových stránek banky, pod kterou klient spadá.

Využití

Služby internetového bankovnictví se mezi bankami liší, nicméně v rámci svého uživatelského prostředí můžou banky klientům umožňovat:

Stěžejní služby:

Zobrazení aktuální výše konta a úroku
Zobrazení historie provedených transakcí
Správu účtů klienta
Podání příkazů (tuzemská a zahraniční platba), trvalý příkaz, SIPO …
Výpisy

Vedlejší:

Dobití kreditu na telefon
Nastavení upozornění na příchozí / odchozí platbu
Přehled platebních karet a nastavení jejich čerpání, blokaci aj.

Přístup

Přístup k internetovému bankovnictví je klientovi umožněn buď spolu se zřízením účtu, nebo si o něj musí u banky zažádat dodatečně. Následně jsou mu předány přihlašovací údaje a po jejich zadání na příslušném webu již vstupuje klient do internetového bankovnictví. Přistupovat na svůj účet skrze internet se dá samozřejmě i skrze chytrá zařízení (m-banking) nebo pomocí speciálního softwaru (homebaniking). Od tohoto řešení se však ustupuje a je vytlačováno právě online bankingem.

Bezpečnost

Rizika odcizení přihlašovacích údajů a jejich následné zneužití reálně existují a jsou čím dál hlasitějším tématem spolu s rozmachem internetu, proto se uživatelům důrazně doporučuje přihlašovat se na co nejmenším možném počtu kvalitně zabezpečených, ideálně soukromých strojů. Při ukončení práce se ihned odhlašovat (i přesto, že je většinou nastaven maximální limit pro připojení a po jeho skončení je klient ze systému automaticky odpojen), dále používat zabezpečenou internetovou síť a především nikomu nesdělovat přihlašovací údaje.

Nemalou pozornost si také zaslouží podvodné e-maily, tzv. phishing. “Principem tohoto podvodu je, že po kliknutí na přílohu nebo odkaz uvedený v e-mailu je klient zaveden na podvrženou internetovou stránku. Pokud zde odevzdá požadované údaje, vystavuje se riziku odcizení peněžních prostředků ze svého účtu.“[1]

Instituce si jsou samozřejmě vědomy nutnosti zabezpečení, člověk se proto může při návštěvě svého účtu setkat s několika bezpečnostními prvky naráz, protože “nezbytnou součástí a zároveň nejslabším článkem celého zabezpečení je ověření identity klienta - tedy zda za počítačem připojeným k bankovnímu systému sedí klient, který je oprávněn nakládat s účtem.“[2]


Z pohledu uživatele se pak můžeme setkat s několika stupni ochrany odvislých od požadovaných operací:

Především je relace prováděna na internetovém protokolu HTTPS (“Všechna data posílána přes HTTPS jsou před odesláním zašifrována, což zabraňuje komukoli v rozluštění těchto informací, pokud jsou zachyceny.“[3])

Uživatelské jméno a heslo PIN kalkulátor – “PIN kalkulátor je generátor hesel pro vstup a pro ověření transakcí. Klient pro ověření pokynu musí zadat atributy transakce i do kalkulátoru a na jejich základě je mu vygenerován PIN".[4]“ 

Autentizační SMS – po potvrzení operace pošle banka na zaregistrované telefonní číslo unikátní kód, který se přepisuje do určeného pole 

Podpisový certifikát – slouží k potvrzení operace. Může být ve formě zaheslovaného souboru, který se dá uložit buď na pevný disk, nebo přenositelné zařízení (USB, CD, DVD…). Je možné se setkat i s variantou čipové karty, kdy je k potvrzení potřeba čtečku čipových karet (připojitelná přes různá rozhraní k počítači) 

TAN kód – banka poštou zašle speciální číslo, kterým se potvrdí operace

Ukázky přihlašovacích formulářů

ČSOB – https://ib24.csob.cz/ Česká spořitelna – https://www.servis24.cz/ Komerční banka - https://www.mojebanka.cz/


Poznámky

  1. Upozornění České národní banky na rizika spojená s využíváním elektronického bankovnictví. Česká národní banka [online]. [cit. 2014-12-22]. Dostupné z:http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/upozorneni_el_bankovnictvi.html
  2. Internetové bankovnictví: Kde je bezpečné?: Zabezpečení internetového bankovnictví. ZÁMEČNÍK, Petr. Informace, testy a novinky o hardware, software a internetu – CHIP.cz [online]. 2008. vyd. [cit. 2014-12-22]. Dostupné z: http://www.chip.cz/casopis-chip/earchiv/vydani/r-2008/chip-05-2008/internetove-bankovnictvi-kde-je-bezpecne/
  3. HTTP: HTTPS. Computer Hope's free computer help: Dictionary [online]. [cit. 2014-12-22]. Dostupné z: http://www.computerhope.com/jargon/h/http.htm
  4. Internetové bankovnictví: Kde je bezpečné?: Způsoby zabezpečení e-bankovnictví. ZÁMEČNÍK, Petr. Informace, testy a novinky o hardware, software a internetu – CHIP.cz [online]. 2008. vyd. [cit. 2014-12-22]. Dostupné z: http://www.chip.cz/casopis-chip/earchiv/vydani/r-2008/chip-05-2008/internetove-bankovnictvi-kde-je-bezpecne/

Použitá literatura