Oční kontakt

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Veronika Doležalová

Klíčová slova: oční kontakt, mimika, neverbální komunikace, řeč těla

Synonyma: eye contact

   Nadřazené - neverbální komunikace, řeč těla

   Podřazené -

Oční kontakt


Oční kontakt je navázané spojení mezi dvěma osobami pomocí očí. Oční kontakt signalizuje pozornost, kterou věnujeme svému protějšku při komunikaci. Tento kontakt patří do neverbální komunikace, přesněji do řeči těla. Kromě očního kontaktu při komunikaci sledujeme pohyby a gesta rukou, postoj člověka či jaký odstup při konverzaci mezi sebou udržujeme - proxemiku. Oční kontakt je mnohokrát podceňován a nebere se na něj tak velká zřetel, což je ovšem veliká chyba. Pohyby očí a také samotné oči o nás totiž mohou prozradit více informací, než ostatní části těla nebo přímo verbální komunikace. ,,E. Hess ve své knize The Tell-Tale Eye (Výmluvné oči) tvrdí, že oči jsou nejpřesnějším a nejvíce vyzrazujícím signálem, protože jsou ústředním bodem těla a zornice pracují nezávisle na naší vůli.“ [1] ,,Většina informací, které získáváme z očí, se zobrazuje ve štěrbině, v níž je vidět duhovka a skléra – bělmo – a jejíž změny jsou vyvolány pohybem svalů dolního a horního víčka. Na každé straně obličeje jsou čtyři svaly, které způsobují změny v této části oka. A právě tam se nacházejí informace.“[2] Síla očí se využívá při pohovorech, využívají ji prodejci nebo například ženy při flirtu. Oční kontakt má napříč společností podobné rysy, ale je také podmíněn kulturním původem (například ,,Japonci považují zvednuté obočí za nevhodné nebo nezdvořilé, protože v japonské kultuře má sexuální podtext"[3]).

Oči a pravda


Často se říká, že oči prozradí o nás nejvíce, v tomto případě to nemusí být vždy pravda. ,,Pokud není člověk vnitřně lhaním úplně zdeptaný nebo se nebojí, že bude přistižen, pak není samotné lhaní na řeči těla či v očích tak snadno rozpoznatelné.“[4] Existují ale lidé, kteří své emoce zvládnou jednoduše skrýt a nedovolit jim se ukázat ani v projevech svého těla. Většinou jde o psychopaty, kteří zvládají na člověka upírat netečný pohled, jejich svědomí nereaguje, tím pádem se emoce neprojeví ani v jejich výrazu nebo v očích.

Oční kontakt a prodej


Podle Victora Chenga (instruktor v oblasti podnikání) je oční kontakt a celkově řeč těla důležitým prvkem v podnikání. Pokud totiž prodejce věří ve svůj produkt, jeho tělo napodobuje mysl a ukazuje zákazníkovi, že mu prodává důvěryhodnou věc. Nejdůležitější je ale, aby prodejce byl ke klientovi upřímný a dal mu vědět i o problémech produktu, protože tak si získá jeho důvěru a zákazník bude brát prodejce vážně. Neméně důležitý je i oční kontakt a postoj zákazníka. Pomocí očí a celkově mimiky lze totiž poznat, zda má zákazník o produkt zájem (příkladem může být rozšíření zornic, navázání očního kontaktu s prodejcem nebo pokud dojde k tzv. „oživení“ očí), nebo je jeho pozornost nízká a zákazník ztratil zájem (hledání záchytných bodů po místnosti).

Oční kontakt nemusí být vždy příjemný, proto se nedoporučuje na zákazníka „zírat“, ale zároveň ho nesmíme ani opomíjet. ,,Tím, co dělají naše oči, sdělujeme druhým lidem nejen to, jak nám je, jak se cítíme atp., ale i jaký máme vztah k nim."[5] Navázání dobrého očního kontaktu totiž v lidech vyvolává pocit sounáležitosti a to je dobrý začátek pro obchod úspěšný pro obě strany.

Dělení očního kontaktuV očním kontaktu můžeme rozlišit vícero druhů pohledů. Níže naleznete jenom pár z nich.

 • Přezíravý pohled je kontakt, při kterém se nás dotyčný člověk snaží vymazat ze svého zorného pole.
 • Těkavý pohled používá člověk, pokud hledá únikové cesty a je tedy patrné, že se cítí nejistě.
 • Pohled stranou značí nejistotu nebo nepřátelství, s úsměvem však může znamenat zájem (především u žen).

Podle oblasti, na kterou si při očním kontaktu zaměřujeme, rozlišujeme tři pohledy:

 1. Obchodní pohled – vytváříme pomyslný trojúhelník, který vede přes partnerovy oči a čelo.
 2. Společenský pohled – trojúhelník je vymezen očima a ústy.
 3. Důvěrný pohled – pohled vede přes oči, bradu a nižší partie těla.


Poznámky


 1. PEASE, Allan. Řeč těla: jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 137 s. ISBN 80-717-8582-2; str. 79.
 2. ELLSBERG, Michael. Síla očního kontaktu: tajemství úspěchu v podnikání, lásce a životě. Vyd. 1. Praha: Beta, 2011, 253 s. ISBN 978-80-7306-455-6; str. 29.
 3. PEASE, Allan a Barbara PEASE. Řeč těla. Vyd. 1. Překlad Hana Antonínová. Praha: Portál, 2008, 359 s. ISBN 978-807-3674-496; str. 162.
 4. ELLSBERG, Michael. Síla očního kontaktu: tajemství úspěchu v podnikání, lásce a životě. Vyd. 1. Praha: Beta, 2011, 253 s. ISBN 978-80-7306-455-6; str. 177.
 5. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme. Vyd. 1. PhDr. Helena Hennová. Recenzent: prof. PhDr. Jaromír Janoušek, CSc. Praha: Svoboda, 1988, 240 s. ISBN 25-095-88.Literatura


 • ELLSBERG, Michael. Síla očního kontaktu: tajemství úspěchu v podnikání, lásce a životě. Vyd. 1. Praha: Beta, 2011, 253 s. ISBN 978-80-7306-455-6.
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme. Vyd. 1. PhDr. Helena Hennová. Recenzent: prof. PhDr. Jaromír Janoušek, CSc. Praha: Svoboda, 1988, 240 s. ISBN 25-095-88.
 • PEASE, Allan a Barbara PEASE. Řeč těla. Vyd. 1. Překlad Hana Antonínová. Praha: Portál, 2008, 359 s. ISBN 978-807-3674-496.
 • PEASE, Allan. Řeč těla: jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 137 s. ISBN 80-717-8582-2.