Nutriční databáze a software

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eliška Hrabalová

Klíčová slova: Výživa, počítačové programy

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené: ---
podřazené: ---


Definice pojmu nutriční software a databáze

Tomáš Pruša, odborník na výživu, definoval tyto dva pojmy následovně: "Nutriční systém představuje uživatelský program určený do rukou odborníka pro každodenní praxi nutričního terapeuta. Takovýto systém vyžaduje kvalitní databázi složení potravin, databázi klientů, vhodný algoritmus pro vyhodnocení zadaných dat a grafické uživatelské rozhraní. Samozřejmostí je více možností zobrazení výsledků či jejich další zpracování. Nejedná se o expertní systémy, které mají za úkol najít a nabídnout vhodné další řešení, ale o systémy, které umožní odborníkovi různé detailní pohledy na zkoumaný problém, tedy výživu člověka. Tento typ softwaru není určen pro laickou veřejnost, neboť výsledky jsou podrobné a bez dalších popisů či hodnocení."[1]

"Nutriční databáze by měla vycházet z ověřených zdrojů (přesná identifikace), měla by být aktuální a využívat firemních názvů potravin pro snazší zadávání jídelníčků a měla by poskytovat standardní výsledky, tj. výsledky, které je možné porovnávat."[2]

Přehled nutričního softwaru a databází

Nutricom 2001

Software vyvíjený v Teplicích a ve Zdravotním ústavu v Ústí nad Labem. Verze z roku 2007 obsahuje 2100 surovin, 1940 pokrmů a 23 nutričních faktorů a 37 typů stravování. Je jedním z nejvýznamnějších programů o výživě. Je využíván např. ve Fakultní nemocnici v Bohunicích v Brně, v Zemědělské a potravinářské knihovně v Praze a v Ústavu zemědělských a potravinářských informací.[3]

Nutrifia

Program, který lze využít jak odborníky, tak i laiky. Obsahuje 18 potravinových položek, u nichž se vyplňuje konzumace. Formulář je rozdělen do pěti částí – strava, počet porcí ovoce a zeleniny a konzumace alkoholu, pohybová aktivita, kouření, osobní a tělesné údaje.[4]

NutriDan

Program vyvinutý MUDr. Danou Müllerovou a jejími spolupracovníky. Tento software umožňuje dlouhodobé sledování stravovacích návyků pacientů, následné vyhodnocení jídelníčků s vypočítáním denního příjmu kalorií. Pacientům jsou data prezentována pomocí grafů. V programu lze nalézt stovky potravin, jejichž nutriční hodnota byla prověřena v Ústavu hygieny na Lékařské fakultě UK v Plzni.[5]

E-kalkulačka

Software vyvinutý společností Unilever. Jedná se o internetovou kalkulačku, v níž je možné zadat potraviny, které jsou denně zkonzumovány. Vyhodnocovány jsou tuky, cukry, bílkoviny, kalorie a cholesterol. Součástí e-kalkulačky je i poměrně nová aplikace e-deník, ve kterém lze dlouhodobě sledovat stravovací návyky. Příjemné na tomto softwaru je, že je dostupný online a naprosto zdarma.[6]

MyPyramid Tracker

Online přístupný program, v němž lze sledovat vývoj stravovacích návyků a fyzické aktivity. Nahradil původní program Healthy Eating Index. MyPyramid Tracker vychází z principů Dietních instrukcí pro Američany (2005) a nutričních standardů vyvinutých americkým ministerstvem zemědělství, zdraví a lidských služeb.[7] Jedná se o jeden z nejpropracovanějších softwarů, avšak v českém prostředí ho lze aplikovat jen stěží. [8]

Nutrimaster

Softwarový program pro vyhodnocení stravy a individuálního jídelníčku od americké firmy Abbott Laboratories. Na rozdíl od My Pyramid Tracker je tento program distribuován a používán i v České republice.[9]

Poznámky

 1. PRUŠA, Tomáš. Nutriční software: hodnocení. Brno, 2007. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/96705/lf_b/Prusa_BC_NutriSW.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta.
 2. PRUŠA, Tomáš. Nutriční software: hodnocení. Brno, 2007. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/96705/lf_b/Prusa_BC_NutriSW.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta.
 3. PRUŠA, Tomáš. Nutriční software: hodnocení. Brno, 2007. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/96705/lf_b/Prusa_BC_NutriSW.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
 4. SUKOVÁ, Irena. Nutriční software pro rychlé hodnocení. In: Agronavigátor [online]. 23.4. 2008 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.agronavigator.cz/default.asp?ids=147&ch=13&typ=1&val=73868
 5. Výživový software NutriDan. Institut Danone ČR: pro výživu a zdraví [online]. [2003] [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.institut-danone.cz/cz/odborna-sekce/nutridan/
 6. E-deník. Flora [online]. © 2008–2009 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://flora.cz/edenicek/eden_kalk.php
 7. MyPyramid Tracker. United States Department of Agriculture: center for Nutrition Policy and Promotion [online]. [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.mypyramidtracker.gov/
 8. Nutriční software pro rychlé hodnocení. In: Agronavigátor [online]. 23.4. 2008 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.agronavigator.cz/default.asp?ids=147&ch=13&typ=1&val=73868
 9. Dotazy infopultu. Agronavigátor [online]. 1.12. 2004 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.agronavigator.cz/inf_pult.asp?ids=0&ch=0&zobraz=1&id_dotazu=850

Použitá literatura

 1. PRUŠA, Tomáš. Nutriční software: hodnocení. Brno, 2007. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/96705/lf_b/Prusa_BC_NutriSW.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta.
 2. SUKOVÁ, Irena. Nutriční software pro rychlé hodnocení. In: Agronavigátor [online]. 23.4. 2008 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.agronavigator.cz/default.asp?ids=147&ch=13&typ=1&val=73868
 3. Výživový software NutriDan. Institut Danone ČR: pro výživu a zdraví [online]. [2003] [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.institut-danone.cz/cz/odborna-sekce/nutridan/
 4. E-deník. Flora [online]. © 2008–2009 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://flora.cz/edenicek/eden_kalk.php
 5. MyPyramid Tracker. United States Department of Agriculture: center for Nutrition Policy and Promotion [online]. [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.mypyramidtracker.gov/
 6. Dotazy infopultu. Agronavigátor [online]. 1.12. 2004 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.agronavigator.cz/inf_pult.asp?ids=0&ch=0&zobraz=1&id_dotazu=850