Nová média

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Miroslav Kršek

Klíčová slova: Nová média, digitální média, média 2.0,

Synonyma: Digitální média, média 2.0

Související pojmy:

nadřazené - média
podřazené - ICT (informační a komunikační technologie)

Definice

Nová média bychom mohli zjednodušeně definovat jako kvartární, síťová nebo digitální. Jsou založena "na digitálním, tedy numerickém zpracování dat" [1] a ICT technologii, která umožňuje produkci, uskladnění a následné vyvolání těchto médií. Stále však neexistuje přímá definice, protože "každá doba má svoje vlastní „nová média“ " [2] Elektronická média dříve označované termínem "nová" jsou dnes již považována za "stará". Co bylo klíčem k prosazení nových (digitálních) médií popisuje Jakub Macek v časopisu Revue pro média: "Klíčem k masovému rozšíření a prosazení se digitálních médií a digitálních technologií byl především vznik osobního mikroprocesorového počítače na konci 70. let 20. století, otevření počítačových sítí univerzitám a posléze veřejnosti během 70. a 80. let a průnik digitálních technologií do sfér obchodu, výroby, dopravy a kulturního průmyslu v téže době." [1]

Charakteristika

U nových médií můžeme najít tyto sopolečné rysy:

 • DECENTRALIZACE – nejsou zde hierarchické struktury komunikace.
 • DIS/KONTINUITA – nová média lze na rozdíl od tištěných a elektronických médií provazovat se staršími texty.
 • HYPERTEXTUALITA - odkazy na další dokumenty, které mohou být volbou odkazu zobrazeny.
 • INTERAKTIVITA - existence zpětné vazby vůči autorům.
 • INTERNACIONALIZACE - mezinárodní rozměr.
 • INTERTEXTUALITA - využívání cizích děl ve vlastních textech.
 • KOLABORATIVNOST - umožnění spolupráce na vzniků obsahů.
 • MOBILITA - nová média nejsou vázaná na místo.
 • MULTIMEDIALITA - propojení textu, obrazu, videa i zvuku.
 • OTEVŘENOST - otevřený přístup k informacím.

Výhody nových médií

Nová média mají řadu výhod, mezi ně bychom mohli zařadit:

 • Aktuální informace - nová média umožňují např. vyhledávání v reálném čase.
 • Rozšířená nabídka informací - např. digitální televize nabízí nepřeberné množství kanálů.
 • Odstranění bariér - díky novým médiím spolu můžou komunikovat lidé různých jazyků, kultur, náboženství, sociálního postavení. Tento bod má i svou negativní stránku (viz. rizika nových médií).
 • Podpora okrajových hlasů - blogy
 • Demokratizace komunikačního procesu - zpětné vazby, větší komunikační rovnost.
 • Vytváření komunit a virtuálních světů - např. Second Life.
 • Nové formy občanského aktivismu - snadnější prosazování určitých cílů.

Díky tomu že jsou nová média založena na digitálním přenosu dat, tedy na přenosu bitů (a ne na hmotné formě, jako tomu bylo u starých médií - např. knihy, časopisy, videokazety), "nemusí se již vyžadovat značné náklady na balení, dopravu a skladování. V digitální formě můžou být informace všeobecně dostupné." [5]

Rizika nových médií

Bohužel nová média přináší na druhé straně také některá rizika:

 • Ztráta soukromí - díky rozvoji nových médíí (např. mobilní telefony).
 • Odtržení od reálného světa - PC hry.
 • Odstranění bariér - v knize Svět je plochý popisuje Thomas L. Friedman opačnou stranu volného přístupu k informacím a jejich možné zneužití. "Al-Káida se naučila používat tytéž nástroje globální spolupráce, ..., způsobuje jen chaos a vraždí" [4]
 • Zranitelnost - výpadky proudu a sítí, viry.
 • Posilování starých nerovností : digitální propast [3] , digitální nerovnosti.

S těmito riziky se budeme muset postupem času nějak vyrovnat a najít vhodná opatření, aby nedocházelo ke zneužívání volně dostupných informací, ať už se jedná o nevyžádanou reklamu, která se postupem času bude přizpůsobovat našim aktuálním potřebám a obtěžovat nás na každém kroku, porušování autorského práva nebo situace, kdy se informace dostanou do nesprávných rukou, např. mezi teroristy.

Použitá literatura

 1. MACEK, Jakub. Nová média. Revue pro média: časopis pro kritickou reflexi médií [online]. 2002, č. 4 [cit. 2010-07-12]. Dostupné na WWW: <http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/nova_media.htm>.
 2. ŠTĚTKA, Václav; ŠMAHEL, David. Nová média v perspektivě sociálních věd. Sociální studia: časopis Fakulty sociálních studií MU [online]. 2009, roč. 6, č. 2 [cit.2010-07-12], s. 7. Dostupné na WWW: <http://socstudia.fss.muni.cz/hledat.php?ukol=2&rejst=&id=330&pageno=&co=nov%C3%A1%20m%C3%A9dia>.ISSN 1803-6104.
 3. SOVA, Miloslav. Digital Divide – digitální propast [online]. 2003, [cit.2010-07-12].Dostupné na WWW: <http://www.zive.cz/clanky/digital-divide--digitalni-propast/sc-3-a-111014/default.aspx>.
 4. FRIEDMAN, Thomas L. Svět je plochý. Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. 559 s. ISBN 978-80-200-1530-3.
 5. NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. Vyd. 1. Praha : Alfred A. Knopf, 1995. 207 s. ISBN 80-7261-046-5.