Noc s Andersenem

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Radka Vybíralová

Klíčová slova: podpora dětského čtenářství, práce s dětským čtenářem, činnost knihoven, popularizace knihoven, projekt Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Synonyma: ---

Související pojmy: Sdružení Březen – měsíc internetu, SUK – Čteme všichni

nadřazené - projekt Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky
podřazené - Cena Noci s Andersenem


O projektu

Samotná myšlenka projektu vznikla na půdě Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti díky dvěma knihovnicím z oddělení pro děti, Miroslavě Čápové a Haně Hanáčkové. Každým rokem akce probíhá v období, kdy si připomínáme narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena a současně slavíme Mezinárodní den dětské knihy. V současné době je to jeden z nejúspěšnějších projektů profesní organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky a koná se pod záštitou Klubu dětských knihoven.

„Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství.“[7] V nelehké situaci soudobého postavení knihy vůči nepřebernému množství televizních programů různé kvality a úrovně chtějí knihovny poukázat na to, že ani ony rozhodně nejsou zdaleka nudným místem. Naopak nejen v nich, ale při čtení samotném mohou děti prožít nezapomenutelné chvíle.

Není to však jen předčítání knih, které se každoročně zaměřuje na jedno společné téma či knihu, ale rovněž nevyčerpatelné množství aktivit, jež děti při nočním dobrodružství mají možnost zažít v podobě soutěží (přispívají i mnohá známá nakladatelství či dětské časopisy), setkání s pohádkovými postavami, zajímavými i známými lidmi, kteří se buď osobně účastní či zašlou pozdrav nočním spáčům.[7]

Související akce

Březen – měsíc internetu

Snahou tohoto projektu bylo seznámit laickou i odbornou veřejnost o přednostech, potencionálních možnostech i výhodách internetu. Projekt vznikl v roce 1998 a po jedenácti letech svého působení svou činnost ukončil. Byl zcela přístupný všem subjektům, od jednotlivců po profesní organizace. Od roku 2000 se stala řada knihoven rovněž jeho významnými účastníky.[8]

„V roce 2001 knihovny poprvé uspořádaly v rámci Března – měsíce internetu Noc s Andersenem.“ [9]

V letech 2002–2005 Březen - měsíc internetu a Klub dětských knihoven pravidelně vyhlašovali pro děti do 15 let soutěž Webík, ve které se hodnotily nejhezčí webové stránky dětských oddělení veřejných knihoven. V roce 2002 se soutěž stala jednou z aktivit Noci s Andersenem, přičemž v dalších letech se její garantkou stala Dana Kochová z Městské knihovny v Havířově. [10]

Cena Noci s Andersenem

Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze vyhlašuje anketu SUK – Čteme všichni o nejoblíbenější knihu uplynulého roku. Poprvé byla vyhlášena v roce 1992 a trvá dodnes. V současné podobě je rozdělena do čtyř kategorií – Cena dětí, Cena knihovníků, Cena Noci s Andersenem a Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy za přínos k rozvoji dětského čtenářství.

Děti i knihovníci mají možnost hlasovat pro jakoukoliv knihu, která byla vydána v příslušném kalendářním roce, avšak cenu ministra školství uděluje porota, jež se skládá z učitelů českého jazyka.

Ceny pak dostanou nejen spisovatelé, ale také ilustrátoři i nakladatelé.[5]

Z historie

Projekt v období svého vzniku a posléze několik dalších let zaznamenal nejen rychlý nárůst ve své oblíbenosti ze stran účastníků, ale rovněž dokázal během krátké chvíle přesvědčit o své hluboké myšlence velké množství knihoven a institucí v České republice i za hranicemi. Taktéž jeho doprovodný program se každým rokem rozšiřoval a získával na oblibě.

Rok 2000

V roce 2000 proběhla v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti první pohádková noc, která se setkala s nebývalým zájmem nejen samotných dětí, nýbrž i ostatních knihoven. Záštitu nad tímto projektem převzal Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky v rámci její odborné sekce Klubu dětských knihoven.

Rok 2001

V roce 2001 se již konala první společná noc celkem ve 40 knihovnách České republiky. Díky Národní knihovně České republiky a Mgr. Zlatě Houškové, Českému vysokému učení technickému se mohly knihovny propojit pomocí internetu a sdělovat své dojmy v neveřejné elektronické konferenci Andersen, která se tak stala součástí každé další Noci s Andersenem.

Pro děti bylo připraveno několik akcí. Nakladatelství Albatros nachystalo elektronickou soutěž na svých webových stránkách. Počínaje tímto rokem se začala udělovat Cena Noci s Andersenem.

Rok 2002

Do projektu vstoupily nejen další knihovny, ale taktéž školy či domovy dětí. Akce tak proběhla na 72 místech v České republice a poprvé i v zahraničí, v Krajské knižnici v Trnavě. Rovněž tento rok byl plný zajímavých akcí pro děti, na nichž se podílel časopis Mateřídouška, v němž se soutěžilo o knihy, dále pak nakladatelství Amulet s výtvarnou soutěží a konečně pod záštitou Klubu dětských knihoven SKIP a sdružení Březen – měsíc internetu byli oceněni mladí programátoři webových stránek v soutěži Webík. Zajímavostí tohoto roku se stala Báseň oslavná o Hansi Christianu Andersenovi, která vznikla v průběhu noci, kdy si děti z Čech, Moravy a Slovenska chatovaly a sdělovaly své dojmy.

Rok 2003

I dalším rokem byl zaznamenán nárůst a tentokrát děti nocovaly nejen v knihovnách a školách, ale rovněž ústavech sociální péče i domech dětí v celkovém počtu 153 míst. Navíc akce prožila zlom, kdy se připojily knihovny nejen ze Slovenska (jejich počet vzrostl na 6), ale také knihovny v sousedním Polsku (celkem 4). Navíc díky organizaci SKIP se o úspěchu akce měli možnost dozvědět v USA, na Aljašce, ve Švédsku i Švýcarsku, zrovna tak v Maďarsku i na ostrově Trinidad. Ani v tomto ročníku nebyly děti ochuzeny o zajímavý program, který pro ně připravily časopisy Mateřídouška, Bobří stopou či Rodina a škola. Sdružení Březen – měsíc internetu bylo účastno tím, že portál Atlas zřídil chatovací prostor, kde nejen vznikla další oslavná báseň, ale kde se hlasovalo i pro nejoblíbenější knihu. Rok 2003 byl výjimečný taktéž v tom, že se akce dočkala i vlastního loga. Za přispění Ministerstva kultury ČR si pak děti mohly domů odnést i pamětní samolepky.[7]

Statistiky z dalších let

2004 – počet zapojených míst: 264; počet dětí: 7 639; počet dospělých: 1 555; zapojené státy: Česká republika, Slovensko, Polsko

2005 – počet zapojených míst: 408; počet dětí: 12 270; počet dospělých: 2 246; zapojené státy: Česká republika, Slovensko, Polsko, Rakousko

2006 – počet zapojených míst: 487; počet dětí: 14 690; počet dospělých: 2 590; zapojené státy: Česká republika, Slovensko, Polsko, Rakousko, Slovinsko, Německo

2007 – počet zapojených míst: 590; počet dětí: 19 849; počet dospělých: 3 584; zapojené státy: Česká republika, Slovensko, Polsko, Rakousko, Slovinsko, Německo

2008 – počet zapojených míst: 664; počet dětí: 22 063; počet dospělých: 5 029; zapojené státy: Česká republika, Slovensko, Polsko, Rakousko, Slovinsko, Německo

2009 – počet zapojených míst: 840; počet dětí: 28 239; počet dospělých: 6 811; zapojené státy: Česká republika, Slovensko, Polsko, Slovinsko

2010 – počet zapojených míst: 905; počet dětí: 31 256; počet dospělých: 9 984; zapojené státy: Česká republika, Slovensko, Polsko, Slovinsko[6]

Použitá literatura

[1] ČÁPOVÁ, Mirka; HANÁČKOVÁ, Hana. Noc s Andersenem. Bulletin SKIP [online]. 2010, č 1, [cit. 2010-04-05]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull10_105.htm#ti>.

[2] ČÁPOVÁ, Mirka; HANÁČKOVÁ, Hana. Noc s Andersenem. Bulletin SKIP [online]. 2009, č 1, [cit. 2010-04-05]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull09_103.htm#ti>.

[3] ČÁPOVÁ, Mirka; HANÁČKOVÁ, Hana. Noc s Andersenem 2009. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 5 [cit. 2010-04-05]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/5427>. URN-NBN:cz-ik5427. ISSN 1212-5075.

[4] ČÁPOVÁ, Mirka; HANÁČKOVÁ, Hana. Zpráva o Noci s Andersenem 2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 5 [cit. 2010-06-01]. Dostupné z WW W: <http://www.ikaros.cz/node/6148>. URN-NBN:cz-ik6148. ISSN 1212-5075.

[5] Národní pedagogická knihovna Komenského [online]. c2005-2009 [cit. 2010-04-05]. SUK - Čteme všichni. Dostupné z WWW: <http://www.npkk.cz/npkk/suk_cteme10.php>.

[6] Noc s Andersenem [online]. c2010 [cit. 2010-04-05]. Ke stažení. Dostupné z WWW: <http://www.nocsandersenem.cz/ke-stazeni.html>.

[7] Noc s Andersenem [online]. c2010 [cit. 2010-04-05]. O projektu. Dostupné z WWW: <http://www.nocsandersenem.cz/o-projektu.html>.

[8] Sdružení BMI [online]. c2005-2009 [cit. 2010-04-05]. Dostupné z WWW: <http://www.brezen.cz/>.

[9] Sdružení BMI [online]. c2005-2009 [cit. 2010-04-05]. Do knihovny na internet, po internetu do knihovny. Dostupné z WWW: <http://www.brezen.cz/cs/sekce/mesic-internetu/akce-v-knihovnach>.

[10] SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. [2003] [cit. 2010-06-09]. Klub dětských knihoven SKIP. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/KDKWebik.htm>.