Niceské třídění: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
Řádek 20: Řádek 20:
  
 
Zboží a služby jsou rozděleny do seznamu 45 tříd (ve třídách 1-34 jsou zahrnuty výrobky, ve třídách 35-45 pak služby), seznam obsahuje detailní popisy jednotlivých tříd. V&nbsp;současnosti je tato klasifikace užívána ve 148 zemích včetně České republiky. Od 1. ledna 2012 je v&nbsp;platnosti 10. verze Niceského třídění výrobků a služeb.&nbsp; Státy užívající Niceské třídění tvoří Zvláštní unii v&nbsp;rámci Pařížské Unie na ochranu průmyslového vlastnictví.&nbsp; Tyto státy jsou zavázány užívat Niceské třídění ve spojení s&nbsp;registrací známek buď jako hlavní nebo vedlejší třídění.<ref>Preface. WIPO - World Intellectual Property Organization [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/about_the_ncl/preface.html</ref>
 
Zboží a služby jsou rozděleny do seznamu 45 tříd (ve třídách 1-34 jsou zahrnuty výrobky, ve třídách 35-45 pak služby), seznam obsahuje detailní popisy jednotlivých tříd. V&nbsp;současnosti je tato klasifikace užívána ve 148 zemích včetně České republiky. Od 1. ledna 2012 je v&nbsp;platnosti 10. verze Niceského třídění výrobků a služeb.&nbsp; Státy užívající Niceské třídění tvoří Zvláštní unii v&nbsp;rámci Pařížské Unie na ochranu průmyslového vlastnictví.&nbsp; Tyto státy jsou zavázány užívat Niceské třídění ve spojení s&nbsp;registrací známek buď jako hlavní nebo vedlejší třídění.<ref>Preface. WIPO - World Intellectual Property Organization [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/about_the_ncl/preface.html</ref>
 +
 +
''„I. část obsahuje ve sloupcích řazená česká, anglická a francouzská hesla, včetně tzv. základního kódu Mezinárodního třídění výrobků a služeb a číselné označení třídy, vše v abecedním uspořádání.
 +
II. část obsahuje opět ve sloupcích řazená česká, anglická a francouzská hesla, základní kód a číselné označení třídy, vše v uspořádání podle tříd a v abecedním pořádku v každé třídě.“'' <ref>Úřad průmyslového vlastnictví | Třídníky - ochranné známky. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html</ref>
  
 
=== Příklady jednotlivých tříd<br/> ===
 
=== Příklady jednotlivých tříd<br/> ===

Verze z 14. 12. 2012, 01:22

Autor: Lenka Cvrkalová

Klíčová slova: ochranná známka, klasifikace výrobků a služeb, průmyslové vlastnictví

Synonyma: Nice Classification, NCL

Související pojmy:

nadřazené - Světová organizace duševního vlastnictví

podřazené -

Historie

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek byla uzavřena dne 15. června 1957 na diplomatickém summitu ve francouzském Nice. Tato dohoda je spravována Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).[1]  Revidováno bylo v letech 1967 ve Stockholmu a 1977 v Ženevě, v roce 1979 bylo novelizováno.  První vydání Niceského třídění bylo vydáno v roce 1963, následujících devět vydání pak v letech 1971, 1981, 1983, 1987, 1992, 1996, 2001 , 2006. Aktuální, desáté, vydání, vydáno v červnu 2011, vešlo v platnost v lednu 2012.[2]

Charakteristika

Niceské třídění je mezinárodní jednotnou klasifikaci výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek. Niceskému třídění je věnována mezinárodní vyhláška č. 118/1979 Sb.

Zboží a služby jsou rozděleny do seznamu 45 tříd (ve třídách 1-34 jsou zahrnuty výrobky, ve třídách 35-45 pak služby), seznam obsahuje detailní popisy jednotlivých tříd. V současnosti je tato klasifikace užívána ve 148 zemích včetně České republiky. Od 1. ledna 2012 je v platnosti 10. verze Niceského třídění výrobků a služeb.  Státy užívající Niceské třídění tvoří Zvláštní unii v rámci Pařížské Unie na ochranu průmyslového vlastnictví.  Tyto státy jsou zavázány užívat Niceské třídění ve spojení s registrací známek buď jako hlavní nebo vedlejší třídění.[3]

„I. část obsahuje ve sloupcích řazená česká, anglická a francouzská hesla, včetně tzv. základního kódu Mezinárodního třídění výrobků a služeb a číselné označení třídy, vše v abecedním uspořádání. II. část obsahuje opět ve sloupcích řazená česká, anglická a francouzská hesla, základní kód a číselné označení třídy, vše v uspořádání podle tříd a v abecedním pořádku v každé třídě.“ [4]

Příklady jednotlivých tříd

Poznámky

  1. The Nice Classification. WIPO - World Intellectual Property Organization [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/index.html
  2. Preface. WIPO - World Intellectual Property Organization [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/about_the_ncl/preface.html
  3. Preface. WIPO - World Intellectual Property Organization [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/about_the_ncl/preface.html
  4. Úřad průmyslového vlastnictví | Třídníky - ochranné známky. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html

Použitá literatura