Networking

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kateřina Kopecká

Klíčová slova: sociální vztahy, obchodní vztahy, kontakty, sociální kapitál

Synonyma: síťování

Související pojmy:

nadřazené – společnost, sociální síť
podřazené - social networking, business networking, fyzický networking, virtuální networking


Charakteristika

Networking je označení pro vytváření vztahů mezi lidmi, vzájemnou výměnu informací a udržování kontaktů, vedoucí k vytvoření sítě konexí. Podle Anne Boeové je networking „procesem vytváření a spřádání osobních a profesních kontaktů s lidmi s cílem získat 1) osobní doporučení, 2) rady, 3) informace, 4) podporu a 5) energii.[1] České synonymum pro tento pojem je síťování. Tato oblast souvisí s managementem a marketingem a vychází z teorie i praxe sociologie a ekonomie. Týká se také teambuildingu a managementu znalostí.

Networking bývá realizován v síťových strukturách, sociálních, obchodních a podnikatelských sítích, fyzicky i virtuálně. Jedinci patřící do sociální sítě mají určitou výhodu, tzv. sociální kapitál. Může jít o důležité informace, vzájemné kontakty a podporu. V obchodních a podnikatelských sítích existují vedle vztahů sociálních i vztahy komerční, např. mezi zaměstnanci, kupujícími a prodávajícími.[2] Ti mají ze vzájemného partnerství přínosy, ale mohou z něj plynout i rizika v případě konkurenčních vztahů.


Networking může být:

 • fyzický – face-to-face komunikace např. na konferencích nebo kurzech. Jedná se většinou o situace, kdy se osoba nachází ve společnosti lidí, které nezná a snaží se s nimi navázat kontakt. Pro tyto příležitosti je výhodné mít svoji vizitku, na které bude kontakt na vás (e-mail, vlastní webové stránky, blog, odkaz na profil na Twitter, LinkedIn či Facebook, případně i telefonní číslo, název vaší firmy a další).
 • virtuální – pomocí sociálních sítí (např. LinkedIn, Facebook, Twitter) nebo i formou osobního blogu atp.[3]

Druhy networkingu

Networking může sloužit skupinám i jednotlivcům, podle toho bývá rozdělován na:


1. Skupinový networking

Skupinový networking pomáhá integrovat:

 • Zájmy - pomáhá vytvářet formální a neformální skupiny na základě zájmů.
 • Kapacity a kompetence - podporuje teambuilding, cílený rozvoj pracovních týmů, komunikaci v týmu a rozvoj týmu.
 • Znalosti - podporuje knowledge management (management znalostí).[2]

Networking je využíván při budování firem i obchodních strategií.[4]


2. Networking pro potřeby jednotlivce

Networking může jedincům, např. obchodníkům a podnikatelům, pomáhat zlepšovat podnikání, zvyšovat osobní vliv a podporovat jejich kariérní růst. Pomocí něj lze lépe navazovat nové kontakty, vytvářet dobrý dojem na důležité lidi, získávat nové zákazníky či získat lepší zaměstnání.

Jedinec by měl:

 • umět komunikovat s ostatními,
 • sledovat své vlastní chování a vystupování a případně se poučit z vlastních chyb,
 • uvědomit si, co chce ostatním sdělovat,
 • mít do jisté míry i herecké schopnosti.[3]

Networking a sociální vztahy

Networking je schopnost utvářet vztahy k lidem a mluvit s nimi. Dobré vztahy jsou základem dobrého podnikání. Lidé rádi uzavírají smlouvy a obchody s lidmi, které znají.[1] Existují výzkumy, podle kterých je více než 60 % pracovních míst získáno na základě networkingu, tedy prostřednictvím známostí a doporučení.[3]


Co hraje roli při networkingu a poznávání nových lidí:

 • atmosféra, ve které se lidé nachází
 • neverbální komunikace – postoj a držení těla, tón hlasu[3]
 • small talk – úvodní konverzace, nevýznamný rozhovor, jehož cílem je odstranit bariéry mezi lidmi a nervozitu, většinou se jedná o témata z běžného života (co studujete/kde pracujete, aktuální společenské dění, kultura atp.)


Poznámky

 1. 1,0 1,1 BOEOVÁ, Anne. Úspěšný networking: Zábavné a prosperující obchodní vztahy. Přel. Hana Loupová. 1.vyd. Brno: Jiří Alman, 2000, 228 s. Cesta k úspěchu, 3. ISBN 80-861-3510-1.
 2. 2,0 2,1 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Networkingová studie [online]. Praha, březen 2010, 23 s. [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: http://www.eifzvip.cz/dokumenty/EIF_Networkingova%20studie_01.pdf
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 ANDERSEN, Simone L. Networking - a professional discipline [online]. Ventus Publishing Aps, 2010, 64 s. [cit. 2013-04-28]. ISBN 978-87-7681-671-1. Dostupné z: http://bookboon.com/cs/networking-english-ebook
 4. Budoucnost patří networkingu aneb Když spojíte síly. Spojme síly [online]. 2011 [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: http://www.spojmesily.cz/budoucnost-patri-networkingu-aneb-kdyz-spojite-sily

Použitá literatura

 • BOEOVÁ, Anne. Úspěšný networking: Zábavné a prosperující obchodní vztahy. Přel. Hana Loupová. 1.vyd. Brno: Jiří Alman, 2000, 228 s. Cesta k úspěchu, 3. ISBN 80-861-3510-1.