Nepřístupné služby

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Veronika Jílková

Klíčová slova: handicap, přístupnost

Synonyma: znevýhodnění, dostupnost

Související pojmy:

nadřazené - Postižení

podřazené - Tělesné postižení. Sluchové postižení. Bezbariérový přístup.


Charakteristika

Přístupnými službami se myslí především předpoklad k tomu, aby byli lidé s postižením plně a plnohodnotně zapojeni do společnosti tím, že budou mít přístupné budovy, veřejné prostory, informace, MHD i nejrůznější veřejné služby. Přístupností (angl. accessibility) se zde myslí bezproblémová dostupnost těchto lidí do knihoven, tak jako je to bezproblémové i pro návštěvníky bez handicapu. Je důležité si ale uvědomit, že odstraněním určitých bariér ještě nedělá budovu nebo službu přístupnou. Druhou náležitostí je také chování lidí k těmto handicapovaným občanům, neboť je potřeba s nimi jednat zcela přirozeně, aby se mohli jednodušeji socializovat.[1]


Cíle

Cíl odstranit nejen bariéry, ale hlavně umožnit handicapovaným lidem žít ve společnosti bez přitěžujících okolností, vede k tomu, že si tito lidí nejen rozšíří obzory, ale procvičí se v sociálních dovednostech, získají pocit naprostého soužití s ostatními lidmi, a ne jen ve své sociální skupině (tedy handicapované), a díky tomu mohou navázat i cenné kontakty a sami sebe i ostatní obohatit o získané zkušenosti.[2] Důležité je ukázat handicapovaným čtenářům, že není důvod se bát přijít na místo, jako je knihovna. Nejenže jsou v dnešní době knihovny vybaveny oddělením i pro nevidomé a slabozraké, ale mohou zde navštěvovat jak informační služby, tak internetové, což je pro ně opět dalším posunem. Také knihovny v posledních letech vytvářejí nejrůznější projekty, se kterými se snaží dostat blíže k handicapovaným čtenářům, poznat jejich potřeby, snažit se rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. Jednou z významných událostí byl v letech 2009-2010 projekt I my jsme občané!, který vytvořila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Jeho hlavním cílem bylo začlenit lidi s bariérami v komunikaci do společnosti a redukovat diskriminaci na úřadech veřejné správy tak, aby byla naplňována jejich občanská práva a došlo ke zlepšení života těchto lidí v jejich přirozeném prostředí.[3]


Přístup pro handicapované v knihovnách

Knihovna Jiřího Mahena v Brně nabízí pro osoby se zdravotním postižením několik bezbariérových provozů. V Ústřední knihovně v centru Brna je to především bezbariérový vstup, výtah, toalety a samozřejmě se zde nachází i zmíněné oddělení pro nevidomé a slabozraké s knihami v Braillově písmu, která již disponuje rozmanitými tituly, jako mají k dispozici i běžní čtenáři.[4] Handicapovaní čtenáři mají stejné právo na využívání knihovních služeb jako ostatní veřejnost. Knihovny proto musejí najít způsob, jak těmto čtenářům vyhovět a nediskriminovat je kvůli jejich zdravotním znevýhodněním.[5] Knihovny by proto měly vytvářet nejrůznější služby pro tyto lidi, jako jsou např. bibliobusy, vybavení (ať už se jedná o multimédia nebo tištěné dokumenty) pro zrakově i sluchově postižené čtenáře, online zdroje, ale i fungování dopravy knih lidem, žijící v odlehlých nebo těžko dostupných oblastech. Pokud toho knihovny nejsou z nějakých důvodů schopny, měly by zpřístupnit své služby alespoň dálkově.[6]


Internetový přístup

Pro osoby se zrakovým postižením je třeba přizpůsobit také internetové stránky. Například na webových stránkách Katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji, si mohou uživatelé nastavit jak velikost písma, tak zobrazení stránky pro slabší zrak nebo nastavení celého zobrazení na velká písmena.[7]


Použité zdroje

  1. Přijměte správný postoj vůči lidem se znevýhodněním. In: Dobromysl [online]. © 2002-2012 [cit. 2014-12-04]. Dostupné z: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1284
  2. Lidé s mentálním postižením i ve vaší knihovně. In: Inflow [online]. © 2007 – 2013 [cit. 2014-12-04]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/lide-s-mentalnim-postizenim-i-ve-vasi-knihovne
  3. I my jsme občané! In: Národní informační centrum pro mládež [online]. [cit. 2014-12-04]. Dostupné z: http://www.icm.cz/i-my-jsme-obcane
  4. Tělesné postižení. In: Knihovna Jiřího Mahena v Brně [online]. © 2009–2015 [cit. 2014-12-04]. Dostupné z: http://www.kjm.cz/bezbarierovost-kjm
  5. KOONTZ, Christie a Barbara GUBBIN. Služby veřejných knihoven. 2. Vyd. Praha: Národní knihovna české republiky, 2012, 53. s. ISBN 978-80-7050-612-7
  6. KOONTZ, Christie a Barbara GUBBIN. Služby veřejných knihoven. 2. Vyd. Praha: Národní knihovna české republiky, 2012, 65. s. ISBN 978-80-7050-612-7
  7. Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji [online]. [cit. 2014-12-04]. Dostupné z: http://www.socialnisluzbyzk.cz/