Naučmese.cz

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martin Bartoš

Klíčová slova: sdílení znalostí, nové formy vzdělávání, znalosti

Synonyma: vědomost, poznatek

Související pojmy:

nadřazené:- ---
podřazené:- sdílení znalostí, explicitní znalost, implicitní znalost, veřejná znalost

Úvod

Naučmese.cz[1] je český projekt postavený na myšlence sdílení znalostí[2], jehož cílem je vytvořit novou vzdělávací platformu pro lidi, kteří se rádi naučí něco nového jeden od druhého. Vzdělávání prostřednictvím projektu Naučmese.cz probíhá za peníze, ale i zdarma.

O projektu

Projekt Naučmese.cz stojí na myšlenkách nového způsobu vzdělávání, který stírá hranici mezi lektorem a člověkem, který se chce něčemu přiučit. Projekt tak funguje na spolupráci lidí, jimž je společné, že se chtějí neustále vzdělávat. V praxi vypadá projekt tak, že člověk, který chce předat své znalosti, vypíše kurz a v komunikaci s členy organizačního týmu projektu Naučmese.cz se dohodne na vytvoření podmínek kurzu (cena, místo konání, počet žáků, podrobnosti). Následně čeká, zda je o jeho kurz patřičný zájem.

Sdílení znalostí

"Díky internetu a rozvoji technologií vzniká řada alternativ ke školním institucím."[3], říká redaktorka Martina Pelcová z Masarykovy univerzity. Jak ve svém příspěvku “Enabling Technology For Knowledge Sharing”[4] z roku 1991 předznamenávají autoři AI Magazine, sdílení znalostí prostřednictvím nových technologií má pro koncového uživatele tyto tři zásadní změny: Vize sdílení informací poskytne uživatelům stejné zdroje informací, jaké poskytují knihy a knihovny, ale které jsou zároveň více flexibilní, jednodušeji aktualizovatelné a lze se k nim lépe dostat. Umožní vytváření balíků znalostí, který umožní uživatelům k nim přistupovat jako ke službám - kupovat/prodávat/pronajímat je. Velké systémy a znalostní báze bude možno přizpůsobovat potřebám koncových uživatelů bez toho, aniž by byla potřeba je od začátku celé programovat.

Vznik a budoucnost projektu

Projekt Adama Marčana, Pepy Nevorala, Jana Tinky a Alžběty Rektorisové začal nabývat podobu v roce 2011. Zpočátku byly týmu inspirací zahraniční projekty Gidsy.com a Skillshare, které na ideji sdílení znalostí rovněž postavily své aktivity. Dnes se projekt snaží o zachování rovnováhy mezi kurzy nabízenými amatéry a profesionály. “Rozhodně nechceme být pouhým agregátorem kurzů školících agentur.”[5], říká Tinka.

Podobné projekty

V České republice se podobnému systému sdílení znalostí věnuje portál Svět Rozvoje[6], který rovněž sdružuje komunitu lidí se zájmem o nové možnosti vzdělávání se. Oproti Naučmese.cz však portál SvětRozvoje umožňuje i “sdílení vědomostí, zážitků, recenzí a nápadů v online prostředí.”[7] Dalším rozvíjejícím se projektem u nás je rozcestník pro sebevzdělávání MimoŠkolu.cz[8]. Ve světě se novým způsobům vzdělávání věnuje mnoho projektů. Leadery ve sdílení znalostí a dovedností jsou pak zejména tyto projekty: Skillshare[9], Khan Academy[10], Coursera[11], ad.

Skillshare je projektem, který sdružuje tisíce kreativců a vzdělává v oblasti prrgramování, designu po řemesla.
Khan Academy je úspěšným vzdělávacím projektem, který staví vzdělávání lidí na výukových videích a jiných výukových materiálech. V tuto chvíli se v ČR rozvíjí překlady Khan Academy dostupné pod názvem KhanovaŠkola.cz[12].
Coursera je portál, který zdarma poskytuje kurzy nejvýznamnějších světových univerzit a univerzitních pracovišť.

Použitá literatura

 1. Naučmese.cz [online]. 2011 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.naucmese.cz
 2. FILIPOVÁ, Magdaléna. Znalost. In: WikiKnihovna [online]. 22. únor 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Znalost
 3. PELCOVÁ, Martina. Portál Mimoškolu.cz hledá dobrodruhy ve vzdělávání. In: Muni.cz.: měsíčník Masarykovy univerzity v Brně [online]. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005- [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.online.muni.cz/student/3603-portal-mimoskolu-cz-hleda-dobrodruhy-ve-vzdelavani#.UZkhs7WGFqV
 4. NECHES, Robert, Richard FIKES, Tim FININ, Thomas GRUBER, Ramesh PATIL, Ted SENATOR a SWARTOUT. Enabling Technology For Knowledge Sharing. In: AI Magazine [online]. Volume 12, No. 3. 1991 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.isi.edu/isd/KRSharing/vision/AIMag.html
 5. KOČÍ, Petr. Jan Tinka: Naučmese.cz je naše srdcovka, z prvních reakcí jsme nadšeni. In: Lupa.cz [online].
 6. Světrozvoje.cz: Rozvoj osobnosti pomocí zajímavých kurzů, školení a seminářů [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.svetrozvoje.cz/
 7. O nás. SvětRozvoje.cz [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.svetrozvoje.cz/obsah/o-nas
 8. MimoŠkolu.cz [online]. 2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.mimoskolu.cz/
 9. SkillShare.com [online]. 2011 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.skillshare.com
 10. Khan Academy [online]. 2007 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.khanacademy.org
 11. Coursera [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.coursera.org
 12. Khanova škola [online]. 2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://khanovaskola.cz/