NFC

Z WikiKnihovna
Verze z 10. 12. 2012, 12:04, kterou vytvořil Katy (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kateřina Šťastná

Klíčová slova: komunikace, spojení, technologie

Synonyma: near field communication

Sovisející pojmy:

nadřazené: technologie, aplikace, bezdrátová komunikace
podřazené: -----

Charakteristiky

Technologie NFC (Near Field Communication) je definována jako bezdrátová technologie krátkého dosahu, umožnující komunikaci mezi dvěmi elektronickými zařízeními. NFC poskytuje bezpečný a hlavně velice rychlý způsob komunikace nejen s pomocí mobilních telefonů.[1] Tato technologie je založena na standardech, které se pokoušejí sjednotit rozdílnost v dnes používaných bezkontaktních zařízeních. Zabývají se řešeními v oblastech jako kontrola přístupu, péče o zdraví, platbami, aj.[2] NFC se vyvinulo z technologie RFID, které také využívá technologii chytrých karet, jako je čárový kód nebo karta s magnetickým páskem. [3]

Princip NFC

Technologie NFC funguje na principu elektromagnetické indukce[4], tedy vytvořením magnetického pole na cívce, které posléze vytváří napětí[5]. NFC zařízení se posléze dělí na aktivní a pasivní, kdy alespoň jedno z nich by mělo být aktivní (tedy zařízení umožňující jak zápis, tak čtení). Pasivní obvod není nijak napájen a reaguje pouze na elektromagnetické vlny vysílané aktivním obvodem, tím, že miniaturní kondenzátor se touto energií nabíjí a vysílá informace zpět k NFC čipu. Touto informací je v první řadě informace o použité signalizační technologii, ve které se bude komunikovat. V dnešní době se používají 3 typy NFC-A (RFID Typ A), NFC-B (RFID Typ B) a NFC-F (typ FeliCA).[6] Příkladem pasivního obvodu jsou například NFC tagy. Příkladem komunikace mezi dvěma aktivními zařízeními je potom propojení dvou mobilních telefonů nebo při přiložení inteligentního telefonu k platebnímu terminálu. V tomto způsobu reakce figurují dvě zcela samostatná zařízení s vlastním napájením.

Výhody NFC aplikací

Používání bezdotykových aplikací v mobilním telefony přináší mnoho výhod. Zde jsou některé z nich:

 • V módu reader/writer, data uložená v NFC tagu mohou být mobilním telefonem využita k mnoha dalším operacím. Těmito daty může být jakýkoli text: telefonní čísla, webové adresy, události.
 • Design aplikací zvyšuje mobilitu a snižuje fyzickou námahu. V propojení s bezdrátovým internetovým připojením mohou například pacienti nahrávat informace o svém zdravotním stavu nebo starší lidé si mohou objednat jídlo až do domu. Propojením NFC tagů s katalogem si mohou klienti objednávat zboží pouze přiložením mobilního telefonu ke stránce.
 • Mnoho aplikací využívajících reader/writer mód jsou rozvinutější než při použití jiných modů, čímž jej lze implementovat na mnoho zajímavých use-casů. Navíc je snadnější implementovat tento mód než jiné.
 • Peer-to-peer umožňuje párování zařízení, čímž rozvíjí možnosti social networkingu nebo sdílení malých souborů, výměnu vizitek, atd.
 • Umožňuje emulaci kreditních karet, tudíž eliminuje potřebu nosit kreditní a debetní kartu nebo částku peněz stále s sebou. Tato funkce navíc může být využita k přístupu do místností či budov jako klíč, nebo jako mobilní kupon, slevové kupony, aj. Z toho vyplývá, že NFC obecně snižuje množství použitých fyzických objektů (papírové vstupenky nebo karty).[7]

Odkazy

 1. NFC technologie. Www.nfc-hub.cz [online]. 2011 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://www.nfc-hub.cz/nfc-technologie/
 2. What is NFC?. NFC FORUM. NFC Forum [online]. 2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://www.nfc-forum.org/aboutnfc/
 3. COSKUN, Vedat, Kerem OK a Busra OZDENIZCI. Near field communication: from theory to practice. Hoboken, NJ: Wiley, 2012. ISBN 978-1-119-97109-2.
 4. NÁPRSTEK, Miloslav. Co je technologie NFC (Near Field Communication)?. NÁPRSTEK, Miloslav a Eliška FINGERHUTOVÁ. Nfctech.cz [online]. 2011 [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://www.nfctech.cz/co-je-near-field-communication-nfc/
 5. JANDORA, Radek. Elektromagnetická indukce [online]. 2000 [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://radek.jandora.sweb.cz/f16.htm
 6. NÁPRSTEK, Miloslav. Co je technologie NFC (Near Field Communication)?. NÁPRSTEK, Miloslav a Eliška FINGERHUTOVÁ. Nfctech.cz [online]. 2011 [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://www.nfctech.cz/co-je-near-field-communication-nfc/
 7. COSKUN, Vedat, Kerem OK a Busra OZDENIZCI. Near field communication: from theory to practice. Hoboken, NJ: Wiley, 2012. ISBN 978-1-119-97109-2.

Použitá literatura

COSKUN, Vedat, Kerem OK a Busra OZDENIZCI. Near field communication: from theory to practice. Hoboken, NJ: Wiley, 2012. ISBN 978-1-119-97109-2.

JANDORA, Radek. Elektromagnetická indukce [online]. 2000 [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://radek.jandora.sweb.cz/f16.htm

NÁPRSTEK, Miloslav a Eliška FINGERHUTOVÁ. Nfctech.cz [online]. 2011 [cit. 2012-12-05]. Dostupné z: http://www.nfctech.cz/co-je-near-field-communication-nfc/

NFC technologie. Www.nfc-hub.cz [online]. 2011 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://www.nfc-hub.cz/nfc-technologie/

What is NFC?. NFC FORUM. NFC Forum [online]. 2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://www.nfc-forum.org/aboutnfc/