Náboženství ve virtuálních světech

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lenka Veselá

Klíčová slova: virtuální svět, second life, online religion

Synonyma: náboženství v kyberprostoru, virtuální náboženství

Související pojmy:

nadřazené - náboženství a internet, náboženský rituál
podřazené - online-rituál, virtuální modlitba, kyberčarodějka, virtuální kostel


Charakteristiky

Pro náboženské skupiny existují dvě základní možnosti jak využit virtuálních světů. Prvně se jedná o již v reálném světě zavedené náboženské skupiny, které vstupují do virtuálního prostředí pro zbudování informačních zázemí, která slouží jejich příznivcům (tzv. religion online) . Následnou možností je ale také aktivní účast na virtuálních bohoslužbách, rituálech, meditacích, vzniku socializace členů komunity. Z toho plyne, že ve virtuálním prostředí probíhá vlastní náboženský život (v tomto případě se již jedná o tzv. online religion).[5]

Nelze vymezit pro jaké náboženské skupiny je virtuální prostředí určeno. Ve virtuálních světech nalezneme kostely křesťanů, rituální místa čarodějek, mešity, ale také i buddhistické chrámy. [2]

Ve velké míře se jedná o náboženské rituály, obřady či jiné akce, které mají svůj podklad v reálném světě. Zmanená to tedy, že v reálném kostele je pořádána mše, která je pomocí techniky přenášena do virtuálního prostředí a zde je také navštěvována, stejně jako v reálném světě. Existuje ovšem i druhá možnost využití virtuálního prostředí a tou jsou obřady, či rituály, které nemají v reálném světě svůj podklad a existují tedy pouze čistě ve virtuálním prostředí.[5] Jedná se například o tzv. kyberčarodějky, kyberšamany či novodruidy, kteří provádějí rituální praxi právě pouze prostřednictvím virtuálních prostředí.[2]Jedná se tedy především o novopohanskou spiritualitu do které můžeme zahrnout i myšlenkový proud New Age.

Náhled na klady a zápory

Některé klady a zápory se navzájem prolínají a záleží i na výkladu jedince, jestli je určitá otázka brána z jeho subjektivního pohledu jako klad či zápor.


Klady

 • prostorová či časová neomezenost
 • možnost navštěvovat obřady i v případě, kdy by to v reálném světě nebylo možné (například ze zdravotních důvodů)
 • multikulturnost
 • navazování nových známostí, které by v reálném světě nebyly z hlediska času a prostoru možné
 • anonymita


Zápory

 • neosobnost místa a nepůsobivost rituálů jako v reálném světě
 • chybějící kontakt „face to face“
 • povrchnost vztahů mezi členy
 • možnost rizika odtržení od skutečné reality
 • nemožná nebo pouze základní nonverbální komunikace
 • převládající písemná komunikace

Second life

Second life, tedy trojrozměrný virtuální svět, který je dnes je obydlen a využíván více než 17 miliony obyvateli se stal novou příležitostí pro náboženství. Jedná se o typický virtuální svět, který je využíván mimojiné i k náboženským účelům. Poskytuje možnost přenášet reálná setkání náboženských skupin do virtuálního světa, kde je můžeme sledovat online. Příkladem využití této možnosti může být například křesťanská církev jejíž členové se tímto způsobem snaží zesoučasnit křesťanské zvěsti a usilují o církev, která bude blíže lidem. V kampusu této církve můžeme nalézt velké přednáškové sály, které jsou vybaveny pódiem určeným pro vystoupení kapel, která se konají i během bohoslužeb. Jsou zde video panely, které během mše slouží jako promítací plocha, kde je promítáno kázání z reálné mše. Věřící navštěvují virtuální kostel, kde sledují kázání jako v kostele reálném a jsou v interakci s ostatními věřícími. [1] Jedním z příkladů virtuálních kázání je LifeChurch.tv, které vysílá svá týdenní kázání na jedenáct míst přes satelit po celé zemi a jedno na svůj virtuální kostel v Second Life.[4]

Náboženství v Second life prezentují následující ukázky:

Použitá literatura

 1. KRÁTKÝ, Jan. Typologie virtuálního náboženského prostředí : analýza systému Second Life. Brno, 2006/2007. 24 s. Ústav religionistiky FF MU Brno. Dostupné z WWW: <http://www.phil.muni.cz/relig/nabanet/uploads/36_second_life.pdf>.
 2. MARTÍNKOVÁ, Libuše. Římskokatolická farnost Most [online]. 2009 [cit. 2010-06-03]. Křesťané v sociálních sítích na internetu. Dostupné z WWW: <http://www.farnost-most.cz/krestane-v-socialnich-sitich-na-internetu>.
 3. Second Life v ČR : Tvůj svět. Tvoje představa. První v ČR. [online]. c 2007-2008 [cit. 2010-06-03]. Dostupné z WWW: <http://www.secondlife.cz/>.
 4. CRABTREE, Shona. The Washington Post Company [online]. 2007 [cit. 2010-06-03]. Finding Religion in Second Life's Virtual Universe. Dostupné z WWW: <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/15/AR2007061501902.html>.
 5. ŠINDELÁŘ, Pavel - POLIFKOVÁ, Barbora. Náboženství v síti [online]. 2007 [cit. 2010-06-03]. Náboženství v síti. Dostupné z WWW: <http://www.phil.muni.cz/relig/nabanet/index.php?doc=uvod>.