Náboženští radikálové a internet

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Magda Fialová

Klíčová slova: radikálové, náboženství

Synonyma: fanatismus, fundamentalismus

Související pojmy:

nadřazené – náboženství, víra, organizované skupiny
podřazené – terorismus


Charakteristika

Náboženští radikálové na internetu jsou lidé, kteří své nekompromisní náboženské postoje a myšlenky zveřejňují a obhajují prostřednictvím mezinárodní datové sítě Internet. Nejznámější a v dnešní době nejvíce medializovaní jsou islámští radikálové a dále pak příslušníci různých sekt, například Aum-Shinrikyo či tzv. Moonisté. Jsou samozřejmě známy i případy radikálů křesťanských či ateistických.


Historie

V dobách, kdy internet teprve vznikal, byl přístup na něj omezený většinou na vědecké a akademické instituce. Výskyt náboženských radikálů byl v té době na internetu spíše výjimkou. Jak se však postupně zvyšuje penetrace internetu mezi celosvětovou populací, začíná být dostupným všem společenským vrstvám. Internet je dnes často používán jako komunikační médium, které náboženští radikálové používají nejen ke sdělování svých názorů, ale také k organizaci fyzického i virtuálního setkávání. V budoucnu, společně s rozšiřováním sociálních sítí (Facebook, Twitter), lze očekávat další výrazné rozšiřování využívání internetu ze strany náboženských radikálů.


Rozdělení

Radikály můžeme rozdělit podle míry radikalismu a zejména způsobu, který pro obhajobu a prosazování svých názorů zvolí. Ti, kteří své názory jen obhajují slovem a písmem, jsou většinou považováni za relativně neškodné fanatiky. Bohužel, mnozí radikálové jsou ochotní zajít až ke konkrétním činům, v nejhorším případě k činům násilným, s vysokou společenskou nebezpečností. V takových případech se často hovoří o terorismu a teroristech. Rozdíly mezi těmito skupinami se občas stírají, některé sekty či skupiny radikálů se v průběhu času mohou dále radikalizovat a přistoupit k násilnému prosazování svých myšlenek.

Příkladem mírnějších a relativně neškodných skupin náboženských radikálů je například Společenství Ducha Svatého pro sjednocení světového křesťanství, zkráceně Církev sjednocení. Tito lidé jsou příznivci korejského reverenda Sun Myung Moona, který uvedenou církev v roce 1954 založil.[6] Dalšími takovými sdruženími radikálů jsou například Svědci Jehovovi [8] či Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která je více známá jako Mormoni.[4]

K násilným náboženským radikálům aktivním na internetu se řadí například sekta Aum-Shinrikyo [5], odpovědná za teroristický útok sarinem v tokijském metru v roce 1995, dále pak nejznámější teroristická organizace současnosti Al-Qaida [2], která je známá především útokem na Světové obchodní centrum v New Yorku dne 11.09.2001.


Svoboda internetu vs. náboženští radikálové

V současné době se velmi diskutuje o svobodě na internetu v souvislosti s jeho využíváním některými skupinami náboženských radikálů k organizaci různých akcí, zejména pak akcí násilných. Jsou známy případy, kdy některé buňky teroristických sítí používají internet k plánování teroristických činů či ke komunikaci s médii. Nejznámějším případem je zřejmě Al-Qaida. Diskutuje se, zda svoboda a také značná anonymita internetu není překážkou, zda by zavedení identifikace uživatelů internetu nebylo přínosem pro boj proti terorismu. Zde však protestují zastánci lidských práv, jenž zastávají názor, že svoboda internetu musí být zachována. Zejména v době po 11. září 2001 dochází k výraznému zesilování tlaků na omezení svobody internetu, příkladem budiž Americký Patriot Act [7], který částečně omezuje základní lidská práva právě za účelem usnadnění boje státních orgánů proti terorismu.


Využívání internetu náboženskými radikály

Jak již bylo výše zmíněno, radikálové využívají internet nejen k šíření svých názorů, ale v extrémním případě také k organizaci různých akcí, včetně teroristických činů. Jednotlivé teroristické buňky si mezi sebou mohou vyměňovat šifrované emaily nebo komunikovat prostřednictvím různých WWW stránek a blogů. Takovéto stránky mohou vypadat naprosto nevinně, může se jednat například o blog o cestování, vaření nebo prodeji nemovitostí.[1] Pomocí předem smluvených klíčových slov se pak teroristé mohou domlouvat na konkrétních událostech a činech. Odhalit takovouto stránku je velmi problematické, protože nic nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o nějaké radikální téma.


Použité zdroje

  1. American Against Hate [online]. c2006 [cit. 2010-06-13]. Images 1-12. Dostupné z WWW: <http://americansagainsthate.org/FSBOA.htm>.
  2. guardian.co.uk [online]. c2010 [cit. 2010-06-13]. Al-Qaida. Dostupné z WWW: <http://www.guardian.co.uk/world/al-qaida>.
  3. Ikhwanweb : The Muslim Brotherhood's Official English Website [online]. c2010 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: <http://www.ikhwanweb.com/>.
  4. Mormon.org : Official Web site of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [online]. c2009 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: <http://www.mormon.org/mormonorg/eng/>.
  5. Religion News Blog [online]. c1996-2010 [cit. 2010-06-13]. Aum Shinrikyo . Dostupné z WWW: <http://www.religionnewsblog.com/category/aum-shinrikyo>.
  6. Rev. Sun Myung Moon [online]. c2007 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: <http://www.reverendsunmyungmoon.org/>.
  7. U. S. Government Printing Office [online]. OCT. 26, 2001 [cit. 2010-06-13]. PUBLIC LAW 107–56—OCT. 26, 2001. Dostupné z WWW: <http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_laws&docid=f:publ056.107.pdf>.
  8. Watchtower : Official Web Site of Jehovah’s Witnesses [online]. c2010 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: <http://www.watchtower.org/>.