Myšlenková mapa

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Hana Dvořáková

Klíčová slova: pomůcky pro vzdělávání, pomůcky pro plánování a organizování, nástroj pro time-management, nástroj pro brainstorming

Synonyma: mentální mapa, mentální mapování, myšlenkové mapování

Související pojmy:

nadřazené time management, výuka, organizování, plánování, brainstorming

podřazené--

Charakteristika

Myšlenková mapa je nástroj, který umožňuje mozku při zpracování informací využít obě hemisféry zaráz. Myšlenková mapa je přehledným grafickým znázorněním myšlenek, nápadů, plánů, problémů, cílů. Autorem pojmu je Tony Buzan. Myšlenkové mapy napomáhají kreativnímu myšlení, díky nim lze efektivněji využít možnosti a schopnosti našeho mozku a dostat tak ucelený pohled na určitý problém či oblast. Vyjadřují vztahy mezi jednotlivými částmi tématu a umožňuje tak zkoumat řešený problém z různých úhlů pohledu. Mezi další výhody jejich využívání patří úspora času, větší tvořivost, lepší schopnost soustředění, možnost lepšího plánování a zlepšení organizace, snadnější zapamatování.


Proč je dobré myšlenkovou mapu využívat?

Podle Michaela Michálka, mentální mapa:[6, s. 15]

 • aktivuje celý mozek
 • zbavuje naši mysl mentálního nepořádku
 • umožňuje nám plně se soustředit na určitý předmět
 • názorně předvádí spojení mezi izolovanými informacemi
 • jasně zachycuje podrobnosti jako celek
 • umožňuj nám sdružovat, nebo naopak od sebe oddělovat jednotlivé představy a vzájemně je porovnávat
 • vyžaduje plné soustředění na předmět našeho zájmu – díky tomu se daná informace převádí z naší krátkodobé paměti do paměti dlouhodobé


Jak se tvoří myšlenková mapa

Začíná ústřední myšlenkou, která se větví na další úrovně a podúrovně. Při vytváření myšlenkové mapy se nepoužívají dlouhá slovní spojení, ale symboly, stručná slovní vyjádření, klíčová slova. Pro snadnější zapamatování a zapojení obou mozkových hemisfér můžeme využívat různé obrázky a barevné značení. Myšlenkové mapy můžeme kreslit ručně na papír nebo lze využít ze široké nabídky softwaru pro jejich tvorbu. Tipy pro tvorbu myšlenkové mapy:

 • Začíná se uprostřed stránky.
 • K centrálnímu obrázku připojujeme větve druhé a třetí úrovně. Větvíme je dle potřeby.
 • Větve je doporučováno kreslit jako křivy, ne jako přímky.
 • Pro každou větev je vhodně použít jednoduché klíčové slovo nebo slovní spojení.
 • Mentální mapu je doporučeno doplnit obrázky a barvami pro větší využití naší představivosti.
 • Při tvorbě mapy se ničím neomezujte – důležité je omezit faktory, které brání soustředění a kreativitě.


Využití

 • pro plánování a řízení, jak v práci, tak v soukromém životě (např. řízení porad, plánování dovolené, příprava na pracovní pohovor)
 • analýza a řešení problémů
 • pro výuku – využití při přípravě vyučovacích hodin, záznam učiva do velkých plakátů, plánování školních projektů, příprava vyučovací osnovy
 • pro brainstorming
 • při psaní poznámek


Software pro tvorbu myšlenkových map


Použitá literatura

 1. WORKaholic BLOGuje [online]. [2007-2010] [cit. 2011-01-03]. Dostupné na WWW:<http://www.mindmaps.cz>
 2. TONCAR, V. O myšlenkových mapách. Toncar.cz [online]. [2009] [cit. 2011-01-03]. Dostupné na WWW:<http://toncar.cz/Clanky/myslenkove_mapy1.html>
 3. Myšlenkové mapy [online]. [c2008] [cit. 2011-01-03]. Dostupné na WWW:<http://www.mindmaps.cz/>.
 4. The mindmapping toolbox : 100+ tools, resources and toolbars. Bootstrapper [online].[2007] [cit. 2011-01-03]. Dostupný na WWW:<http://www.businesscreditcards.com/bootstrapper/the-mindmapping-toolbox-100-tools-resources-and-tutorials/>
 5. Příspěvky označené myšlenkové mapy. Mít vše hotovo.cz [online]. [c2010] [cit. 2011-01-03]. Dostupné na WWW:<http://www.mitvsehotovo.cz/tag/myslenkovemapy/>
 6. BUZAN, T. Mentální mapování. Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. 167 s. ISBN 978-80-7367-200-3.