Mosaic

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Emil Budín

Klíčová slova: webový prohlížeč, WWW

Synonyma: ---

Související pojmy: WWW, HTML, SGML, GIF, open-source, Netscape Navigator, Internet Explorer, Firefox, Chrome, mMosaic, Mosaic-CK, VMS Mosaic

nadřazené - internet, software, webový prohlížeč
podřazené - toolbar, stavový řádek

Základní charakteristika

Mosaic je zástupcem aplikačního software, který patří do rodiny webových či internetových prohlížečů. Takový software slouží pro přístup k obsahu distribuovaném v prostředí WWW. Prohlížeč Mosaic je předchůdcem v současnosti masivně rozšířených webových prohlížečů Microsoft Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome a dalších.

Historie

Webový prohlížeč Mosaic byl vydán organizací NCSA (National Center for Supercomputing Applications) působící při University of Illinois, USA. Vývoj prohlížeče začal v roce 1992 a první verze byla uvolněna v roce 1993. Tato verze však ještě nepracovala v operačním systému Microsoft Windows, ale byla vyvinuta pro prostředí X Window pro platformu Unix. Brzy, koncem téhož roku, se však uživatelé Microsoft Windows a také Apple Macintosh dočkali verze 1.0 uvolněné pro jejich operační systémy. Autory jednoho z prvních grafických webových prohlížečů jsou Marc Andreessen a Eric Bina. Od roku 1997 se Mosaic nevyvíjí a v současnosti se nepoužívá.[1]

Poté, co byl Mosaic z trhu vytlačen konkurečními internetovými prohlížeči (především webovým prohlížečem Netscape Navigator) a NCSA jeho vývoj zastavila, byl jeho zdrojový kód převzat několika nezávislými skupinami programátorů. Výsledkem jejich úsilí byl produkt mMosaic (multicast Mosaic), který umožňoval přenos webových stránek za použití protokolu Internet Multicast. Prohlížeč mMosaic byl vyvíjen až do roku 2004.[2] Mezi další dva přímé následovníky Mosaicu patří webové prohlížeče Mosaic-CK[3] a VMS Mosaic[4], které jsou podporovány dodnes (2011). Žádný z uvedených prohlížečů však už nebyl určen pro platformu MS Windows jako původní Mosaic.

Význam

Přestože Mosaic nebyl prvním prohlížečem prostředí WWW, jedno prvenství mu nelze upřít - rozšířil internet mezi běžné uživatele, především operačního systému Microsoft Windows (80% všech osobních počítačů fungovalo na této platformě). Prohlížeč se navíc neomezil jen na USA, ale dočkal se celosvětového rozšíření.[5]

Webový prohlížeč Mosaic lze také označit jako tzv. killer application devadesátých let. Tímto termínem bývají označovány produkty zásadního obchodního významu pro dané odvětví, v tomto případě pro segment prodeje počítačů a operačních systémů.[1]

Zdrojový kód Mosaicu byl použit pro vytvoření dvou jeho následovníků, kteří pak spolu dlouhá léta bojovali o výsluní na poli internetových prohlížečů. První z nich dostal název Netscape Navigator[5], druhý vydaný firmou Microsoft pak Internet Explorer.[6]

Funkce

Mosaic byl s ohledem na dobu svého vzniku výborně vybaveným webovým prohlížečem. Samozřejmostí byla plná podpora jazyků SGML, HTML a obrazových dokumentů uložených ve formátu GIF. Mosaic byl schopen komunikovat se servery WWW, FTP, Telnet, WAIS (Wide Area Information Servers), Gopher, Archie a několika dalšími.[7] Prostřednictvím externích aplikací byla zajištěna podpora formátů JPEG, MPEG, QuickTime, PostScript a dalších.[1]

Uživatelské rozhraní

Uživatelské prostředí rozhraní webového prolížeče Mosaic obsahovalo mnoho prvků, na které jsme zvyklí u současných moderních internetových prohlížečů. V horní části okna se nachází tzv. toolbar s nástroji pro snadnou navigaci, vyhledávání, práci se zobrazenou webovou stránkou atd. Spodní část okna obsahovala tzv. stavový řádek sloužící pro zobrazení adres hypertextových odkazů a stavu nahrávání stránky.[8]

Licence

Použití prohlížeče Mosaic bylo pro akademické, výzkumné a nekomerční účely bez jakéhokoliv poplatku. Nejednalo se však o open-source software.[9]

Použitá literatura

  1. 1,0 1,1 1,2 ŠINDELÁŘ, Jan. Živě.cz [online]. 24. 10. 2005 [cit. 2011-04-03]. Historie webových prohlížečů, část 2. - WorldWideWeb a Mosaic. Dostupné z WWW: <http://www.zive.cz/clanky/historie-webovych-prohlizecu-cast-2---worldwideweb-a-mosaic/sc-3-a-127213/default.aspx>.
  2. DAUPHIN, Gilles. World Wide Web Consortium (W3C) [online]. 6 Sep 1996 [cit. 2011-04-16]. W3C - mMosaic. Dostupné z WWW: <http://www.w3.org/AudioVideo/9610_Workshop/paper05/paper05.html>.
  3. Floodgap [online]. c2011 [cit. 2011-04-16]. Mosaic-CK: An Updated, Unsupported Port of NCSA Mosaic. Dostupné z WWW: <http://www.floodgap.com/retrotech/machten/mosaic/>.
  4. HP [online]. 2011 [cit. 2011-04-16]. Mosaic browser for OpenVMS. Dostupné z WWW: <http://h21007.www2.hp.com/portal/site/dspp/menuitem.863c3e4cbcdc3f3515b49c108973a801/?ciid=0a08efed55f02110efed55f02110275d6e10RCRD>.
  5. 5,0 5,1 CRÉMEL, Nicole. CERN [online]. 2001/02/16 [cit. 2011-04-03]. A Little History of the World Wide Web From 1960s to 1995 . Dostupné z WWW: <http://ref.web.cern.ch/ref/CERN/CNL/2001/001/www-history/>.
  6. PROCHÁZKA, David. DSL.CZ [online]. 12.07.2007 [cit. 2011-04-03]. Historie internetových prohlížečů I. : Internet Explorer. Dostupné z WWW: <http://www.dsl.cz/clanek/782-historie-internetovych-prohlizecu-i-internet-explorer>.
  7. VETTER, Ronald J.; SPELL, Chris; WARD, Charles. Mosaic and the World-Wide Web. COMPUTER [online]. October 1994, October 1994, [cit. 2011-04-03]. Dostupný z WWW: <http://vision.unipv.it/wdt-cim/articoli/00318591.pdf>.
  8. NCSA [online]. 2011 [cit. 2011-04-03]. NCSA Image Archive. Dostupné z WWW: <http://www.ncsa.illinois.edu/News/Images/>.
  9. Département Informatique et Réseaux [online]. 1993 [cit. 2011-04-03]. NCSA Mosaic for the X Window System. Dostupné z WWW: <http://www.infres.enst.fr/~dauphin/mMosaic/copyrights/ncsa.txt>.