Monitoring

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Iveta Jansová

Klíčová slova: monitoring,

Synonyma: systematický sběr informací

Související pojmy: kontrola, sledování, pořizování záznamu, měření, sběr informací

nadřazené - -
podřazené - monitoring zaměstnanců, monitoring osob

Základní informace

Termín monitoring pochází z latinského slova „monitor“, jenž má primární význam jako zobrazovací jednotka, dále pak především ve výpočetní technice „sleduje, reguluje, řídí nebo ověřuje operace výpočetního systému“.[1] Monitoring samotný tedy představuje sběr informací probíhající systematicky v určitém časovém úseku.[2] Lze jej provádět různými způsoby s pomocí odlišných zařízení a měřit můžeme prakticky cokoli.

Monitoring osob

Zařízení sloužící k monitoringu mohou zjišťovat informace o pohybu a aktivitě, váze, tepu, tlaku, teplotě, kvalitě a délce spánku, pádech a dalších činnostech. Kromě sledování člověka lze vést záznamy o předmětech lidmi používaných (např. otevírání dveří od pokoje či ledničky, příprava kávy). Monitoring osob lze provádět pomocí zařízení, která přenášejí data přes síť mobilního operátora do kontrolního centra, které informace vyhodnotí. Existuje zde komunikační server (spravuje mobilní zařízení) a databázový server (ukládá nasbírané inf.). Díky nim lze zobrazit jednotlivá data – často se jedná o velké množství jednotek informace. Uživatel se k informacím dostane většinou přes internetové připojení a webovou aplikaci, případně aplikací nainstalovanou v počítači nebo mobilním telefonu. Stačí pouze zadat přihlašovací jméno a bezpečností heslo, které chrání před zneužitím dat.[3] Celý tento systém funguje na posílání dat přes síť GRPS a vyhledává signál přes GPS (geolokační) navigaci. Lze jej provádět pomocí speciálního mobilního telefonu, chytrého telefonu s konkrétní monitorovací aplikací, či se zařízením na to určeným. Jedná se však o celkem drahá zařízení, jejichž pořizovací cena se pohybuje v rozmezí 6 - 10 tisíc korun. Výjimkou nejsou ani dražší přístroje. Toto monitorování lze provádět např. u seniorů, malých dětí nebo psů. Provádí se, aby blízcí rodinní příslušníci měli svého drahého pod kontrolou a věděli o jeho pohybu, kdyby se např. ztratil, nebo byl unesen atd. Je však třeba brát v úvahu psychický stav osoby, kterou zamýšlíme monitorovat. Především u seniorů je třeba mít jejich souhlas, vysvětlit jim, jak zařízení funguje. Téma monitoringu osob (především dětí a seniorů) je momentálně velmi diskutovaným tématem.

Zařízení určená k monitoringu osob

Telekomunikační přístroje
Do této kategorie patří pevná telefonní linka, mobilní telefon, komunikace přes Skype, emailová korespondence a další. Skrz tyto možnosti mohou monitorovat své blízké rodinní příslušníci. Ověří, kde se daná osoba vyskytuje, jestli je v pořádku.

Technické vybavení domácnosti
Monitorovat osobu v domácnosti lze díky detektorům pohybu umístěným po bytě. Dále pak pomocí dektetorů pádů (vhodné především u starých, postižených nebo jinak fyzicky znevýhodněných osob). Existují i speciální monitorovací podložky, které měří váhu, tlak, teplotu a další parametry. Více se monitoringem běžných denních činností zabývá M. Phillipose ve svém výzkumu z roku 2004.[4]

Monitoring zaměstnanců

Ve firmách se můžeme setkat s monitoringem zaměstnanců. Jde o proces, který může kontrolovat jak příchody a odchody zaměstnanců (pomocí různých skenovacích zařízení, kartiček či čipů, kamery nebo vrátného), tak jejich pohyb po budově. Chceme-li zajít ještě dál, lze odesílat kopii z obrazovky přímo na obrazovku „kontrolora“, který vidí každý krok zaměstnance s počítačem. A společnosti jdou často ještě dál - čtou emaily svých zaměstnanců. Dle našich zákonů jde v tomto případě o věc legální.[5] Snahou těchto a mnoha dalších zařízení je donutit zaměstnance pracovat efektivně a věnovat svůj čas pouze práci pro společnost, nikoli vyřizování soukromé pošty atd. Hranice mezi ochranou osobních údajů, ochranou soukromí a kontrolou práce zaměstnance je tenká. A o efektivnosti těchto metod lze polemizovat.

Další možnosti monitoringu

Monitorovat lze prakticky cokoli. Pohyb zvířat v lese, zdravotní stav pacientů, výkonnost technických zařízení a téměř každou činnost a zařízení, které vás napadne.

Poznámky

  1. LINHART, Jiří. Slovník cizích slov pro nové století: Základní měnové jednotky, abecední seznam chemických prvků, jazykovědné pojmy, 30 000 hesel. Litvínov: Dialog, c2007, s. 251. ISBN 8073820064.
  2. HORÁKOVÁ, Iveta, Dita STEJSKALOVÁ a Hana ŠKAPOVÁ. Strategie firemní komunikace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 233 s. ISBN 8085943999.
  3. KOČNAR, Tomáš. Jak fungují služby pro monitoring objektů, osob či zvířat? Computerworld.cz [online]. 22. 11. 2010 [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://computerworld.cz/technologie/jak-funguji-sluzby-pro-monitoring-objektu-osob-ci-zvirat-8099
  4. PHILLIPOSE, M., et. al. Inferring Activities from Interactions with Objects. In: IEEE Pervasive Computing [online]. 2004 [cit. 2013-03-25]. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1369161
  5. MIKULECKÝ, Jan. Monitorování zaměstnanců je legální!. RAC - Infocentrum: Risk Analysis Consultants [online]. 2010 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.rac.cz/RAC/homepage.nsf/CZ/Clanky/$FILE/DSM-03-2010_Monitorovani%20zamestnancu%20je%20legalni_Mikulecky.pdf