Mobilní marketing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Romana Králová

Klíčová slova: mobilní marketing, mobilní zařízení, marketing

Synonyma: mobile marketing, bezdrátový marketing (wireless marketing)

Související pojmy:

nadřazené - marketing, mobilní zařízení, mobilní komunikace
podřazené - location based marketing


Mobilní marketing je široký termín. Existuje několik různých definic tohoto pojmu. Obecně lze říci, že je to „komunikace zaměřená na uživatele mobilních telefonů“[1], která zahrnuje tři hlavní propagační nástroje: reklamu, podporu prodeje a přímý marketing.


Důvodů, proč je mobilní marketing zaměřený právě na uživatele mobilních telefonů, je několik. Mobilní telefon se stal masovým médiem, které v dnešní době vlastní téměř každý člověk a díky kterému je snazší obousměrná komunikace. Zapnutý mobil má většina lidí stále u sebe. [3]


Definice

Pod pojmem mobilní marketing si lze obecně představit jakoukoliv formu marketingu nebo reklamní aktivity zahrnující komunikaci s koncovým uživatelem (spotřebitelem) prostřednictvím jeho mobilního telefonu zábavní a interaktivní formou. [7]

Mobilní marketing lze široce definovat jako marketingovou komunikaci, při níž se jako prostředky používají mobilní média (zařízení), nebo jako posílání různých druhů propagačních a reklamních materiálů spotřebiteli prostřednictvím mobilních zařízení a bezdrátových sítí. Konkrétnější definice pak hovoří o tom, že mobilní marketing poskytuje zákazníkům rychlé a lokální osobní informace, které propagují zboží, služby a myšlenky prostřednictvím interaktivních bezdrátových médií.

The Mobile Marketing Association definuje mobilní marketing jako „soubor postupů, které umožňují organizacím komunikovat a jednat s jejich publikem interaktivním a relevantním způsobem prostřednictvím libovolného mobilního zařízení nebo sítě“. [8]

Z marketingového hlediska je mobilní marketing definován jako „systematické plánování, zavádění a kontrola mixu obchodních aktivit určených ke spojení kupujících a prodávajících vzájemně výhodnými výměnami nebo předáváním výrobků, kde se komunikace se zákazníkem odehrává prostřednictvím mobilního přístroje“ (Troy Norcross)[4], nebo jako „návrh, realizace a kontrola marketingových aktivit pomocí bezdrátového přenosu dat technologií pro mobilní koncová zařízení v souladu s tržně orientovanou obchodní administrativou“ (Möhlenbruch and Schmieder).[4]


Formy mobilního marketingu

Mobilní marketing má nepřeberné množství různých forem. Čím více se vyvíjejí technologie, tím více podob a forem mobilní marketing má.

V současnosti se nejvíce používají následující formy mobilního marketingu:

 • SMS hlasování ve spotřebitelských anketách
 • Obousměrná SMS komunikace
 • SMS (MMS) reklama
 • Sponzorovaný SMS obsah
 • Marketing v cell broadcastingu – určitý vysílač mobilního operátora šíří v rámci svého dosahu marketingovou zprávu, např. o slevě v obchodě, u něhož se vysílač nachází. Zpráva se pouze zobrazí na displeji a mimo dosah vysílače zase zmizí.
 • Location-based marketing
 • Firemní loga, melodie, MMS, EMS a jiné
 • Sponzorovaná tlačítka, reklamní videoklipy
 • Brandované J2ME hry - hry s firemní tématikou (grafikou), určené pro koncové spotřebitele [9]
 • Mobilní marketing prostřednictvím Bluetooth a Infraportu
 • Mobilní marketing prostřednictvím proximitních systémů
 • SMS, MMS zpravodajství


Výhody a nevýhody

 • Výhody

Velkým pozitivem mobilního marketingu je fakt, že se jedná o „spontánní, osobní, přímou, interaktivní, cílenou komunikaci, která má velmi osobní a bezprostřední dopad“. [5;s.25]

Z těchto vlastností plynou výhody, jako je bezprostřední kontakt se spotřebitelem, vysoká možnost cílení na spotřebitele, rychlá a snadná aktualizace a změny nabídek, komfortní předávání informací výhodné především pro klienty, široká nabídka dílčích služeb, vysoká operativnost v reálném čase a nízké náklady na marketingové kampaně v porovnání s ostatními masmédii, což ocení především zadavatelé marketingových kampaní.


 • Nevýhody

Mezi nevýhody mobilního marketingu patří především chybějící pokrytí, omezený obsah a počet webových stránek a špatný design stránek. Dále jsou to malé obrazovky přístrojů, omezená velikost zprávy (např. SMS), spamy a u location-based marketingu také obavy ze sledování. [6;s.154]


Použitá literatura

 1. IMagic [online]. c1998 - 2010 [cit. 2010-12-29]. Mobilní marketing. Dostupné z WWW: <http://www.imagic.cz/cs/nase-reseni/mobilni-marketing/>.
 2. IMagic [online]. c1998 - 2010 [cit. 2010-12-29]. Výhody mobilních kampaní. Dostupné z WWW: <http://www.imagic.cz/cs/nase-reseni/mobilni-marketing/v%C3%BDhody-mobilnich-kampani/>.
 3. KOŘÍNEK, Lukáš. Slideshare : present yourself [online]. 2010 [cit. 2010-11-19]. Prezentace mobilního marketingu od PHOMEDIA s.r.o. Dostupné z WWW: <http://www.slideshare.net/phomedia/prezentace-mobilnho-marketingu-od-phomedia-sro>.
 4. LA MARCA, Daniela. Media BUZZ [online]. 2010 [cit. 2010-12-29]. Mobile Marketing versus Mobile Advertising: Do you know the difference? . Dostupné z WWW: <http://www.mediabuzz.com.sg/asian-emarketing/july-2010/1039-mobile-marketing-versus-mobile-advertising-do-you-know-the-difference>.
 5. MICHAEL, Alex; SALTER, Ben. Mobile marketing : achieving competitive advantage through wireless technology [online]. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2006 [cit. 2010-11-19]. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books?id=om1Ljx6pwkkC&printsec=frontcover&dq=mobile+marketing&hl=cs&ei=OJvaTPPJBdSI4QaxxNioCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=mobile%20marketing&f=false>.
 6. SMITH, Paul Russell; CHAFFEY, Dave. EMarketing eXcellence : the heart of eBusiness [online]. 2nd edition. Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005 [cit. 2010-12-29]. DISADVANTAGES OF MOBILE TECHNOLOGIES. Dostupné z WWW: <http://books.google.com/books?id=DyJbmTdzqTMC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=mobile%20marketing%20advantages&f=false>. ISBN 0750663596.
 7. ŠUPINÝ, Oldřich. Mobilní marketing. Marketing Journal [online]. 9. 11. 2008, 11, [cit. 2010-11-19]. Dostupný z WWW: <http://www.m-journal.cz/cs/marketing/nove-trendy/mobilni-marketing__s302x362.html>. ISSN 1803-957X.
 8. The Mobile Marketing Association. MMA The Mobile Marketing Association [online]. November 17, 2009 [cit. 2010-11-19]. MMA Updates Definition of Mobile Marketing. Dostupné z WWW: <http://mmaglobal.com/news/mma-updates-definition-mobile-marketing>.
 9. ZÁLEŠÁK, Michal. Mobil.cz [online]. 26. března 2003 [cit. 2010-11-19]. Zahltí české uživatele mobilní marketing? (I.). Dostupné z WWW: <http://mobil.idnes.cz/zahlti-ceske-uzivatele-mobilni-marketing-i-f28-/mob_tech.asp?c=A030325_5204824_mob_tech>.