Mini Media Marketing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Hana Přikrylová

Klíčová slova: marketing, propagace, reklama

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - guerilla marketing
podřazené - ---


Charakteristika

Minimedia marketing je jedním z nástrojů guerilla marketingu.

Media ke guerillovému marketingu patří stejně nerozlučně jako pěna k pivu. Tohle spojenectví přispívá všem třem jeho členům – vám, médiím i jejich adresátům, kteří se dozvědí zajímavý příběh. .[1]

Tuto strategii využívají především menší firmy, protože se jedná o levnou, ale velmi účinnou strategii. Při využívání minimedia marketingu by se mělo držet neustále marketingové plánu, musí to být provedeno se stylem a musí se dodržovat i určité zásady. Na druhou stranu se můžou porušovat i pravidla.

Stejně jako pro jiné guerillové strategie platí i pro minimedia marketing, že musí být založeny na důkladné analýze aktuálního stavu, na niž navazuje dlouhodobé a pečlivě promyšlené jednání.

Komu je mini media marketing určen:

Malé firmy, které znají svůj okruh zákazníků mají určité výhody, ze kterých mohou profitovat a uzpůsobit tomu své marketingové strategie. Své zákazníky znají, vídají je pravidelně a tak můžou individualizovat a šít na míru přesně pro svou cílovou skupinu. Právě pro tenhle okruh firem je nejvhodnější minimedia marketing. Navíc nezatěžují příliš rozpočet podniku, protože náklady bývají zpravidla nízké.

Příklady mini medií

Vizitky – Jeden z nejméně nákladných, ale nejvíce vlivných nástrojů, protože je zná a používá každý. Pokud se vizitky obohatí o nějaký chytlavý slogan, který popisuje co firma nabízí nebo jaké profity nám nabízí a nebude obsahovat pouze klasické věci, může nám to jenom přilepšit. Samozřejmě je důležitý i dobrý vzhled.

Nápisy – Nápisy najdeme na oknech, výkladních skříních, na stěnách, nákupních vozícíh, dveřích atd. Nápisy jsou zkrátka všude, ve všech velikostech a barvách, tak proč toho nevyužít. Nápisy můžou říkat, kde se firma nachází, podávat informace, oznamovat o cenách. Při použití guerilly můžou nápisy obsahovat veškeré odpovědi na nejčastější zákaznické otázky o výrobku nebo službě. Je tedy dobré si při plánování dobře a pečlivě rozmyslet, v čem jsou nabízené produkty dobré a jaký užitek z toho má potencionální zákazník. Například pokud chceme upozornit na mimořádně výhodné ceny nemusíme nutně používat laciná hesla typu: „NEJNIŽŠÍ CENY“ nebo „VÝHODNĚ“.

Osobní dopisy – Nejedná se o přímo adresované dopisy, ale o skutečné dopisy napsané jednou osobou pro druhou. V dopise můžete psát přímo od srdce a mluvit jako s přítelem. Je ale důležité nezapomenout, aby dopis vypadal a působil skutečně.

Brožůry – Jedná se o skvělý způsob jak o sobě dát vědět. Na rozdíl od reklamy, která by měla oslovit širší veřejnost by brožůry měli být distribuovány těm, kteří si o ně požádali. Měli by jím říct něco o firmě a dát jím důvod proč si vybrat právě tuto společnost.

Plakát – Stejně jako nápisy i plakáty najdeme téměř na každém rohu. Je důležité, aby plakát neobsahoval příliš mnoho zbytečných informací. Někdy jediný obrázek může říct více než tisíc slov. Na plakátu by se samozřejmě měli objevit kontaktní informace, aby potencionální zákazník věděl koho a kde může kontaktovat.

Pohledy – Tento typ medií může být využíván při spoustě příležitostí, jednou z nich jsou i narozeniny. Pokud si firmy vedou záznamy o svých zákaznících je téměř bezproblémové posílat jim pohledy k narozeninám. Pokud se nebude jednat o předtištěné a strohé pohledy, které mohou působit velmi neosobně, nemusí okamžitě skončit v odpadkovém koši. Jedním z možných řešení je například vyfocení zaměstnanců na pohlednici. Pokud bude přání předtištěné, tak by bylo vhodné, aby se tam celý personál vlastnoručně podepsal. Pohled tak působí velmi osobně a může nám jenom přilepšit.

Mezi další mini media patří:

  • yellow pages
  • oběžníky a letáky
  • reklamy v kině
  • dárkové poukázky
  • billboardy
  • telefonáty

a další

Použitá literatura

LEVINSON, Jay Conrad ; GODIN, Seth . The guerrilla marketing handbook [online]. New York : Houghton Mifflin Harcourt, 1994 [cit. 2011-05-19]. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books?id=ZHtoPEUNDscC&dq=minimedia+marketing&source=gbs_navlinks_s>.

LEVINSON, Jay Conrad ; ADKINS, Frank ; FORBES, Chris. Guerrilla Marketing for Nonprofits [online]. Canada : Entrepreneur Press, 2010 [cit. 2011-05-19]. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books?id=xHCU12EaMdQC&source=gbs_navlinks_s>.

LEVINSON, Jay Conrad ; LEVINSON, Jay; LEVINSON, Jeannie. Startup Guide to Guerrilla Marketing : A Simple Battle Plan for First-Time Marketers [online]. Canada : Entrepreneur Press, 2007 [cit. 2011-05-19]. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books?id=VcPv2VEziqkC&source=gbs_navlinks_s>.

LEVINSON, Jay Conrad ; LEVINSON, Jeannie; LEVINSON, Amy. Guerrilla marketing : easy and inexpensive strategies for making big profits from your small [online]. New York : Houghton Mifflin Harcourt, 2007 [cit. 2011-05-19]. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books?id=UqXLxndm2oUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.

PATALAS, Thomas; HELEKAL, Daniel. Guerillový marketing : jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 191 s. ISBN 9788024724843 Citováno z „http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Mini_Media_Marketing“

Poznámky

<references>PATALAS, Thomas; HELEKAL, Daniel. Guerillový marketing : jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 191 s. ISBN 9788024724843
  1. PATALAS, Thomas; HELEKAL, Daniel. Guerillový marketing : jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 191 s. ISBN 9788024724843