Mezinárodní platba

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Blaha

Klíčová slova: Převod peněz, zahraniční platební styk

'Synonyma: 'Mezinárodní platební styk, zahraniční platební styk

Související pojmy:     Nadřezené: Bankovnictví

                                  Podřazené: Číslo účtu, Identifikátory mezinárodní platby, SEPA

Mezinárodní platba

            Mezinárodní platba je převod peněz z bankovního účtu v jednom státě na bankovní účet vedený ve druhém státě. Tato platba může být provedena více způsoby. Rozdělit se dá mimo jiné na hotovostní a bezhotovostní. Základním takovým je převod peněz online prostřednictvím elektronického bankovnictví uživatele. Při tomto typu převodu je potřeba znát základní údaje, jako je příjemce platby, kód IBAN jeho účtu a kód BIC jeho banky. Mezi další možnosti patří platba prostřednictvím elektronických platebních portálů skrze platební kartu, např. PayPal, Escrow,…

Mezinárodní platba musí vždy obsahovat přesné identifikátory, které domovské bance přesně určí, kterému uživateli mají být zaslány (příjemce platby), jaké mezinárodní číslo příjemce účet má (IBAN) a jaká bankovní instituce jeho účet spravuje (BIC). Všechny tyto identifikátory slouží k tomu, aby se eliminovala možnost chyby a zvýšila se tím bezpečnosti mezinárodního platebního styku, který je v mezinárodním prostředí složitěji reklamovatelný.

 

IBAN

            „IBAN (International Bank Account Number) je standardizovaný formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616.

Formát IBANu pro Českou republiku byl definován v roce 2002 a je zaregistrován v dokumentu IBAN Registry. V plném znění spolu se všemi zaregistrovanými zeměmi je k dispozici na adrese
http://www.swift.com/dsp/resources/documents/IBAN_Registry.pdf. “1

Na následující stránce ČNB nabízí možnost přibližného určení IBAN kódu: http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/index.html.

IBAN je prvním z identifikátorů, který musí být u platby zadán. Způsob jeho výpočtu je předem přesně stanovený a nedovoluje vytvářet shodné identifikátory. Pro každého uživatele je proto unikátní a neměnný.

 

BIC

Po zadání IBAN je však ještě vyžadován identifikátor BIC, který určuje banku. V mezinárodním platebním styku mají mezi sebou banky uzavřené dohody, pomocí kterých pak vzájemně převádějí finance. Je možné, že dvě banky vzájemný vztah nemají, ale mají vlastní působnost upravenou v rámci mezinárodní politiky. Na základě těchto dohod je tedy vždy nutné uvádět i BIC a platbu přiřadit ke konkrétní bankovní instituci.

            „Kód BIC (Business Identification Code) jednoznačně identifikuje banku v mezinárodním platebním styku (podobně jako kód banky v tuzemském platebním styku). Skládá se z 8 nebo 11 znaků. Je založen na mezinárodní normě ISO 9362. Další informace lze nalézt na webových stránkách www.swift.com. “1

            „Je-li instituce zapojena do sítě SWIFT, pak je její BIC známý jako SWIFT BIC. Není-li instituce zapojena do SWIFT, pak je její BIC známý jako non-SWIFT BIC"2

 

Mezinárodní formát bankovního spojení (IBAN a BIC)

V rámci České republiky je přesně definováno, jak musí jednotlivé banky zpracovávat platební příkazy mezinárodního formátu: „Povinnosti plátce a příjemce plateb při používání mezinárodního formátu bankovního spojení (IBAN a BIC) nově upravuje "Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009" .

Správné číslo účtu ve formátu IBAN (a BIC, který k němu patří), může poskytnout pouze banka, která tento účet vede.

Nesprávný IBAN může mít za následek to, že peníze dojdou na nesprávný účet, že platba proběhne se zpožděním, nebo že budete zatíženi vícenáklady.“1

Výše uvedená citace pak potvrzuje, že formátování platebního styku slouží hlavně ke snížení chybovosti a následků při nesprávném zadání.

 

PayPal

V rámci mezinárodního platebního styku je pak možnost využívat i společnosti, které nejsou plně vázány mezinárodními úmluvami a pracují na bázi jednotlivých obchodních zákoníků, přičemž obchodní podmínky jsou stanoveny pro každou zem. Tyto společnosti pracují s platbou ve virtuálním prostředí. Platby, které jejich prostřednictvím jsou zadávány nejdříve uhradí z vlastního účtu, do doby než přijde platba, která by náklady pokryla. Většina těchto společností před autorizací takové platby žádá potvrzení z domovské banky, kde je definováno, že platba byla na straně odesílatele již schválena a je na cestě k příjemti - společnosti, která platbu provede okamžitě, na základě tohoto potvrzení. Pro koncového uživatele tak odpadá několika denní čekání, než bude platba připsána a celý obchod se tak zrychluje.

PayPal byl vytvořen za účelem on-line plateb v reálném čase. Jeho fungování je založeno na identifikaci účtu příjemce jeho e-mailovou adresou asociovanou s účtem PayPal, identifikaci účtu odesílatele platby pomocí e-mailové adresy asociované s účtem PayPal a platebních karet a běžných účtů odesílatele a příjemce platby.3

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. sídlí v Lucembursku. Služba krom jiného poskytuje zákazníkům ochranu při nákupu on-line v případě, že své zboží do 40 dnů od provedení platby neobdrží, může se plátce na PayPal obrátit s žádostí o prošetření a případné vrácení peněz. PayPal je dnes hlavním platebním prostředníkem při platbě na aukčním portálu eBay.

 

Escrow

Rozdílnou platformou je pak společnost Escrow, která nepracuje na základě obchodních zákoníků, ale dle právní zástavy. Je zavedeno na způsobu nezávislého orgánu, který působí jako moderátor obchodního vztahu.

            Escrow je on-line obdobou notářské úschovy. Na rozdíl od PayPal, kde má příjemce platbu na svém účtu téměř ihned, drží Escrow platbu na svém účtu do chvíle, kdy je zboží prokazatelně dodáno. Podobné služby nabízí např. Aliexpress.com, který je čínskou obdobou amerického serveru Amazon.com.

Původ slova vychází ze starofrancouzského ,,escroue', které označovalo situaci, kdy třetí strana držela listinu, či peníze do chvíle, kdy byla transakce naplněna.

 

Western Union

            Western Union je Americká společnost, původně založená roku 1851 jako telegrafní, nabízející od roku 1871 hotovostní služby. U nás je možné mezinárodní platbu přes Western Union provádět v CZK, nebo USD např. Prostřednistvím České pošty, s.p. Jedná se o hotovostní formu platby, kdy odesílatel složí částku a poplatek za službu na pobočce a vyplní formulář pro zaslání platby. Následně jej obdrží zpět s vyplněným MTCN ("Money Transfer Control Number").

Ke službě je možné připojit například telegrafickou notifikaci pro příjemce nebo testovou otázku příjemci před vyplacením platby (v některých zemích povinné).


Odkazy

https://escrow.com/

www.paypal.com/

http://cs.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number

https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/

http://www.iso.org/iso/home/standards/currency_codes.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217

http://www.intercash.cz/western-union-prevody-penez.asp

https://www.wu.com/cz/en/home.html

 

Zdroje

1 – IBAN a BIC - využití v platebním styku. Česká národní banka - Česká národní banka [online]. [2015] [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/iban_vyuziti.html

2 – BIC Policy. In: SWIFT – The global provider of secure financial messaging services [online]. 19 June 2009 [cit. 2015-01-19]. Dostupné z: https://www2.swift.com/uhbonline/books/public/en_uk/bic_policy/index.htm

3 – Successful E-Business Systems - Paypal. In: ArXiv.org e-Print archive [online]. 2004 [cit. 2015-01-19]. Dostupné z: http://arxiv.org/ftp/cs/papers/0412/0412011.pdf