Metodologie

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Denisa Karpeová

Klíčová slova: metodologie, věda, metoda, metodika

Synonyma:

Související pojmy:

nadřazené – věda ,
podřazené - metoda, metodika

Metodologie

Pojem metodologie má kořeny již ve starém  Řecku. Záznamy o ní pocházejí totiž již z Antiky. Po významové stránce je metodologie věda o různých metodách a nejrůznějších způsobech, jak tyto metody aplikovat například ve výzkumech. Nejpopulárnějši metodologie je metodologie vědy. Bohužel tento termín neni ustanoven, protože pojem metodologie se použiva ve více oborech.Je to souhrn jak používat návody a metody k dosažení cíle.Nejobecnější metodologie je metodologie vědy. Často se pojem metodologie zaměňuje za metodu, ovšem metoda spadá pod metodologii.

V českém jazyce se přípona logie používá pro ruzné označení věd, jako je bilogie, neurologie . . .

Metodologie vědy se rozděluje na obecnou metodologii zabývající se filosofií a na konkrétní metodologii. Konkrétní metodologie se zabývá určitým druhem vědy, např. metodologie spol. věd. Metodologii by měl ovládat každý zaměstnanec vědeckého oboru. [1]Metodologie determinuje výběr výzkumných vědeckých metod. Představuje teorii k selekci výzkumných metod a návod, jak tyto metody používat ve vědeckém bádání.


Metoda

Metoda je předem daný promyšlený postup k dosažení předem daného cíle. Abychom dosáhli cíle, musíme znát všechny detaily, jak metodu používat.  Tento postup má rysy záměrnosti (vztahuje se k výzkumnému cíli) a systematičnosti (metoda je uplatňovaná v rámci teoreticky zdůvodněného postupu). Východiska ke zdůvodnění postupu dává metodologie. Metodologie má klíčové místo pro zaměření vědeckého zkoumání a pro volbu vědeckých výzkumných metod.[2]

Metodika

Metodika nepatří do oblasti metodologie. Zabývá se přesně danými kroky pro řešení daného problému. Je to přesný postup, konkrétní metody.

Empirické metody jsou založené na zkušenostních principech, které jsou výsledkem již používaných a vyzkoušených postupů bádání buď prostřednictvím samotného badatele (či badatelů v minulosti), nebo na základě využití přístrojů. Při jejich použití je třeba mít na paměti okolnosti a podmínky, za kterých byly výsledky pomocí přístrojů získány (včetně zvyšujících se kvalitativních parametrů přístrojů).[3]


Metodologie Data miningu

Metodologie data miningu patří mezi nejzákladnější metodologie. Zapadá mezi analytické metodologie. Do data miningu zapadá nespočet metodologií a metod.

Metodologie SEMMA

 • Sample - vybírání vhodných objektů
 • Explore - vizuální explorace a redukce dat
 • Modify - seskupování objektů a hodnot atributů, datové transformace
 • Model - analýza dat
 • Assess - porovnání modelů a interpretace[4]

Metodologie CRISP - DM

CRISP- DM  je metodologie, která se zabývá dobýváním znalostí z databází. CRISP-DM umožňuje vytvářet projekty dobývání znalostí méně nákladně.

 • porozumění problematice(Business Understanding)
 • porozumění datům(Data Understanding) příprava dat(Data Preparation) modelování(Modeling)
 • vyhodnocení výsledků(Evaluation)
 • využití výsledků - implementace vytvořeného modelu (Deployment)[5]

Metodologie 5A

 • Assess - posouzení potřeb projektu
 • Access - shromáždění potřebných dat
 • Analyze - provedení analýz
 • Act - přeměna znalostí na akční znalosti
 • Automate - převedení výsledků analýzy do praxe[6]

Poznámky

 1. DEMJANČUK, Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení: proměna obrazu vědy v analytické tradici. 1. vyd. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2002, 32 s. ISBN 80-864-7319-8
 2. .OCHRANA, František. Metodologie vědy: úvod do problému. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2010, 33 s. ISBN 978-80-246-1609-4
 3. DEMJANČUK, Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení: proměna obrazu vědy v analytické tradici. 1. vyd. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2002, 33 s. ISBN 80-864-7319-8
 4. .Spolunositelské pracoviště Vysoká škola ekonomická Praha. EuroMISE centrum – Kardio. . [online]. 1.8.2014 [cit. 2014-08-01]. Dostupné z: http://euromise.vse.cz/index.php
 5. Spolunositelské pracoviště Vysoká škola ekonomická Praha. EuroMISE centrum – Kardio. . [online]. 1.8.2014 [cit. 2014-08-01]. Dostupné z: http://euromise.vse.cz/index.php
 6. .Spolunositelské pracoviště Vysoká škola ekonomická Praha. EuroMISE centrum – Kardio. . [online]. 1.8.2014 [cit. 2014-08-01]. Dostupné z: http://euromise.vse.cz/index.php

Zdroje

 • OCHRANA, František. Metodologie vědy: úvod do problému. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2010, 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4
 • Spolunositelské pracoviště Vysoká škola ekonomická Praha. EuroMISE centrum – Kardio. . [online]. 1.8.2014 [cit. 2014-08-01]. Dostupné z: http://euromise.vse.cz/index.php
 • DEMJANČUK, Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení: proměna obrazu vědy v analytické tradici. 1. vyd. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2002, 245 s. ISBN 80-864-7319-8