Mentalni modely

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Andrej Chalás

Kľúčové slová: mentalita, model, myšlienka

Synonymá: myšlienkový model

Súvisejúce pojmy: reprezentácia predstáv, informácie, zdroje informácií, confirmation bias

nadradené - fantázia, reprezentácia, myslenie
podradené - informácie, zdroje

Charakteristika

Mentálny model sa dá charakterizovať ako predstava,reprezentácia člověka o fungovaní sveta. Je to spôsob, akým vnímame, čo se okolo nás deje a čo si predstavujeme, že se bude diať. Mentálny model nám pomáhá pri rozhodovaní tým, že si do neho zasadíme danú situáciu a na základe vyvodených dôsledkov sa rozhodneme. [1] Tieto modely človek zostavuje podľa svojich skúseností. [2] Zjednodušene môžeme povedať, že "mentálny model je spôsob akým náš mozok uchováva znalosti." [1]

Utváranie mentálneho modelu

Pri vytváraní si mentálneho modelu je nutné dbať na riadenie sa overenými faktami, kontrolovať dôveryhodnosť zdrojov a porovnávať ich. Veľkou mierou prispieva k utváraniu si správneho mentálneho modelu učenie iných ľudí o daných veciach. Je nutné dať si pozor na hľadanie si informácií, ktorými sa potvrdia očakávané predstavy. Ku všetkým prijímaným informáciám je dôležité sa stavať kriticky a posudzovať ich na základe ich zdroja a vlastných skúseností. Žiadne informácie ktoré prijímame by nemali byť považované za vyvrátitelné. Avšak na konci je potrebné veriť aspon niektorým informáciám a práve medzi tie si je treba vybrať tie najdôveryhodnejšie. "Confirmation bias" – Vyzobávnie si z reality veci, ktoré nám potvrďujú to, čo si myslíme. Naopak, väčšmi pomôže nájdenie akýchkoľvek informácií, ktoré naše predstavy vyvrátia.[3]

Overovanie modelov

Každý z modelov obsahuje chyby, a tak si jednotlivé modely treba najprv preverovať. Skôr, než sa nieaký model príjme, je treba sa uistiť, že je lepší než bol ten predošlý. Toho sa dá dosiahnuť len ak ho budeme konfrontovať s praxou. Pri každom modeli sa usilujeme nájst jeho falzifikáciu. Ak nieaké chyby nájdeme, neznamená to, že ten model je treba nutne vyhodiť. Práve naopak, dáva nám to možnosť k jeho zdokonaleniu. Tiež je potrebné dať si pozor na prílišnú komplikovanosť modelu. Ak model začne byť moc komplikovaný, môže to znamenať, že obsahuje chybu. Preto sú tie najjednoduchšie mentálne modely tými najkvalitnejšími.

Druhy mentálnych reprezentácií

 • vnútorné - Reprezentácie, ktoré si vytvárame sami o určitom objekte a riadime sa nimi. Mnohé naše predstavy, či očakávania od tohoto objektu sú však často nesprávne. [4]
 • vonkajšie - Reprezentácie, ktoré dôverne poznáme z každodenného života (písmo, obrázky, ...) [5]

Súčasné využitie

Návrh webstránok - Pri návrhu webstránok existujú tri aspekty mentálnych modelov.

 • Designerský mentálny model - predstava návrhára, či tvorcu webu
 • Uživateľský mentálny model - tento model si vytvára sám užívateľ pri kontakte s výrobkom
 • Systémový obraz - Výrobok designéra, ktorý sa stáva komunikačným prostriedkom medzi užívateľom a designérom

Dôležité je, aby designér vyvinul správny konceptuálny model tak, aby bol pre cieľového užívateľa vhodný a zrozumiteľný. Vďaka dobrému konceptuálnemu modelu je užívateľ schopný predvídať dôsledky svojich činov. Hlavná podstata webu je zbieranie informácií a neobmedzená návštevnosť. Aby webová stránka nebola kontraproduktívna, a teda aby užívateľ nenarazil na chaoticky usporiadané informácie a mohol si ich uceliť a zapamatať, je nutné, vytvárať stránky prívetivé koncovým užívateľom z dôvodu opätovnej možnosti návštevy. Aby sa takéto prostredie mohlo vytvoriť, je dôležité zistenie užívateľských mentálnych modelov, ktoré potom poslúžia ako rozloženie objektov na stránke. [6]

„Pokud se webové objekty budou nacházet na typických místech, uživatelé je najdou rychleji, také si na ně rychleji vzpomenou a vnímání i spokojenost uživatele se zvýší. Tím se přitažlivost webu může zlepšit." [7]

Poznámky

 1. 1,0 1,1 JONÁŠ, Martin. Informace vs. znalosti. Dostupné z: http://www.growjob.com/clanky-personal/informace-vs-znalosti/
 2. MALEČKOVÁ Monika, UHRÍN Tibor. Interakce: semestrálny projekt. Brno : Masarykova Univerzita, Fakulta filozofická, 2009/10. Dostupné z: http://is.muni.cz/www/179593/mentalni_modely.htm)
 3. LUDWIG, Petr. Osobní wiki = mozek 2.0. [online]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/PetrLudwig/20140410kiskosobn-wiki
 4. PAYNE, Stephen J. Mental Models in Human-Computer Interaction. In JACKO, Julie A., SEARS, Andrew. Human-computer interaction handbook : Fundamentals, evolving technologies, and emerging applications. 2nd edition. New York : Lawrence Erlbaum Associates, 2008. s. 63-76.
 5. EYSENCK, Michael W., KEANE, Mark T. Kognitivní psychologie. Preložil M.Filip. 1. vyd. Praha : Academia, 2008. 748 s. ISBN: 978-80-200-1559-4. Str. 297.
 6. NORMAN, Donald A. Design pro každý den. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2010, s. 214-215. ISBN 978-80-7363-314-1.
 7. Roth, Sandra P., Peter Schmutz, Stefan L. Pauwels, Javier A. Bargas-Avila a Klaus Opwis. Mental models for web objects: Where do users expect to find the most frequent objects in online shops, news portals, and company web pages?. Interacting with Computers. roč. 22, č. 2, s. 140-152. ISSN 09535438. DOI: 10.1016/j.intcom.2009.10.004. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0953543809000885

Použitá literatúra

 • EYSENCK, Michael W., KEANE, Mark T. Kognitivní psychologie. Preložil M.Filip. 1. vyd. Praha : Academia, 2008. 748 s. ISBN: 978-80-200-1559-4. Str. 297.
 • JONÁŠ, Martin. Informace vs.znalosti. Dostupné z:(http://www.growjob.com/clanky-personal/informace-vs-znalosti/)
 • LUDWIG, Petr. Osobní wiki = mozek 2.0. [online]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/PetrLudwig/20140410kiskosobn-wiki
 • NORMAN, Donald A. Design pro každý den. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2010, s. 214-215. ISBN 978-80-7363-314-1.
 • PAYNE, Stephen J. Mental Models in Human-Computer Interaction. In JACKO, Julie A., SEARS, Andrew. Human-computer interaction handbook : Fundamentals, evolving technologies, and emerging applications. 2nd edition. New York : Lawrence Erlbaum Associates, 2008. s. 63-76.
 • Roth, Sandra P., Peter Schmutz, Stefan L. Pauwels, Javier A. Bargas-Avila a Klaus Opwis. Mental models for web objects: Where do users expect to find the most frequent objects in online shops, news portals, and company web pages?. Interacting with Computers. roč. 22, č. 2, s. 140-152. ISSN 09535438. DOI: 10.1016/j.intcom.2009.10.004. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0953543809000885