Mellonova nadace: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Použitá literatura)
(Použitá literatura)
Řádek 46: Řádek 46:
  
 
==Použitá literatura==
 
==Použitá literatura==
* Mellonova nadace. Dům zahraničních služeb [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206
+
* Mellonova nadace. ''Dům zahraničních služeb'' [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206
  
* Projekt CASLIN dnes. SK ČR [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/projekt-caslin-dnes/
+
* Projekt CASLIN dnes. ''SK ČR'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/projekt-caslin-dnes/
  
 
* The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/
 
* The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/

Verze z 12. 1. 2013, 14:50

Autor: Anna Halfarová

Klíčová slova: Mellonova nadace

Synonyma: The Andrew W. Mellon Foundation

Související pojmy:

nadřazené - zahraniční stipendia, financování
podřazené - stipendijní program, humanitní a společenské vědy


O nadaci

Mellonova nadace je nezisková organizace, která byla vytvořená 30. června 1969 sloučením dvou organizací, a to Nadace Avalon a Nadace Old Dominion. Nadaci Avalon založila roku 1940 Alisa Mellon Bruce, dcera Andrew W. Mellona a Old Dominion nadace byla založena synem Andrew W. Mellona Paulem Mellonem v roce 1941. Nově vzniklá nadace byla pojmenovaná Mellonova nadace na počest jejich otce. Majetek nadace na konci roku 1969 činil 220 milionů dolarů, ke konci roku 2009 to bylo 5 bilionů dolarů. Od svého založení stálo v čele nadace pět presidentů, od roku 2006 je to musikolog Don Michael Randel.[1]

Grantové programy

Mellonova nadace nabízí stipendistům podporu v pěti různých programových oblastech, jedná se o 1) Vyšší vzdělávání a bádání 2) Výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií 3) Dějiny umění, konzervace a muzea 4) Múzická umění 5) Ochrana životního prostředí

Program Vyšší vzdělávání a bádání zahrnuje ještě čtyři podprogramy, a to Výzkum v humanitních vědách, Svobodná umění, Pregraduální odborní asistenti na historicky černošských universitách a Speciální mezinárodní zaměření: Jižní Afrika. Pro české studenty jsou aktuální především stipendia z Výzkumu v humanitních vědách, kde je například stipendijní program pro vědce ze střední a východní Evropy (Andrew W. Mellon East-Central European Research Fellows). Pobyty jsou určeny pro stipendisty z České republiky, Estonska, Bulharska, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska a Lotyšska a podporují "práci na předních pracovištích v jiných zemích.[2]

Realizované projekty

V polovině 90. let, kdy byl jejím prezidentem William G. Bowen, věnovala nadace velkou část svých fondů na podporu několika projektů, ze kterých se staly nezávislé vůdčí subjekty v oblasti informačních technologií v akademickém prostředí, řeč je především o JSTORu založeném roku 1995 a ARTstoru, který je nezávislý od roku 2003.[3] Mellonova nadace se podílela na budování celostátní knihovní sítě v ČR tím, že schválila tříletý grant ve výši 1,1$ na realizaci projektu CASLIN, který měl občanům poskytnout "snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních institucích."[4] Nadace se v souvislosti s projektem CASLIN podílela na financování dalších projektů, např. CASLIN+ (např. LINCA, MOLIN, KOLIN).


Kontaktní informace

Vzhledem k závažnosti následků je důležitá prevence. Nejen proti groomingu slouží kvalitní komunikace mezi blízkými, znalost virtuálních i reálných přátel a sledování změn v chování. Uživatelé by měli být opatrní při zveřejňování osobních informací na internetu a při prvních setkáních s lidmi, které znají jen z internetu. Média a vzdělání mohou přesnými informacemi přispívat ke zvýšení citlivosti veřejnosti ke všem způsobům sexuálního zneužívání.


Poznámky

  1. About The Foundation. The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/about_foundation/history
  2. Mellonova nadace. Dům zahraničních služeb [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206
  3. ARTstor, Ithaka & JSTOR. The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/about_foundation/incubated-entities
  4. Projekt CASLIN dnes. SK ČR [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/projekt-caslin-dnes/

Použitá literatura