Mellonova nadace: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Použitá literatura)
m (O nadaci)
Řádek 15: Řádek 15:
  
 
==O nadaci==
 
==O nadaci==
Grooming bývá definován jako: ''„chování, které má v dítěti vyvolat falešnou důvěru a připravit ho na schůzku, jejímž cílem je oběť pohlavně zneužít.“''<ref>''ÚOOÚ - Slovníček nejdůležitějších pojmů'' [online]. c2000-2009 [cit. 2009-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.uoou.cz/index.php?l=cz&m=bottom&mid=01:13&u1=&u2=&t>.</ref> Přestože se pohlavní zneužití nejčastěji odehrává uvnitř rodiny, na [[internet]]u existuje riziko ze strany neznámých osob. Sexuální zneužití zahrnuje ublížení i nezabránění mu, označuje dotykové i bezdotykové zneužití, např. vystavení dítěte pornografickému materiálu, slovní obtěžování apod. Proto pojem grooming představuje větší problém, než by se na první pohled mohlo zdát.
+
Mellonova nadace je nezisková organizace, která byla vytvořená 30. června 1969 sloučením dvou organizací, a to Nadace Avalon a Nadace Old Dominion. Nadaci Avalon založila roku 1940 Alisa Mellon Bruce, dcera Andrew W. Mellona a Old Dominion nadace byla založena synem Andrew W. Mellona Paulem Mellonem v roce 1941. Nově vzniklá nadace byla pojmenovaná Mellonova nadace na počest jejich otce. Majetek nadace na konci roku 1969 činil 220 milionů dolarů, ke konci roku 2009 to bylo 5 bilionů dolarů.
 
+
Od svého založení stálo v čele nadace pět presidentů, od roku 2006 je to musikolog Don Michael Randel.<ref>About The Foundation. ''The Andrew W. Mellon Foundation'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/about_foundation/history
 
+
</ref>
  
 
==Grantové programy==
 
==Grantové programy==

Verze z 12. 1. 2013, 13:16

Autor: Anna Halfarová

Klíčová slova: Mellonova nadace

Synonyma: The Andrew W. Mellon Foundation

Související pojmy:

nadřazené - zahraniční stipendia, financování
podřazené - stipendijní program, humanitní a společenské vědy


O nadaci

Mellonova nadace je nezisková organizace, která byla vytvořená 30. června 1969 sloučením dvou organizací, a to Nadace Avalon a Nadace Old Dominion. Nadaci Avalon založila roku 1940 Alisa Mellon Bruce, dcera Andrew W. Mellona a Old Dominion nadace byla založena synem Andrew W. Mellona Paulem Mellonem v roce 1941. Nově vzniklá nadace byla pojmenovaná Mellonova nadace na počest jejich otce. Majetek nadace na konci roku 1969 činil 220 milionů dolarů, ke konci roku 2009 to bylo 5 bilionů dolarů. Od svého založení stálo v čele nadace pět presidentů, od roku 2006 je to musikolog Don Michael Randel.[1]

Grantové programy

Protože děti představují nejvýznamnější skupinu obětí groomingu a mohou jím být nejvíce ohroženy, zaměřuje se na ně nejvíce výzkumů v této oblasti. Některé docházejí k zarážejícím výsledkům, např.: „Děti (…) o sobě prozrazují neznámému internetovému uživateli či uživatelům: emailovou adresu (84 %), foto (73 %) nebo telefonní číslo (60 %).“[2] Dvě ze tří dětí přijaly pozvání na schůzku od neznámé osoby a většina z nich šla sama, rodičům by o tom řeklo méně než 22 % dětí. Ve 20 % se osoba lišila od toho, jak se presentovala na internetu. Přesto 63 % dětí uvádí, že si je vědomo nebezpečí seznamování přes internet.

Realizované projekty

Mellonova nadace se podílela na budování celostátní knihovní sítě v ČR tím, že schválila tříletý grant ve výši 1,1$ na realizaci projektu CASLIN, který měl občanům poskytnout "snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních institucích."[3] Nadace se v souvislosti s projektem CASLIN podílela na financování dalších projektů, např. CASLIN+ (např. LINCA, MOLIN, KOLIN).


Kontaktní informace

Vzhledem k závažnosti následků je důležitá prevence. Nejen proti groomingu slouží kvalitní komunikace mezi blízkými, znalost virtuálních i reálných přátel a sledování změn v chování. Uživatelé by měli být opatrní při zveřejňování osobních informací na internetu a při prvních setkáních s lidmi, které znají jen z internetu. Média a vzdělání mohou přesnými informacemi přispívat ke zvýšení citlivosti veřejnosti ke všem způsobům sexuálního zneužívání.


Poznámky

  1. About The Foundation. The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/about_foundation/history
  2. Bezpečnost dětí na internetu : Konečná zpráva pro Českou republiku [online]. 2006 [cit. 2009-03-28]. Dostupný z WWW: <http://www.saferinternet.cz/data/articles/down_123.pdf>.
  3. Projekt CASLIN dnes. SK ČR [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/projekt-caslin-dnes/

Použitá literatura