Mellonova nadace: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Realizované projekty)
Řádek 8: Řádek 8:
  
 
<blockquote>
 
<blockquote>
''nadřazené'' - zahraniční stipendia, nadace </blockquote>
+
''nadřazené'' - zahraniční stipendia, nadace, granty </blockquote>
 
<blockquote>
 
<blockquote>
''podřazené'' - stipendijní programy</blockquote>
+
''podřazené'' - humanitní stipendijní programy</blockquote>
  
  
Řádek 61: Řádek 61:
  
 
==Použitá literatura==
 
==Použitá literatura==
* Fedora Commons [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://fedora-commons.org/
+
* ''Fedora Commons'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://fedora-commons.org/
 +
 
 +
*''Mellon Mays Undergraduate Fellowship'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://mmuf.mellon.org/
 +
 
  
 
* Mellonova nadace. ''Dům zahraničních služeb'' [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206
 
* Mellonova nadace. ''Dům zahraničních služeb'' [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206
Řádek 67: Řádek 70:
 
* Projekt CASLIN dnes. ''SK ČR'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/projekt-caslin-dnes/
 
* Projekt CASLIN dnes. ''SK ČR'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/projekt-caslin-dnes/
  
* The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/
+
* ''The Andrew W. Mellon Foundation'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/
  
  
  
 
[[Kategorie:Export]]
 
[[Kategorie:Export]]

Verze z 12. 1. 2013, 19:43

Autor: Anna Halfarová

Klíčová slova: Mellonova nadace

Synonyma: The Andrew W. Mellon Foundation

Související pojmy:

nadřazené - zahraniční stipendia, nadace, granty
podřazené - humanitní stipendijní programy


O nadaci

Mellonova nadace je nezisková organizace, která byla vytvořená 30. června 1969 sloučením dvou organizací, a to Nadace Avalon a Nadace Old Dominion. Nadaci Avalon založila roku 1940 Alisa Mellon Bruce, dcera Andrew W. Mellona a Old Dominion nadace byla založena synem Andrew W. Mellona Paulem Mellonem v roce 1941. Nově vzniklá nadace byla pojmenovaná Mellonova nadace na počest jejich otce. Majetek nadace na konci roku 1969 činil 220 milionů dolarů, ke konci roku 2009 to bylo 5 bilionů dolarů. Od svého založení stálo v čele nadace pět presidentů, od roku 2006 je to musikolog Don Michael Randel.[1]

Grantové programy

Mellonova nadace nabízí stipendistům podporu v pěti různých programových oblastech, jedná se o
1) Vyšší vzdělávání a bádání (Research Universities and Scholarship in the Humanities)
2) Výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií (Scholarly Communications and Information Technology)
3) Dějiny umění, konzervace a muzea (Art History, Conservation, and Museums)
4) Múzická umění (Performing Arts)
5) Ochrana životního prostředí (Conservation and the Environment)


Program Vyšší vzdělávání a bádání zahrnuje ještě čtyři podprogramy, a to Výzkum v humanitních vědách, Svobodná umění, Pregraduální odborní asistenti na historicky černošských universitách a Speciální mezinárodní zaměření: Jižní Afrika. Ke každému programu pak existuje podrobnější popis i návod, jak žádat o grant. Uchazečům je doporučeno, aby si prostudovali přehled udělených grantů a žádosti o ně, aby zjistili, jaké jsou podstatné zájmy nadace. Ve výroční zprávě z roku 2004 [1]činitelé nadace mimojiné popisují, jakými pravidly se řídí při udělování grantů, jedná se např. o

  • sloužit spíše organizacím s dlouhodobými cíli
  • zvažování udržitelnosti projektů
  • rozpoznání nejlepších nápadů i nejlepších intelektuálních vůdců v oblastech, které nadace podporuje atd.[2]


Pro české studenty byla aktuální především stipendia z Výzkumu v humanitních vědách, kde je například stipendijní program pro vědce ze střední a východní Evropy (Andrew W. Mellon East-Central European Research Fellows). Pobyty byly určeny stipendistům z České republiky, Estonska, Bulharska, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska a Lotyšska a podporovaly "práci na předních pracovištích v jiných zemích."[3] Program fungoval od roku 1993 do roku 2010 a byl určený mladým vědcům, kteří již získali doktorský titul anebo měli podobné vzdělání tomuto titulu odpovídající. Stipendisté měli na výběr ze 17 institutů v Rakousku, Norsku, Španělsku, Francii atd. (např. Center for Advanced Study v Norsku, The Warburg Institute ve Velké Británii a Herzog August Bibliothek v Německu).[4]

Realizované projekty

V polovině 90. let, kdy byl jejím prezidentem William G. Bowen, věnovala nadace velkou část svých fondů na podporu několika projektů, ze kterých se staly nezávislé vůdčí subjekty v oblasti informačních technologií v akademickém prostředí, řeč je především o JSTORu založeném roku 1995 a ARTstoru, který je nezávislý od roku 2003.[5]
Mellonova nadace se podílela na budování celostátní knihovní sítě v ČR tím, že schválila tříletý grant ve výši 1,1$ na realizaci projektu CASLIN, který měl občanům poskytnout "snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních institucích."[6] Nadace se v souvislosti s projektem CASLIN podílela na financování dalších projektů, např. CASLIN+ (např. LINCA, MOLIN, KOLIN).
V roce 2002 od nadace získal dotaci digitální repozitář Fedora (Flexible Extensible Digital Object and Repository Architecture), který ošetřuje ukládání, správu a archivaci digitálních objektů, podpora trvala až do září roku 2007.[7]

Kontaktní informace

Webová stránka organizace, na které se dozvíme podrobnosti o programech je www.mellon.org, naše dotazy nám zodpoví na e-mailu inquiries@mellon.org, oficiální adresa instituce je:
The Andrew W. Mellon Foundation
140 East 62nd Street
New York, NY 10065
Tel: (212) 838-8400
Fax: (212) 888-4172

Čeští zájemci si více mohou přečíst například na stránkách Domu zahraničních služeb.

Poznámky

  1. About The Foundation. The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/about_foundation/history
  2. Grant Programs: Overview. The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/grant_programs/programs/
  3. Mellonova nadace. Dům zahraničních služeb [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206
  4. Mellonova nadace. Dům zahraničních služeb [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206
  5. ARTstor, Ithaka & JSTOR. The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/about_foundation/incubated-entities
  6. Projekt CASLIN dnes. SK ČR [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/projekt-caslin-dnes/
  7. Automatizace knihovních procesů. Open source pro knihovnu [online]. 2007 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9gVPzCbVQTcJ:www.dspace.cz/soubory/09-lhotak.pdf+&hl=cs&pid=bl&srcid=ADGEESiB0wfamIwlfKWe3xVRDS9aePg2eBgX0FaIDAG8ltaMBGzCl2oIQGhDcwdqxvF3h4go34vx1owup0XYmBmmuask_8GvxS0_WugAMUFgJTXcVOAPbzJrEurowQbI6ffq5WjxPutp&sig=AHIEtbT-0C8VAzMGrZhusJ7G9LSEvoFZlA

Použitá literatura