Mellonova nadace: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Kontaktní informace)
Řádek 41: Řádek 41:
  
 
==Kontaktní informace==
 
==Kontaktní informace==
Webová stránka organizace, na které se dozvíme podrobnosti o programech je www.mellon.org, naše dotazy nám zodpoví na e-mailu inquiries@mellon.org, oficiální adresa instituce je: <blockquote>
+
Webová stránka organizace, na které se dozvíme podrobnosti o programech je www.mellon.org, naše dotazy nám zodpoví na e-mailu inquiries@mellon.org, oficiální adresa instituce je:  
The Andrew W. Mellon Foundation  
+
<br>The Andrew W. Mellon Foundation</br>
 
140 East 62nd Street
 
140 East 62nd Street
 
New York, NY 10065  
 
New York, NY 10065  

Verze z 12. 1. 2013, 18:41

Autor: Anna Halfarová

Klíčová slova: Mellonova nadace

Synonyma: The Andrew W. Mellon Foundation

Související pojmy:

nadřazené - zahraniční stipendia, financování
podřazené - stipendijní program, humanitní a společenské vědy


O nadaci

Mellonova nadace je nezisková organizace, která byla vytvořená 30. června 1969 sloučením dvou organizací, a to Nadace Avalon a Nadace Old Dominion. Nadaci Avalon založila roku 1940 Alisa Mellon Bruce, dcera Andrew W. Mellona a Old Dominion nadace byla založena synem Andrew W. Mellona Paulem Mellonem v roce 1941. Nově vzniklá nadace byla pojmenovaná Mellonova nadace na počest jejich otce. Majetek nadace na konci roku 1969 činil 220 milionů dolarů, ke konci roku 2009 to bylo 5 bilionů dolarů. Od svého založení stálo v čele nadace pět presidentů, od roku 2006 je to musikolog Don Michael Randel.[1]

Grantové programy

Mellonova nadace nabízí stipendistům podporu v pěti různých programových oblastech, jedná se o

1) Vyšší vzdělávání a bádání (Research Universities and Scholarship in the Humanities)
2) Výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií (Scholarly Communications and Information Technology)
3) Dějiny umění, konzervace a muzea (Art History, Conservation, and Museums)
4) Múzická umění (Performing Arts)
5) Ochrana životního prostředí (Conservation and the Environment)

Program Vyšší vzdělávání a bádání zahrnuje ještě čtyři podprogramy, a to Výzkum v humanitních vědách, Svobodná umění, Pregraduální odborní asistenti na historicky černošských universitách a Speciální mezinárodní zaměření: Jižní Afrika. Pro české studenty byly aktuální především stipendia z Výzkumu v humanitních vědách, kde je například stipendijní program pro vědce ze střední a východní Evropy (Andrew W. Mellon East-Central European Research Fellows). Pobyty byly určeny stipendistům z České republiky, Estonska, Bulharska, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska a Lotyšska a podporovaly "práci na předních pracovištích v jiných zemích."[2] Program fungoval od roku 1993 do roku 2010 a byl určený mladým vědcům, kteří již získali doktorský titul anebo měli podobné vzdělání tomuto titulu odpovídající. Stipendisté měli na výběr ze 17 institutů v Rakousku, Norsku, Španělsku, Francii atd. (např. Center for Advanced Study v Norsku, The Warburg Institute ve Velké Británii a Herzog August Bibliothek v Německu).[3]

Realizované projekty

V polovině 90. let, kdy byl jejím prezidentem William G. Bowen, věnovala nadace velkou část svých fondů na podporu několika projektů, ze kterých se staly nezávislé vůdčí subjekty v oblasti informačních technologií v akademickém prostředí, řeč je především o JSTORu založeném roku 1995 a ARTstoru, který je nezávislý od roku 2003.[4] Mellonova nadace se podílela na budování celostátní knihovní sítě v ČR tím, že schválila tříletý grant ve výši 1,1$ na realizaci projektu CASLIN, který měl občanům poskytnout "snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních institucích."[5] Nadace se v souvislosti s projektem CASLIN podílela na financování dalších projektů, např. CASLIN+ (např. LINCA, MOLIN, KOLIN).


Kontaktní informace

Webová stránka organizace, na které se dozvíme podrobnosti o programech je www.mellon.org, naše dotazy nám zodpoví na e-mailu inquiries@mellon.org, oficiální adresa instituce je:
The Andrew W. Mellon Foundation</br> 140 East 62nd Street New York, NY 10065 Tel: (212) 838-8400 Fax: (212) 888-4172</blockquote>

Čeští zájemci si více mohou přečíst například na stránkách Domu zahraničních služeb nebo

Poznámky

  1. About The Foundation. The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/about_foundation/history
  2. Mellonova nadace. Dům zahraničních služeb [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206
  3. Mellonova nadace. Dům zahraničních služeb [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206
  4. ARTstor, Ithaka & JSTOR. The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/about_foundation/incubated-entities
  5. Projekt CASLIN dnes. SK ČR [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/projekt-caslin-dnes/

Použitá literatura