Mellonova nadace: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Grantové programy)
(Realizované projekty)
 
(Není zobrazeno 27 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
'''Autor:''' Anna Halfarová
 
'''Autor:''' Anna Halfarová
  
'''Klíčová slova:''' Mellonova nadace
+
'''Klíčová slova:''' Mellonova nadace, nadace, výzkum v humanitních vědách
  
 
'''Synonyma:''' The Andrew W. Mellon Foundation
 
'''Synonyma:''' The Andrew W. Mellon Foundation
Řádek 8: Řádek 8:
  
 
<blockquote>
 
<blockquote>
''nadřazené'' - zahraniční stipendia, financování </blockquote>
+
''nadřazené'' - zahraniční stipendia, nadace, granty </blockquote>
 
<blockquote>
 
<blockquote>
''podřazené'' - stipendijní program, humanitní a společenské vědy</blockquote>
+
''podřazené'' - stipendijní programy</blockquote>
  
  
  
 
==O nadaci==
 
==O nadaci==
Mellonova nadace je nezisková organizace, která byla vytvořená 30. června 1969 sloučením dvou organizací, a to Nadace Avalon a Nadace Old Dominion. Nadaci Avalon založila roku 1940 Alisa Mellon Bruce, dcera Andrew W. Mellona a Old Dominion nadace byla založena synem Andrew W. Mellona Paulem Mellonem v roce 1941. Nově vzniklá nadace byla pojmenovaná Mellonova nadace na počest jejich otce. Majetek nadace na konci roku 1969 činil 220 milionů dolarů, ke konci roku 2009 to bylo 5 bilionů dolarů.  
+
Mellonova nadace je nezisková organizace, která vznikla 30. června 1969 sloučením dvou organizací, a to Nadace Avalon a Nadace Old Dominion. Nadaci Avalon založila roku 1940 Alisa Mellon Bruce, dcera Andrew W. Mellona a Old Dominion nadace byla založena synem Andrew W. Mellona Paulem Mellonem v roce 1941. Nově vzniklá nadace byla pojmenovaná Mellonova nadace na počest jejich otce. Majetek nadace na konci roku 1969 činil 220 milionů dolarů, ke konci roku 2009 to bylo 5 bilionů dolarů.  
 
Od svého založení stálo v čele nadace pět presidentů, od roku 2006 je to musikolog Don Michael Randel.<ref>About The Foundation. ''The Andrew W. Mellon Foundation'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/about_foundation/history
 
Od svého založení stálo v čele nadace pět presidentů, od roku 2006 je to musikolog Don Michael Randel.<ref>About The Foundation. ''The Andrew W. Mellon Foundation'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/about_foundation/history
 
</ref>
 
</ref>
Řádek 21: Řádek 21:
 
==Grantové programy==
 
==Grantové programy==
 
Mellonova nadace nabízí stipendistům podporu v pěti různých programových oblastech, jedná se o
 
Mellonova nadace nabízí stipendistům podporu v pěti různých programových oblastech, jedná se o
<blockquote>1) Vyšší vzdělávání a bádání </blockquote>
+
<br>1) Vyšší vzdělávání a bádání (Higher Education and Scholarship)
<blockquote>2) Výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií</blockquote>
+
<br>2) Výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií (Scholarly Communications and Information Technology)
<blockquote>3) Dějiny umění, konzervace a muzea</blockquote>
+
<br>3) Dějiny umění, konzervace a muzea (Art History, Conservation, and Museums)
<blockquote>4) Múzická umění</blockquote>
+
<br>4) Múzická umění (Performing Arts)
<blockquote>5) Ochrana životního prostředí
+
<br>5) Ochrana životního prostředí (Conservation and the Environment)
</blockquote>
+
 
  
 
Program Vyšší vzdělávání a bádání zahrnuje ještě čtyři podprogramy, a to Výzkum v humanitních vědách, Svobodná umění, Pregraduální odborní asistenti na historicky černošských universitách a Speciální mezinárodní zaměření: Jižní Afrika.
 
Program Vyšší vzdělávání a bádání zahrnuje ještě čtyři podprogramy, a to Výzkum v humanitních vědách, Svobodná umění, Pregraduální odborní asistenti na historicky černošských universitách a Speciální mezinárodní zaměření: Jižní Afrika.
Pro české studenty jsou aktuální především stipendia z Výzkumu v humanitních vědách, kde je například stipendijní program pro vědce ze střední a východní Evropy (Andrew W. Mellon East-Central European Research Fellows). Pobyty jsou určeny pro stipendisty z České republiky, Estonska, Bulharska, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska a Lotyšska a podporují "práci na předních pracovištích v jiných zemích."<ref>Mellonova nadace. ''Dům zahraničních služeb'' [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206
+
Ke každému programu pak existuje podrobnější popis i návod, jak žádat o grant. Uchazečům je doporučeno, aby si prostudovali přehled udělených grantů a žádosti o ně, aby zjistili, jaké jsou podstatné zájmy nadace.
 +
Ve výroční zprávě z roku 2004 [http://www.mellon.org/news_publications/annual-reports-essays/annual-reports/content2004.pdf]činitelé nadace mimo jiné popisují, jakými pravidly se řídí při udělování grantů, jedná se např. o
 +
* podpora organizací s dlouhodobými cíli
 +
* podpora žadatelů o grant, aby zvážili udržitelnost projektů
 +
* snaha o rozpoznání nejlepších nápadů i nejlepších intelektuálních vůdců v oblastech, které nadace podporuje atd.<ref>Grant Programs: Overview. ''The Andrew W. Mellon Foundation'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/grant_programs/programs/</ref>
 +
 
 +
 
 +
Pro české studenty byla aktuální především stipendia z Výzkumu v humanitních vědách, kde je například stipendijní program pro vědce ze střední a východní Evropy (Andrew W. Mellon East-Central European Research Fellows). Pobyty byly určeny stipendistům z České republiky, Estonska, Bulharska, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska a Lotyšska a podporovaly „''práci na předních pracovištích v jiných zemích,“''<ref>Mellonova nadace. ''Dům zahraničních služeb'' [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206, vysláni byli až tři účastníci na kratší studijní pobyt (většinou tři měsíce).
 +
</ref> Program fungoval od roku 1993 do roku 2010 a byl určený mladým vědcům, kteří již získali doktorský titul anebo měli podobné vzdělání tomuto titulu odpovídající. Stipendisté měli na výběr ze 17 institutů v Rakousku, Norsku, Španělsku, Francii atd. (např. Center for Advanced Study v Norsku, The Warburg Institute ve Velké Británii a Herzog August Bibliothek v Německu).<ref>Mellonova nadace. ''Dům zahraničních služeb'' [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206
 
</ref>
 
</ref>
  
==Realizované projekty==
+
==Realizovaná podpora==
 
V polovině 90. let, kdy byl jejím prezidentem William G. Bowen, věnovala nadace velkou část svých fondů na podporu několika projektů, ze kterých se staly nezávislé vůdčí subjekty v oblasti informačních technologií v akademickém prostředí, řeč je především o JSTORu založeném roku 1995 a ARTstoru, který je nezávislý od roku 2003.<ref>ARTstor, Ithaka & JSTOR. ''The Andrew W. Mellon Foundation'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/about_foundation/incubated-entities
 
V polovině 90. let, kdy byl jejím prezidentem William G. Bowen, věnovala nadace velkou část svých fondů na podporu několika projektů, ze kterých se staly nezávislé vůdčí subjekty v oblasti informačních technologií v akademickém prostředí, řeč je především o JSTORu založeném roku 1995 a ARTstoru, který je nezávislý od roku 2003.<ref>ARTstor, Ithaka & JSTOR. ''The Andrew W. Mellon Foundation'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/about_foundation/incubated-entities
 +
</ref><br>
 +
Mellonova nadace se podílela na budování celostátní knihovní sítě v ČR tím, že schválila tříletý grant ve výši 1,1$ na realizaci projektu CASLIN, který měl občanům poskytnout „''snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních institucích.''“<ref>Projekt CASLIN dnes. ''SK ČR'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/projekt-caslin-dnes/</ref> Nadace se v souvislosti s projektem CASLIN podílela na financování dalších projektů, šlo zejména o CASLIN+ (např. LINCA, MOLIN, KOLIN).<br>
 +
V roce 2002 od nadace získal dotaci digitální repozitář [http://fedora-commons.org  Fedora] (Flexible Extensible Digital Object and Repository Architecture), který ošetřuje ukládání, správu a archivaci digitálních objektů, podpora trvala až do září roku 2007.<ref>Automatizace knihovních procesů. ''Open source pro knihovnu'' [online]. 2007 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9gVPzCbVQTcJ:www.dspace.cz/soubory/09-lhotak.pdf+&hl=cs&pid=bl&srcid=ADGEESiB0wfamIwlfKWe3xVRDS9aePg2eBgX0FaIDAG8ltaMBGzCl2oIQGhDcwdqxvF3h4go34vx1owup0XYmBmmuask_8GvxS0_WugAMUFgJTXcVOAPbzJrEurowQbI6ffq5WjxPutp&sig=AHIEtbT-0C8VAzMGrZhusJ7G9LSEvoFZlA
 
</ref>
 
</ref>
Mellonova nadace se podílela na budování celostátní knihovní sítě v ČR tím, že schválila tříletý grant ve výši 1,1$ na realizaci projektu CASLIN, který měl občanům poskytnout "snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních institucích."<ref>Projekt CASLIN dnes. ''SK ČR'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/projekt-caslin-dnes/</ref> Nadace se v souvislosti s projektem CASLIN podílela na financování dalších projektů, např. CASLIN+ (např. LINCA, MOLIN, KOLIN).
 
 
 
  
 
==Kontaktní informace==
 
==Kontaktní informace==
Vzhledem k závažnosti následků je důležitá prevence. Nejen proti groomingu slouží kvalitní komunikace mezi blízkými, znalost virtuálních i reálných přátel a sledování změn v chování. Uživatelé by měli být opatrní při zveřejňování osobních informací na internetu a při prvních setkáních s lidmi, které znají jen z internetu. Média a vzdělání mohou přesnými informacemi přispívat ke zvýšení citlivosti veřejnosti ke všem způsobům sexuálního zneužívání.
+
Webová stránka organizace, na které se dozvíme podrobnosti o programech je www.mellon.org, naše dotazy nám zodpoví na e-mailu inquiries@mellon.org, oficiální adresa instituce je:
 +
<br>The Andrew W. Mellon Foundation
 +
<br>140 East 62nd Street
 +
<br>New York, NY 10065
 +
<br>Tel: (212) 838-8400
 +
<br>Fax: (212) 888-4172
  
 +
Čeští zájemci si více mohou přečíst například na stránkách  [http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206/ Domu zahraničních služeb].
  
 
== Poznámky ==
 
== Poznámky ==
Řádek 47: Řádek 61:
  
 
==Použitá literatura==
 
==Použitá literatura==
 +
* ''Fedora Commons'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://fedora-commons.org/
 +
 +
*''Mellon Mays Undergraduate Fellowship'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://mmuf.mellon.org/
 +
 
* Mellonova nadace. ''Dům zahraničních služeb'' [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206
 
* Mellonova nadace. ''Dům zahraničních služeb'' [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206
  
 
* Projekt CASLIN dnes. ''SK ČR'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/projekt-caslin-dnes/
 
* Projekt CASLIN dnes. ''SK ČR'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/projekt-caslin-dnes/
  
* The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/
+
* ''The Andrew W. Mellon Foundation'' [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/
  
  
  
 
[[Kategorie:Export]]
 
[[Kategorie:Export]]

Aktuální verze z 12. 1. 2013, 20:19

Autor: Anna Halfarová

Klíčová slova: Mellonova nadace, nadace, výzkum v humanitních vědách

Synonyma: The Andrew W. Mellon Foundation

Související pojmy:

nadřazené - zahraniční stipendia, nadace, granty
podřazené - stipendijní programy


O nadaci

Mellonova nadace je nezisková organizace, která vznikla 30. června 1969 sloučením dvou organizací, a to Nadace Avalon a Nadace Old Dominion. Nadaci Avalon založila roku 1940 Alisa Mellon Bruce, dcera Andrew W. Mellona a Old Dominion nadace byla založena synem Andrew W. Mellona Paulem Mellonem v roce 1941. Nově vzniklá nadace byla pojmenovaná Mellonova nadace na počest jejich otce. Majetek nadace na konci roku 1969 činil 220 milionů dolarů, ke konci roku 2009 to bylo 5 bilionů dolarů. Od svého založení stálo v čele nadace pět presidentů, od roku 2006 je to musikolog Don Michael Randel.[1]

Grantové programy

Mellonova nadace nabízí stipendistům podporu v pěti různých programových oblastech, jedná se o
1) Vyšší vzdělávání a bádání (Higher Education and Scholarship)
2) Výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií (Scholarly Communications and Information Technology)
3) Dějiny umění, konzervace a muzea (Art History, Conservation, and Museums)
4) Múzická umění (Performing Arts)
5) Ochrana životního prostředí (Conservation and the Environment)


Program Vyšší vzdělávání a bádání zahrnuje ještě čtyři podprogramy, a to Výzkum v humanitních vědách, Svobodná umění, Pregraduální odborní asistenti na historicky černošských universitách a Speciální mezinárodní zaměření: Jižní Afrika. Ke každému programu pak existuje podrobnější popis i návod, jak žádat o grant. Uchazečům je doporučeno, aby si prostudovali přehled udělených grantů a žádosti o ně, aby zjistili, jaké jsou podstatné zájmy nadace. Ve výroční zprávě z roku 2004 [1]činitelé nadace mimo jiné popisují, jakými pravidly se řídí při udělování grantů, jedná se např. o

  • podpora organizací s dlouhodobými cíli
  • podpora žadatelů o grant, aby zvážili udržitelnost projektů
  • snaha o rozpoznání nejlepších nápadů i nejlepších intelektuálních vůdců v oblastech, které nadace podporuje atd.[2]


Pro české studenty byla aktuální především stipendia z Výzkumu v humanitních vědách, kde je například stipendijní program pro vědce ze střední a východní Evropy (Andrew W. Mellon East-Central European Research Fellows). Pobyty byly určeny stipendistům z České republiky, Estonska, Bulharska, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska a Lotyšska a podporovaly „práci na předních pracovištích v jiných zemích,“[3] Program fungoval od roku 1993 do roku 2010 a byl určený mladým vědcům, kteří již získali doktorský titul anebo měli podobné vzdělání tomuto titulu odpovídající. Stipendisté měli na výběr ze 17 institutů v Rakousku, Norsku, Španělsku, Francii atd. (např. Center for Advanced Study v Norsku, The Warburg Institute ve Velké Británii a Herzog August Bibliothek v Německu).[4]

Realizovaná podpora

V polovině 90. let, kdy byl jejím prezidentem William G. Bowen, věnovala nadace velkou část svých fondů na podporu několika projektů, ze kterých se staly nezávislé vůdčí subjekty v oblasti informačních technologií v akademickém prostředí, řeč je především o JSTORu založeném roku 1995 a ARTstoru, který je nezávislý od roku 2003.[5]
Mellonova nadace se podílela na budování celostátní knihovní sítě v ČR tím, že schválila tříletý grant ve výši 1,1$ na realizaci projektu CASLIN, který měl občanům poskytnout „snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních institucích.[6] Nadace se v souvislosti s projektem CASLIN podílela na financování dalších projektů, šlo zejména o CASLIN+ (např. LINCA, MOLIN, KOLIN).
V roce 2002 od nadace získal dotaci digitální repozitář Fedora (Flexible Extensible Digital Object and Repository Architecture), který ošetřuje ukládání, správu a archivaci digitálních objektů, podpora trvala až do září roku 2007.[7]

Kontaktní informace

Webová stránka organizace, na které se dozvíme podrobnosti o programech je www.mellon.org, naše dotazy nám zodpoví na e-mailu inquiries@mellon.org, oficiální adresa instituce je:
The Andrew W. Mellon Foundation
140 East 62nd Street
New York, NY 10065
Tel: (212) 838-8400
Fax: (212) 888-4172

Čeští zájemci si více mohou přečíst například na stránkách Domu zahraničních služeb.

Poznámky

  1. About The Foundation. The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/about_foundation/history
  2. Grant Programs: Overview. The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/grant_programs/programs/
  3. Mellonova nadace. Dům zahraničních služeb [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206, vysláni byli až tři účastníci na kratší studijní pobyt (většinou tři měsíce).
  4. Mellonova nadace. Dům zahraničních služeb [online]. 2005 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=2206
  5. ARTstor, Ithaka & JSTOR. The Andrew W. Mellon Foundation [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.mellon.org/about_foundation/incubated-entities
  6. Projekt CASLIN dnes. SK ČR [online]. 2013 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/projekt-caslin-dnes/
  7. Automatizace knihovních procesů. Open source pro knihovnu [online]. 2007 [cit. 2013-01-12]. Dostupné z: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9gVPzCbVQTcJ:www.dspace.cz/soubory/09-lhotak.pdf+&hl=cs&pid=bl&srcid=ADGEESiB0wfamIwlfKWe3xVRDS9aePg2eBgX0FaIDAG8ltaMBGzCl2oIQGhDcwdqxvF3h4go34vx1owup0XYmBmmuask_8GvxS0_WugAMUFgJTXcVOAPbzJrEurowQbI6ffq5WjxPutp&sig=AHIEtbT-0C8VAzMGrZhusJ7G9LSEvoFZlA

Použitá literatura