Medvik

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kamila Rýdlová

Klíčová slova: automatizované knihovnické systémy – lékařské knihovny

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - automatizované knihovnické systémy - knihovny
podřazené - ---


Charakteristika

MEDVIK je medicínská virtuální knihovna, kterou provozuje Národní lékařská knihovna (dále jen NLK). Jedná se o knihovní informační systém, který poskytuje informace z biomedicíny, zdravotnictví a souvisejících oborů.

MEDVIK umožňuje přístup k elektronickým informačním zdrojům dostupným online prostřednictvím internetu. Jde zejména o knihy, časopisy, sborníky, plné texty článků, výzkumné a grantové zprávy, disertace, staré tisky, audiovizuální dokumenty, elektronické časopisy, CD/DVD, databáze, elektronické knihy a další online zdroje.

Součástí systému je vnější webové rozhraní – portál MEDVIK. Databáze systému MEDVIK jsou přístupné přes protokol Z39.50. Portál Medvik umožňuje vyhledávat v katalozích NLK a dalších knihoven připojených do systému Medvik (Oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ústav hematologie a krevní transfuze), dále v databázi Bibliografia Medica Čechoslovaca (BMČ), české verzi tezauru MeSH (Medical Subject Headings) a v databázi jmenných autorit, ve které je možné u vybraných autorů najít také biografické údaje.

MEDVIK dále umožňuje přístup k online zdrojům, jež zahrnuje Portál E-zdrojů (zjišťování dostupnosti elektronických časopisů v licencovaných i volně dostupných zdrojích), Digitální archiv Kramerius (digitalizovaná tištěná periodika a monografie, digitalizované staré tisky, elektronické časopisy atd.), Centrální vyhledávání MedGate (nástroj umožňující vyhledávání ve vybraných elektronických zdrojích) a EZB-NLK (zjišťování dostupnosti elektronických časopisů v licencovaných i volně dostupných zdrojích). Přístup k licencovaným zdrojům je umožněn pouze registrovaným čtenářům NLK s platnou registrací. Neregistrovaní uživatelé mohou přistupovat pouze k volně přístupným zdrojům.

Popis

„Jádro systému MEDVIK bylo vyvinuto v rámci řešení dílčího cíle projektu MŠMT LI200023 Medvik – medicínská virtuální knihovna – síťové sdílení informačních zdrojů pro vědu a výzkum v medicíně.“ [1] Instituce, které se na projektu podílely, byly Ústav hematologie a krevní transfuze, Institut klinické a experimentální medicíny a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Výrobcem softwaru byla společnost SVOP s.r.o. a do ostrého provozu byl systém uveden v lednu 2006.

„NLK je oprávněna jako držitel generální licence poskytovat bezplatně práva k užívání systému pro všechny zdravotnické knihovny ČR.“ [1]

Systém MEDVIK obsahuje aplikační moduly, které zabezpečují tyto následující oblasti:

 • Akvizice, katalogizace, autority
 • Výpůjční protokol, cirkulace, MVS, MMVS, DDS
 • Správa seriálů, správa fondů
 • Evidence publikační činnosti
 • Administrace nastavení, audit, statistiky
 • Z39.50 Server / klient

Zapojené instituce

Do systému MEDVIK jsou zapojené knihovny

 • Národní lékařská knihovna
 • Oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví ČR
 • Krajská zdravotní a.s. (Masarykova nemocnice) Ústí nad Labem
 • Státní institut pro kontrolu léčiv
 • Institut klinické a experimentální medicíny
 • Ústav hematologie a krevní transfuze

Poznámky

 1. 1,0 1,1 Pro knihovny. NLK - National Medical Library, Prague, CR [online]. © 2012 [cit. 2012-12-27]. Dostupné z: http://www.nlk.cz/medvik/pro-knihovny

Použitá literatura